Lev
Autor: CNC

Lidé narození 3. srpna jsou Lvi.  


Svátek slaví Miluše

  • Mužský protějšek: Miloš
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Miluška, Míla, Milunka, Mili, Milka, Miluna 
  • Původ: Jméno Miluše je slovanského původu. Pochází ze slova „milá“, „milovaná“. Stejného významu je také jméno Miloslava, z něhož se jméno Miluše mohlo, podle jedné teorie, vyvinout. 
  • Povaha: Miluše jsou inteligentní. Jejich život se neodvíjí podle jejich představ. Bojují s mnoha zvraty a také se zdravotními problémy. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí pro ženy narozené ve znamení: Štíra a Býka.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Francie vstoupila do 1. světové války

3. srpna 1914 vrcholily diplomatické spory, které Evropou zmítaly od atentátu na rakouského vévodu Ferdinanda d’Este. Během července série ultimát a vojenských aliancí vedla k takřka nevyhnutelnému začátku světového konfliktu.

Rakousko-Uhersko dalo nejdřív nesplnitelné ultimátum Srbsku, které jej podle očekávání odmítlo. Mocnářství, jehož součástí byly i české země proto vyhlásilo 28. válku Srbsku. To vedlo k mobilizaci v Rusku, která naopak vedla Německo k tomu, aby zaslalo dvě ultimáta.

První mířilo do Ruska a žádalo konec mobilizace, svého bratrance cara Mikuláše II. o to žádal sám německý císař Vilém II., druhé putovalo do Francie a požadovalo, aby se země nevměšovala do případného konfliktu mezi Německem a Ruskem.

Obě země ovšem ultimátum ignorovaly. Německo proto 1. srpna začalo s všeobecnou mobilizací a vyhlásilo válku Rusku. O den později vstoupila německá armáda do Lucemburska. 3. srpna potom Německo vyhlásilo válku Francii a v noci začalo s invazí do neutrální Belgie, což o den později vedlo k tomu, že Německu vyhlásila válku Velká Británie, které vládl Jiří V., další Vilémův bratranec a jediný, kterého začínající světový konflikt nepřipravil o trůn.

Psalo se 3. srpna před rokem: