V místech dnešního zámku v podhůří Jeseníků dříve stála vodní tvrz. Na konci 15. století se Losiny dostaly do držení rodu Žerotínů. Období rozkvětu je spojeno zvláště s šlechticem Janem mladším ze Žerotína. Na místě bývalé tvrze dal vybudovat reprezentativní třípatrový renesanční zámek, který byl dostavěn v roce 1589. V Losinách také zřídil první lázeňský dům. Na konci 18. století museli Žerotínové kvůli nedostatku peněz prodat rodové sídlo Liechtensteinům.

Základní otvírací doba

Duben, říjen: 9:00 - 15:00 (víkendy, svátky)
Květen, červen: 9:00 - 16:00 (kromě pondělí)
Červenec, srpen: 9:00 - 17:00 (kromě pondělí)
Září: 9:00 - 16:00 (kromě pondělí)

Konec návštěvní doby je zároveň začátkem poslední prohlídky zámku.

Zahájení poslední prohlídky znamená uzavření nádvoří zámku.

Zámecká perlička

K vidění je i soubor kočárů a sáněk. Vzácným exponátem jsou renesančně-barokní nosítka, která se používala k dopravě váženého panstva na konci 17. století. Podle současného stavu bádání se jedná o nejstarší dochovaná nosítka svého druhu.

Video
délka: 01:00.02

Velké Losiny YouTube/CzechTourism

Kruté čarodějnické procesy

Neblaze proslulá jsou 80. léta 17. století, která jsou na zámku spojená s čarodějnickými procesy na Moravě. Po smrti Přemka II. v roce 1678 povolala poručnice jeho synů, Angelika Sybila hraběnka Galle, do Losin inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelstadtu. Tím začaly smutně proslulé strašlivé čarodějnické procesy s nevinnými ženami, které si na losinském panství vyžádaly 56 obětí. Zastaveny byly až Janem Jáchymem ze Žerotína. O zdejších procesech natočil režisér Otakar Vávra v roce 1969 mrazivý historický film Kladivo na čarodějnice.

Významná zámecká osobnost

Jindřich František Boblig (kolem 1612, Edelstadt – 27. 1. 1698 Olomouc)
Boblig byl rakouský císařský laický inkvizitor, který vedl čarodějnické procesy na Šumpersku, zvláště ve Velkých Losinách. Má na svědomí přes 100 upálených, včetně šumperského děkana Kryštofa Lautnera. Většinu majetku upálených si rozdělil s losinským panstvem. Boblig byl zřejmě silně psychicky narušenou osobností. Nadměrné používání mučících praktik u obžalovaných ukazuje na sadistickou osobnost.

Tipy na výlety v okolí

Vyrobte si ruční papír

Přímo ve Velkých Losinách si můžete prohlédnout unikátní ruční papírnu, kterou na sklonku 16. století založil Jan mladší ze Žerotína. Součástí papírny je i muzeum papíru. V rámci trasy je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických pracovišť starobylého provozu. Zájemci si dokonce mohou papír sami vyrobit.

Více na www.muzeumpapiru.cz

Termály Velké Losiny

Více než 450 let historie řadí lázně Velké Losiny mezi nejstarší moravské lázně. Léčí se zde nemoci pohybového aparátu, kožní, neurologické a oběhové potíže. Letošní novinkou je právě otevřený termální park s devíti bazény s léčivou sirnou vodou o teplotě 36 stupňů Celsia! Děti si mohou zařádit na dvou tobogánech a dalších atrakcích.

Více na www.termaly-losiny.cz

Fotogalerie
18 fotografií