Proč se slaví

Světový den spotřebitelských práv se slaví jako vzpomínka na den, kdy 15. 3. 1962 americký prezident J. F. Kennedy definoval v projevu v Kongresu čtyři základní pravidla na ochranu spotřebitelů – právo na bezpečnost výrobků, právo ochrany před nekalými praktikami a zavádějícími informacemi, právo výběru zboží a služeb za férové ceny, právo na zákonnou ochranu zájmů spotřebitelů.

Nejen cenu musíte znát předem

Zboží má být prodáváno ve správné kvantitě (hmotnosti, míře, množství), v obvyklé kvalitě (pokud není uvedena jiná jakost) a za správně účtované ceny. „Nesprávné údaje o kvantitě či kvalitě prodaného zboží patří mezi nejčastější vady a jsou důvodem pro uplatnění reklamace u prodejce,“ říká právník Lukáš Zelený, odborník na spotřebitelské právo.

RADA: Cena zboží musí být konečná, včetně všech daní i poplatků, a musíte ji znát už před nákupem.

Chtějte důležité informace

„Pokud se rozhodnete uzavřít kupní smlouvu, jedno jestli na mobil, sedačku nebo auto, je prodejce povinen vám sdělit informace minimálně o sobě, o ceně a vlastnostech zboží, jeho správném užívání, udržování, jakož i o riziku jeho nesprávného užití a údržby, dále o způsobu platby a dodání,“ vypočítává Mgr. Zelený.

RADA: Musíte se dozvědět i to, jaká práva máte při vadách zboží, u koho a do kdy nejpozději je můžete reklamovat. Stejně tak to, kdo vám pomůže vyřešit případný spor.

Trvejte na dokladu o koupi

Pokud o to požádáte, musí vám prodejce vystavit kupní doklad.

RADA: Ten má obsahovat datum prodeje, označení výrobku, cenu a údaje o prodejci.

Požádejte o záruční list

Na vyžádání je prodejce povinen vystavit vám k výrobku záruční list. Potvrzuje tím svoji odpovědnost za případnou vadu a musí v něm vysvětlit obsah své odpovědnosti, její rozsah, podmínky, dobu trvání a způsob uplatnění reklamace.

RADA: Záruční list však při reklamaci nepotřebujete, postačí vám i doklad o koupi.

Řekněte si o papírový návod

Letošní novinkou je to, že návod v klasické papírové podobě (pokud je k výrobku nezbytný) si musíte vyžádat. Prodejce vám ho dá, pokud to není nepřiměřené (jako třeba u digitálních produktů). Jinak vám ho může poskytnout i e-mailem nebo na CD, ale není možné vás odkázat jen na webové stránky.

RADA: „Musíte totiž mít možnost si návod stáhnout a uložit,“ uvádí Mgr. Zelený.

Při vadě zboží vyžadujte nápravu

Prodejce odpovídá za vady zakoupeného zboží, které na něm existovaly již v okamžiku převzetí. Nově máte na »bezproblémovou« reklamaci celý první rok. Aby mohl během něj prodejce reklamaci zamítnout, musí přesvědčivě prokázat, že vada na zboží nebyla již od počátku a že jste si ji způsobili sami. Ve druhém roce je pak situace složitější.

RADA: Toto nové reklamační pravidlo se vztahuje na zboží zakoupené od 6. ledna 2023.

 

Video
délka: 01:41.04
Video se připravuje ...

Jak se počítá inflace a co najdete ve spotřebním koši Videohub

Fotogalerie
4 fotografie