Jak a kde si zažádat o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu 2019

Voličský průkaz
Autor: mah - 
4. 1. 2019
11:56

Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 mohou voliči využít možnosti volit na voličský průkaz. Ten voliče opravňuje zúčastnit se voleb v kterékoli volební místnosti. Voličský průkaz se proto hodí především lidem, kteří vědí, že v době konání voleb nebudou ve svém trvalém bydlišti. V provolbách lze ovšem s voličským průkazem hlasovat pouze na území České republiky.

Volby do Evropského parlamentu 2019 proběhnou na konci května. Řada lidí už nyní ví, nebo alespoň tuší, že jejich termín je může zastihnout mimo jejich trvalé bydliště. Právě pro ty je voličský průkaz jasnou volbou.

Jak zažádat o voličský průkaz

O voličský průkaz mohou občané České republiky žádat od chvíle, kdy dojde k vyhlášení voleb prezidentem republiky. Ten tak musí učinit nejpozději 90 dnů před začátkem voleb. Evropské volby ovšem zatím vyhlášeny nejsou a žádat o voličský průkaz tak zatím nejde.

Žádost o voličský průkaz mohou voliči podat několika způsoby – osobně na obecním úřadě v místě trvalého pobytu, písemně nebo s využitím datové schránky. Lhůty, do kdy je možné o průkaz požádat se v závislosti na zvolené metodě mohou lišit.

Při osobní žádosti stačí mít s sebou na úřadě průkaz totožnosti a vše potřebné vyřídíte přímo tam. Osobní žádost je rovněž možné podat v nejtěsnějším termínu před volbami. Stačí, pokud se na obecní úřad občan dostaví dva dny před začátkem voleb.

Při vyřizování žádosti písemně je nutné, aby byla opatřena úředně ověřeným podpisem a na úřad přišla nejpozději 7 dní před konáním voleb. Stejná lhůta pak platí i v případě žádosti pomocí datové schránky.

Žádost o vydání voličského průkazu v zahraničí

Občané České republiky žijící v zahraničí mohou požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeném příslušným zastupitelským úřadem. Musí tak ovšem učinit nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

Pro takovou žádost potřebuje dodat ověřenou kopii dokladů potvrzující jeho totožnost a státní občanství České republiky, stejně jako doklad potvrzující bydliště v obvodu zastupitelského úřadu.

Na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů mu pak zastupitelským úřadem může být vydán voličský průkaz, se kterým může volit kdekoli na území České republiky.

Pokud člověk nesplňuje podmínky k tomu, aby byl zapsán do zvláštního seznamu voličů v místě svého pobytu, musí se vypravit pro voličský průkaz na obecní úřad v místě, kde je zapsán k trvalému pobytu na území České republiky.

Vydání voličského průkazu

Podobně jako žádost o voličský průkaz i jeho vydání může mít více podob. Tou první je jeho osobní vyzvednutí na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. To může volič udělat sám, případně mu může voličský průkaz vyzvednout i člověk vybavený plnou mocí. Zároveň je možné požádat o zaslání voličského průkazu na určitou adresu.

V obou možnostech pak platí stejná lhůta pro vydávání voličských průkazů. Příslušné úřady je začnou vydávat nejdříve 15 dní před konáním voleb.

Jak volit s voličským průkazem

Samotná volba s voličským průkazem je jednoduchá. Stačí přijít do volební místnosti, kde volič prokáže svou totožnost a zároveň odevzdá svůj voličský průkaz předsedovi volební komise. Ten jej na základě toho zapíše do seznamu a umožní mu hlasování.

V Evropských volbách je ovšem nutné, aby volič hlasoval na území České republiky. Voliči ze zahraničí se tak musí v době voleb do Česka vypravit i s vyřízeným voličským průkazem.

Alternativní možnosti pro Čechy trvale žijící v jiném státě EU je zúčastnit se voleb tam. To mohou, pokud splňují podmínky pro výkon volebního práva v dané zemi.

Pokud ovšem někdo požádá o zápis volebního seznamu jiného státu, nebude mu voličský průkaz vydán. Brání se tak možnosti, aby volič hlasoval během jedněch evropských voleb ve více členských státech.

Video Gazdík oznámil konec v čele Starostů. „Kdyby mě přejelo auto, už teď mě má kdo nahradit,“tvrdí - Jaroslav Šimáček/Blesk Zprávy
720p 360p

Více o voličském průkazu čtěte ZDE

Volby do Evropského parlamentu 2019

Informace Analýza Voličský průkaz

Volby do Evropského parlamentu čekají České republiky v pátek a sobotu 24. a 25. května. Rozhodne se v nich o obsazení 705 křesel. Výsledky by měly být známé v neděli 26. května ve 23 hodin. Počet Europoslanců zeštíhlí o 46 kvůli odchodu Velké Británie.

Počtu českých europoslanců se tato změna ovšem nedotkne. Stejně jako před pěti lety si Češi vyberou 21 nových poslanců. Velkou část voličů ovšem tyto volby příliš nezajímají.

Blesk Zprávy zjišťovaly, kteří čeští europoslanci chtějí své pozice obhajovat.

Doporučujeme
libor zelazny ( 16. ledna 2019 23:29 )

Jen volte ovecky, ty svy nenazrany vlky.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa