Nejnavštěvovanější je v Kutné Hoře Chrám svaté Barbory, jehož stavba byla započata již roku 1338 a u něhož stojí kaple Božího těla. V místní památce Hrádek se nachází České muzeum stříbra. Za vidění stojí i další kostely, jako například Matky Boží Na Náměti, kostel svatého Jakuba Staršího, kostel svatého Jana Nepomuckého, kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele nebo také nádherná kamenná kašna.

Zajímavou historii má Sedlecká kostnice, původně součást cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. Podle pověsti přinesl opat sedleckého kláštera Heidenreich hrst země z Božího hrobu v Jeruzalémě a rozesel ji po hřbitově. Hřbitovní půda se tak stala součástí Svaté země, a proto se sem pohřbívalo nejen z Čech, ale i z okolních zemí. Autorem unikátní výzdoby z lidských kostí byl řezbář František Rint z České Skalice.

Do Příbrami za muzeem a poutní Svatou Horou

Příbram byla kdysi proslulá jako historické hornické město, což dnes připomíná Hornické muzeum, což je jedno z největších muzeí svého druhu v České republice s rozsáhlým skanzenem. Po útlumu těžby je Příbram známá hlavně díky poutnímu místu Svatá Hora. Jde o významný barokní areál na vrchu (586 m), kde je barokní klášterní komplex. Ten stojí na kopci přímo nad centrem města, s kterým je propojen krytým schodištěm. Západní dominantu města tvoří zalesněný hřbet hory Třemošná v Brdech.

Marný není ani Beroun ležící na soutoku Berounky a Litavky, který je stavebně propojen se sousedním Královým Dvorem. Zachovaly se zde zbytky berounského hradebního opevnění, tedy dvě brány - Pražská a Plzeňská - a části hradeb. Dominantou centrálního Husova náměstí je původně gotický farní kostel svatého Jakuba, na dolním konci náměstí pak budova radnice, která roku 1903 dostala novobarokní styl. Opomenuta by neměl být ani kaple Panny Marie Bolestné, která je ukázkou novogotického stylu.

Mělníka je nejen městem vína

Na pravém břehu Labe naproti ústí Vltavy leží malebné město Mělník, které se může pochlubit úžasným zámku, na jehož místě se dříve nacházelo hradiště Pšov - rodiště svaté Ludmily. Pšov nahradil koncem 10. století nový kamenný hrad Mělník. Manželka Boleslava II. Emma zde razila denáry s nápisem Emma regina – civitas Melnic. Tehdy se zde začala pěstovat vinná réva.

Nachází se tam též Regionální muzeum Mělník, které od roku 1999 sídlí v bývalém kapucínském klášteře na Náměstí Míru, v němž jsou stálé expozice mj. historických kočárků, nahlédnutí do středověkého města, vinařská expozice či přírodovědecká expozice. Nezklamou vás ani Poděbrady, lázeňské město v okrese Nymburk, ležící v Polabské nížině na řece Labi.

Jednou z tamních dominant je dnešní zámek, který nechal v letech 1262 až 1268 vybudovat král Přemysl Otakar II. coby kamenný hrad. K velkému rozkvětu poděbradského panství došlo za pánů z Kunštátu. Nejznámější představitel tohoto rodu byl český král Jiří z Poděbrad, jehož synové Poděbrady roku 1472 povýšili na město. Ještě většího rozkvětu se mu dostalo poté, co zde byl navrtán minerální pramen a z města se posléze staly známé lázně s krásnými lázeňskými budovami. Památková zóna, vyhlášená v roce 1992, zahrnuje jak historické jádro města, tak i přilehlou lázeňskou čtvrť.

Symbol české historie

Konopiště proslulo svým okouzlujícím parkem Symbolem české historie je hrad Karlštejn. Hlavními částmi hradu jsou studniční věž, budova Purkrabství, Hodinová věž, Císařský palác, Mariánská věž a Velká věž s kaplí svaté Kateřiny. Najdete v něm Museum betlémů, kde můžete obdivovat největší pohyblivý betlém v ČR. Na Křivoklátu se můžete pokochat většinou interiérů horního hradu. Jeho srdcem je hradní kaple, sály Rytířský a Velký královský. Uvidíte Stříbrnici, využívanou jako vězení, či Velkou věž, která sloužila coby hladomorna, nebo jednu z nejrozsáhlejších knihoven u nás.

Zámek Konopiště nabízí prohlídky reprezentačních pokojů, lovecké chodby s řadou trofejí, slavnostní jídelny, kaple sv. Huberta či zámecké zbrojnice. Konopiště svádí k návštěvě zejména za krásného počasí, aby vás k příjemné procházce a posezení vyláká park o rozloze 225 hektarů se Svatojiřským muzeem, růžovou zahradou a ojedinělou Křížovou cestou, jež se nachází kolem kamenné Lurdské jeskyně s Ukřižovaným Kristem.

Cesta za blanickými rytíři?

Zámek Lány, který je od roku 1921 oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky, není běžně přístupný. Přesto ani zde nebudete zklamaní. Milovníky přírodních krás oslní veliký park s palmovým skleníkem. Na Českém Šternberku návštěvníky čekají bohatě zdobené a krásně zařízené reprezentační místnosti, ale také hladomorna, z níž je působivý výhled do okolí, podobně jako z nedaleké 30 metrů vysoké rozhledny na hoře Blaník. Bájné blanické rytíře tu ale asi zřejmě nepotkáte.

Fotogalerie
18 fotografií