Gotický hrad rodu Pernštejnů z poloviny 13. století byl na přelomu 15. a 16. století přestavěn na reprezentační, politické a správní centrum. V dobách, kdy Pernštejn vznikal, byli Pernštejnové jedním z nejbohatších rodů v českých zemích. Hradu se také někdy říká »mramorový« pro hojné využití místního mramoru při jeho stavbě.

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.

Základní otvírací doba:

Duben, říjen: 10:00 -15:00 (víkendy, svátek)

Květen, červen, září: 10:00 -16:00 (kromě pondělí)                             

Červenec, srpen: 10:00 – 17:00 (kromě pondělí) 

 

Co se povídá...

O parádivé komorné a zrcadlu

Mladá komorná Eliška se neustále parádila, shlížela v zrcadle a zanedbávala své povinnosti. Když jednou chyběla na mši, všiml si toho starý mnich a šel dívku hledat. Objevil ji u zrcadla. Připomněl jí, že zmeškala začátek mše, ale Eliška se na něj hrubě obořila. To kněze rozzlobilo natolik, že dívku proklel a ona se propadla do země. Od těch dob prý bloudí chodbami Pernštejna jako bílá paní. Zrcadlo, před kterým trávila parádivá Eliška tolik času, je od těch dob také prokleté. Která návštěvnice hradu se do něj zadívá, do roka ztratí veškerou svou krásu!

Hradní perličky

Hrad je i zkušeným hercem. Zahrál si v pohádkách Jak se budí princezny, Pták Ohnivák či Sedmero krkavců. Francouzi zde v roce 2012 natáčeli novou romantickou Angeliku.

Jméno Pernštejn je nejčastěji spojováno s německým výrazem Bärenstein, v překladu »medvědí kámen«. V podhradí totiž protéká říčka Nedvědička (dnes bychom řekli medvědička).