„Ten pozemek si už ve 30. letech moji rodiče pronajali od soukromého zemědělce a postavili tam chatu,“ popisuje Miloslav Holan, který se majitelem nemovitosti stal v roce 1997.

Dopis z katastru oba šokoval. Zvláště pak po 88 letech, kdy chata stojí, a 21 letech, co ji s manželkou vlastní. „Napsali, že máme v našem pozemku nějaké nesrovnalosti a že druh pozemku neodpovídá skutečnému stavu zjištěnému v terénu,“ kroutí hlavou pan Holan.

Drahá změna

Na nic nečekal a vyrazil na katastr, kde mu řekli, že se musí vypravit na odbor životního prostředí Kladno. „A tam jsem se dozvěděl, že nemůžeme mít ten pozemek vedený jako lesní, ale že se musí přejmenovat na ostatní plochu zeleně a že za ten převod musíme zaplatit 50 Kč za každý metr čtvereční,“ děsí se pan Miloslav. Suma sumárum to vychází na 22 966 korun za 470 m2.

Proč teď?

„Nám je jedno, zda se to bude jmenovat třešňovka nebo alej, ale rozhodně nám není jedno, že bychom měli zaplatit skoro 23 tisíc za něco, co jsme neprovedli. Jsme oba v důchodu a tohle je pro nás neskutečně vysoká částka,“ přidává se paní Jitka. Doma se proto společně rozhodli, že sepíší žádost o odpuštění této částky. „Napsali jsme, že na to nemáme. Pak 4. února přišel dopis, kterému jsme nerozuměli, a nabyli jsme dojmu, že je to v pořádku,“ říká pan Holan. Příběh ale nabral zcela jiný spád, 11. dubna přišel manželům nový dopis. Tentokrát z katastru, a rovnou výzva! „Že máme 60 dní na ten převod. Prý kvůli lesnímu zákonu...“ nechápe senior.

Co na to katastrální úřad

Jak se k celé situaci staví Katastrální úřad pro Středočeský kraj – Katastrální pracoviště Kladno? Blesk zaslal Martině Chlumské Hergetové, vedoucí oddělení aktualizace KN, otázky týkající se přejmenování zmíněného pozemku a pochopitelně dotaz, proč mají senioři najednou platit 22 966 Kč, když chatu vlastní déle než 20 let a vše bylo vždy v pořádku... „Pan Miloslav Holan se na nás přímo obrátil písemným dotazem, a proto jsme mu konkrétně písemně na jeho dotaz odpověděli,“ odpověděla stroze na pět našich otázek. Ty samé zaslal proto Blesk advokátce Jaroslavě Šafránkové.

Ombudsmanka Blesku: Zaplatit musí, hrozí penále!

Na celý případ se podívala Ombudsmanka, advokátka Jaroslava Šafránková. „Důvod, proč mají Holanovi platit částku 22 966 Kč právě teď, spočívá v tom, že nyní provedl katastrální úřad revize katastru a nesoulad vyšel najevo,“ konstatuje JUDr. Šafránková s tím, že na to nemá žádný vliv, že manželé Holanovi pozemek vlastní déle než 20 let a předtím si ho 30 let pronajímali... Pokud však podle ní manželé částku nezaplatí, hrozí jim pokuta. „A to až do výše 50 tisíc korun.“

A rovnou pokračuje: „Poplatek za trvalé odnětí se platí jednorázově, a to do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkce lesa. V případě, že poplatek by nebyl zaplacen v plné výši nejpozději v den jeho splatnosti, tedy do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí, je žadatel povinen za každý den prodlení platit penále ve výši 0,1 % z nezaplacené částky, a to počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne zaplacení včetně.“

Žádost na celní úřad

Je tu šance, že by jim byla částka odpuštěna? „Na žádost žadatele může příslušný celní úřad ve výjimečných případech rozhodnout o povolení odkladu lhůty k úhradě poplatku nebo o úhradě poplatku ve splátkách,“ radí pak Šafránková. Podle ní se mají manželé obrátit na Celní úřad pro okres Praha-východ se žádostí o splátky. „Bohužel zaplatit to opravdu musí, neboť jinak jim hrozí penále a pokuta,“ uzavřela nakonec Šafránková.

Proč?

Jak sami manželé Holanovi říkají, nikomu nic neudělali, právě proto vůbec nechápou, proč by měli takovou částku, která je pro ně jako důchodce opravdu vysoká, platit...

„Je celkem nepochybné, že v místech, kde se kdysi nacházel les, se les již nenachází. Nemůžeme dnes jakýmkoliv způsobem ověřit, zda majitelé změnili cokoliv na pozemku, či nikoliv. Faktem je, že povinnost uvést pozemky do souladu stíhá všechny vlastníky nemovitostí, kteří mají pozemky, které mají jinou kvalitu, a všichni musí uvádět stav pozemků do souladu s katastrem nemovitostí,“ vysvětlila Ombudsmanka, advokátka Jaroslava Šafránková.