Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla na rozloze 270,72 km2 vyhlášena 19. března 1976. Kromě Lužických hor zasahuje také do Ještědsko-kozákovského hřbetu, Ralské pahorkatiny a Českého středohoří. Najdete v ní 16 maloplošných chráněných území a 19 památných stromů.

Na Děčínsku se nachází národní přírodní památka Zlatý vrch, který oslní kamennými varhanami s unikátními až třicet metrů dlouhými kamennými sloupy. Lom byl zde otevřen kolem roku 1870. Těžit se v něm definitivně přestalo roku 1973. Zdejší čedičové sloupy se prý používaly při stavbě hrází v Nizozemí. Na jeho svazích je víc než sto let řídký bukový les, v němž se objevuje i jasan a klen. Roste v něm bezmála osm desítek druhů rostlin. K nejzajímavějším patří bažanka vytrvalá s květy zelené barvy nebo kakost smrdutý, páchnoucí bylina s drobnými karmínově červenými až nachově růžovými kvítky.

Na Jezevčím vrchu na Českolipsku jsou předmětem ochrany suťové lesy a květnaté bučiny, nezřídka pralesovitého charakteru, uvedené v seznamu Evropsky významných lokalit, dále pak měsíčnice vytrvalá, která tvoří souvislé porosty světle fialových květů. Kromě jezevců lesních zde žijí jeleni, srny, kuny či lasice. V rezervaci je zakázáno nejen tábořit, jezdit na kole, ale také vstupovat mimo vyznačené cesty a samozřejmě též trhat rostliny.

Naučnou stezkou až do Německa

Köglerova naučná stezka, nejstarší přírodovědná naučná trasa v Čechách, začíná a končí v Krásné Lípě. Otevřel ji v roce 1941 tamní rodák Rudolf Kögler, autor unikátní plastické mapy okolí. Náročná, 23 km dlouhá trasa na 39 informačních panelech představuje geologii, přírodu, historii i lidovou architekturu.

Na kilometrové obtížné trase Jánské kameny, což je ojedinělý přírodní útvar nazývaný též druhou Čertovou zdí, se dozvíte o jejich historii a také o tamní floře a fauně. Též náročná, 38 km dlouhá Mezinárodní naučná stezka Lužické a Žitavské hory turisty provede českou a německou přírodou. Na panelech se dočtete mimo jiné také o tamním osídlení a horolezectví. Středně těžká 4,5kilometrová naučná stezka Hornická seznamuje s významným geologickým zlomem tzv. Lužickým přesmykem neboli Lužickou poruchou, tedy tektonickou linií dlouhou asi 110 km.

Fotogalerie
17 fotografií