Letiště v Nesvačilech poskytuje své služby, jak říká jeho ředitel Vladimír Hadač, zhruba sedmi stovkám pilotů a majitelům letadel. „Samotných letadel tu máme kolem stovky,“ říká. A právě jejich lety nad obcemi vyvolávají mezi místními někdy hodně zloby.

Až nám drnčí okna...

Pan Václav Vaněček (78) říká: „Od roku 1992, kdy letiště v Nesvačilech začalo naplno fungovat jako komerční, se náš život změnil od základů.“

Letiště leží dva kilometry od vesnice, a jak pan Vaněček tvrdí, piloti právě nad obcí stoupají a dělají neuvěřitelný hluk. „Každý den se nad námi v sezoně vystřídá kolem stovky letadel. Intervaly mezi nimi mnohdy nejsou ani pětiminutové a někdy jich letí i pět nebo šest za sebou,“ říká.

Jeho slova potvrzuje i manželský pár, který ale chce zůstat anonymní. „Už kolem toho bylo tahanic až dost,“ říká prošedivělý muž a jeho paní ho doplňuje: „Nikdo už si nechce pálit prsty nebo mít problémy. Na letišti se točí velké peníze, učí tam létat i Číňany a dneska je na prodej všechno.“ Podle jejich slov jsou nejhlučnější letadla s kluzáky v závěsu. „Stoupají s nimi v kruzích nad vesnicí a jejich motory řvou tak, až někdy drnčí okna.“

Nejméně 16 letadel porušuje zákaz

Ze záznamů, které si pan Vaněček pečlivě vede, vyplývá, že nejméně šestnáct letadel trvale porušuje zákaz letu nad obcí. „Vytipoval jsem si tři místa, ze kterých je pozoruji a zapisuji si jejich znaky. S bývalým starostou jsme s tím na letiště i zašli a stěžovali si, ale k ničemu to nebylo.“ A to prý i přesto, že protihlukovou a »protináletovou « petici podepsaly v Tisemi už v roce 2006 přes dvě stovky lidí.

Václav Vaněček vede obsáhlou dokumentaci o své korespondenci s úřady – MÚ Benešov, Státní letecká inspekce, odbory životního prostředí na různých ministerstvech a také samotné letiště v Nesvačilech a jeho provozovatel – všechno bez úspěchu.

„Letadla mají stanoveny dva okruhy, které mohou zejména při výcvikových letech používat, ale porušují je neustále a někdy mám dojem, že i schválně,“ popisuje pan Vaněček. „A tak jsem si řekl, že požádám o pomoc Ombudsmana Blesku.“

Pilotům nemůžeme nic diktovat, říká ředitel letiště

„Naším úkolem je poskytovat pilotům informace, nikoli řídit provoz,“ vysvětlil ředitel letiště Vladimír Hadač. Z jeho slov tak vyplynulo, že provozovatel letiště dění na obloze neovlivňuje. „Pilotům nemůžeme nic diktovat,“ podotýká a dodává, že loni letiště udělilo dvě symbolické pokuty (obě 1000 korun) za porušení pravidel o akrobatických letech. „Omezili jsme jejich provozování. Od dvanácti do čtrnácti hodin a pětačtyřicet minut po šesté večer se tak létat nesmí,“ uzavřel Hadač.

Provoz neřídíme!

„Letiště patří Středočeskému kraji, provozuje ho město Bystřice a v současné době tu jsou tři velcí provozovatelé a stovky malých,“ uvádí ředitel letiště Vladimír Hadač. »Velcí provozovatelé« jsou letecké školy, které se svými žáky při cvičných letech – jak tvrdí pan Vaněček a další lidé z okolních vesnic – porušují určené koridory. Ředitel Hadač je ve svém vyjádření kategorický. „Právě na základě stížností místních lidí jsou téměř všechna letadla vybavena záznamovým zařízením, a je tedy dohledatelné, kde a kdy letěla.“ Tvrzení pana Vaněčka »o stovce letadel denně« se otevřeně směje. „Jestli nad Tisemí někdo proletěl ale vyloučit nemůžu.“

Ombudsman Blesku: Mgr. Roman Moussawi:

Letadla patří k životu

Zákon stanoví provozovateli letiště povinnost zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity. „Pokud má někdo pocit, že jsou hlukové limity překračovány, a to nejen ze strany letiště, tak se může obrátit na krajskou hygienickou stanici, která na jeho podnět přeměří, zda nejsou stanovené hygienické limity překračovány,“ píše Ombudsman Blesku Roman Moussawi a dodává: „Pokud nejsou stanovené hlukové limity překročeny a jsou navíc dodržovány povolené letecké trasy, tak dle mého názoru není reálná právní cesta, jak obtěžování hlukem zabránit.“

Ale – když letecký provoz porušuje obecné hlukové limity, tak mu mohou být a bývají udělovány výjimky.

Roman Moussawi dále soudí, že „…do takových řízení běžný občan nemá jak vstoupit, takže se to děje bez možnosti jeho aktivního zásahu. On může dát jen podnět, aby se něco začalo dít.“ Samozřejmě je možné se domáhat klasickou žalobou u soudu i toho, aby letiště přestalo obtěžovat okolí nad míru přiměřenou poměrům, ale výsledek takového sporu by byl značně nejistý.

„Ve všech případech by však mělo, podle mého názoru, platit, že bude provozovatel letiště povinen prokázat, že učinil veškerá možná opatření, aby hlukem obtěžoval co nejméně,“ radí Ombudsman Blesku.

Zákon se na podobné situace dívá tak, že letadla prostě patří k této době, že dělají hluk, a při stávající legislativě je poměrně obtížné se mu bránit, a to i když přesahuje běžné limity.

VIDEO: Kvůli sousedům nemůže bydlet ve vlastním domě!

Video
délka: 01:45.83
Video se připravuje ...

Kvůli sousedům nemůže bydlet ve vlastním domě! Redakce Blesk TV

Fotogalerie
4 fotografie