Když se manželé Švabíkovi v květnu 2021 rozhodli, že přejdou k novému dodavateli plynu a elektřiny, k Františkovým energiím, netušili, jak moc velké starosti jim to přinese. „Nakonec jsme odebírali plyn a elektřinu jen pár měsíců. V prosinci 2021 totiž fi rma skončila a dosud jsme od nich nedostali vyúčtování plynu. Nedá se s nikým od nich spojit,“ říká paní Helena s tím, že elektřinu převzala po Františkových energiích fi rma ELGAS.

„V prvním vyúčtování byla částka 4363 Kč splatná letos 5. ledna, ale nic nepřišlo. V dalším vyúčtování byl přeplatek 22 781 Kč splatný 19. května, ale zase nic,“ říká paní Helena a upozorňuje tak zároveň na další problém, který je trápil. „Telefony nebrali a na řadu e-mailů vůbec nereagovali. Byli jsme nešťastní a žili v beznaději, že nedostaneme zpět nic. Proto jsme se obrátili na Blesk. Máme předplatné Blesku, tak Ombudsmana sledujeme a moc dobře známe,“ pokračoval pan Bohumil.

Senioři se chtěli na Blesk obrátit už dříve, ale nechtěli veřejně vystupovat, dokud stále věřili, že to firma vyřídí. O pomoc si řekli, až když byli v patové situaci. „Přiznám se, že jsme už snad ani nedoufali, že něco zpět dostaneme. Byli jsme ale moc překvapeni, že se to tak rychle pohnulo a vyřídilo. Díky Blesku to opravdu bleskově zafungovalo. Poté, co Blesk kontaktoval ELGAS, tak to najednou šlo. Peníze vrátili skoro hned.

Jsme moc šťastni, že díky Blesku máme teď více než 26 tisíc zase na účtu, a chceme moc a moc poděkovat. Pro nás důchodce je to hodně. Peníze si necháme do rezervy, protože domek je starší a pořád je na něm něco potřeba,“ dodala paní Helena. Bohužel, senioři se už podle všeho nedočkají vyúčtování záloh Františkových energií. Zaplatili u nich 60 tisíc. Firma ale již neexistuje…

Zašlete dopis s dodejkou!

Když se Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený vyjadřoval k případu manželů z Uherského Ostrohu, poradil jim, a vlastně i všem ostatním, jak na to, když se nedaří spojit s druhou stranou. „Nereaguje-li podnikatel na e-maily ani telefonáty, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě, nejlépe doporučený dopis s dodejkou. Podnikatel je povinen vybírat si poštu na adrese sídla společnosti. Jestliže tak neučiní a zmaří-li vědomě dojití, platí, že dopis řádně došel. Zároveň se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání,“ poradil.

Ombudsman Blesku vysvětluje: Jak je to s dodavatelem poslední instance

Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený se vyjádřil i k ukončení činnosti původního dodavatele energií. „Jestliže dodavatel Františkovy energie ukončil svou činnost, měl místo něj nastoupit dodavatel poslední instance (DPI). Ten má povinnost spotřebitele okamžitě informovat o zahájení dodávek, cenách a podmínkách,“ říká s tím, že doba, kterou může spotřebitel strávit u dodavatele poslední instance, je omezená. Během této doby je nutné najít si nového dodavatele energií. V opačném případě by se mohlo jednat po skončení možné doby o neoprávněný odběr.

Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený
Autor: Tonda Tran

Režim dodavatele poslední instance u společnosti Františkovy energie skončil dle dostupných informací ke dni 27. června 2022. Je však třeba upozornit, že tehdy na přelomu let 2021 a 2022 platila jiná pravidla než dnes. „Stejně tak za upozornění stojí, že společnost Elgas Energy není takovým dodavatelem poslední instance. Mohlo se však stát, že smlouvu s tímto novým dodavatelem za spotřebitele ujednal zprostředkovatel, měl-li uzavřenou smlouvu o zprostředkování právě s tímto spotřebitelem,“ pokračuje dále Zelený. V případě manželů Švabíkových to nejspíše byl subjekt ENERGY asociace energetických poradců.

Přes zprostředkovatele

Pokud by podle Ombudsmana Blesku následně došlo k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu zprostředkovatelem, má povinnost o tom vyrozumět bez zbytečného odkladu spotřebitele, nejpozději však do 14 dnů od uzavření takové smlouvy. „Spotřebitel následně může závazek ze smlouvy vypovědět, a to bez postihu kdykoliv do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Navíc zprostředkovatelská smlouva automaticky zaniká po uplynutí 12 měsíců od jejího uzavření. Spotřebitel je také oprávněn kdykoliv bez postihu a finančního plnění odvolat zmocnění zprostředkovatele k uzavírání dalších smluv,“ dovysvětlil Lukáš Zelený.

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz

Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo. Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

 

Video
Video se připravuje ...

Kutil Jaroslav Hofmann vyřešil elektřinu v chalupě solárním panelem a 12 V rozvody.. Romana Vébrová

Fotogalerie
7 fotografií