Pan Červenka žije na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje. Zálohy platil 1780 Kč za měsíc a nyní mu cena vyrostla na 3275. Dodavatel v sousedním regionu přitom zdražil jen o 30 %.

Považoval to za chybu

Když otevřel dopis, kde ho dodavatel informoval o zdražení, uvažoval, zda se někdo ve svých výpočtech nespletl. „Myslel jsem, že se musela stát administrativní chyba, protože mi dodavatel vůbec nezvedl zálohy. Ty jsem si radši navýšil sám, abych se pak nedivil, že mám dluhy,“ je zmatený pan Václav.

Lidí jako je on, kteří situaci nerozumí a nevidí z ní cestu ven, je spousta. Zásadní je ale upřesnit pojmy DISTRIBUTOR a DODAVATEL (většinou to poznáte podle toho, že jsou to »různé« společnosti s drobným dodatkem v názvu (například ČEZ Distribuce vs. ČEZ Prodej – pozn. red.).

Distributor energií je daný podle území a nelze ho měnit. Poplatky distributorovi tvoří jen část z celkové sumy, kterou na faktuře vidíte – jde o tzv. regulovanou část ceny. Je daná rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a nelze ji ovlivnit. Pan Červenka má ale možnost ovlivnit druhou část sumy, kterou platí – za odebranou elektřinu (či plyn), a to podle toho, jaké podmínky a ceny si vyjedná s dodavatelem. A toho si může zvolit jakéhokoliv. Neplatí tedy to, že distributor musí být i dodavatelem. Jemu i ostatním proto přinášíme radu, jak na to.

Ombudsman Blesku vysvětluje: Z čeho se skládá cena energií

Cena energií se skládá ze dvou částí – regulované a neregulované. Ty se dále rozpadají na několik dílčích složek. Regulovaná část ceny je stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Tato část ceny je vždy pro všechny dodavatele stejná. Naproti tomu neregulovanou část ceny si určuje každý dodavatel sám. Neregulovaná část je složena z ceny za komoditu (ať už jde o elektřinu, nebo o zemní plyn) a poplatků za dodavatelovy služby.

● Neregulovaná část ceny za elektřinu je výsledkem šikovnosti dodavatele (za kolik elektřinu koupí na burze) a tlaku konkurence (za kolik nabízejí elektřinu ostatní). Aktuální tržní cena elektřiny se však do rozpočtů domácností promítá často se zpožděním.

● Regulovaná část ceny se skládá především z poplatků za přenos a distribuci, systémové služby, činnost operátora trhu s energií (OTE) či z příspěvku na obnovitelné zdroje. Rozdíly v cenách elektřiny napříč jednotlivými kraji způsobuje poplatek za distribuci (správu vedení), o kterou se dělí tři společnosti. ČEZ Distribuce má na starosti větší část Čech a severní Moravu. Prahu obhospodařuje PRE Distribuce, o jižní Čechy a jižní Moravu se stará E.ON Distribuce.

Fotogalerie
5 fotografií