Do redakce jich pár jako důkaz zaslal pan Dvořák. Rozhodl se ozvat poté, co v Blesku viděl článek o nevídaně vysoké pokutě, kterou firma Beauty Line dostala. „Četl jsem, že firmě napařili pokutu a má zákaz činnosti. Ale dopisy mi chodily i nadále. Měl jsem i já vyhrát, ale nedostal jsem ani korunu,“ napsal pan Dvořák.

Reagoval na vyjádření mluvčího Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Pavla Kopřivy, který v červenci prohlásil: „SZPI zároveň podala podnět místně příslušné Městské části Praha 12, Úřadu městské části – odboru živnostenskému ke zrušení živnostenského oprávnění právnické osoby BEAUTY LINE s.r.o., a to za opakované závažné porušení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Živnostenský odbor aktuálně rozhodl o sankčním zrušení živnostenského oprávnění uvedené právnické osoby. Společnost, resp. její statutární orgán nemůže stejnou živnost vykonávat po dobu tří let.“

Pozor na další trik: Hlavní vítězové neexistují!

„Tady jsou čtyři z našich nedávných hlavních vítězů… Postačila jednoduchá odpověď, aby za pár dní dostali velmi pěknou poukázku!“ Tak přesně takhle láká jeden z dopisů zákazníky k nákupu! Snaží se jim ukázat reálné tváře lidí, kteří díky objednávkám získali peníze! Jenže… Jak Blesk zjistil, Jaroslav T., Růžena K. a Zdenka K. neexistují! Tři ze čtyř fotek, které jsou v dopise použité, jsou totiž zakoupené z fotobanky.

Ombudsman Blesku: Finta nové firmy

Jak je tedy možné, že dopisy chodí dál? Podle Ombudsmana Blesku Mgr. Lukáše Zeleného totiž fi rma vymyslela, jak to obejít... „Odpověď na otázku, zda společnost vůbec smí vykonávat tyto činnosti, je tak trochu zamotaná. Jak informoval mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, příslušný živnostenský odbor rozhodl o sankčním zrušení živnostenského oprávnění společnosti BEAUTY LINE, tedy společnosti s identifikačním číslem 285 69 733. Pan Dvořák sice obdržel dopisy s logem, na kterém je uvedeno slovní spojení »BEAUTY LINE«, ovšem odesilatelem těchto dopisů je společnost BEAUTY MARKET, tedy společnost s identifikačním číslem 083 88 431. Zároveň tato společnost má jiného společníka i jednatele, než měla společnost BEAUTY LINE,“ vysvětlil.

Pokud k vám domů tedy přijde podobný dopis s lákavou nabídkou a možností výhry, vyhoďte ho okamžitě do koše! Nebo pokud chcete jednat, můžete se podle Ombudsmana Blesku obrátit s podnětem na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce.

„Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu. Pokud by se nabídka uvedená v některém z obdržených dopisů týkala zemědělských, potravinářských či tabákových výrobků, bylo by třeba se v tomto případě obrátit na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci,“ radí Lukáš Zelený.

S tím, že je tu zřejmá snaha obejít rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění využitím jiné společnosti. „Panu Dvořákovi bych tak doporučil, aby se se svým podnětem obrátil na příslušný živnostenský úřad, tím by měl být živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 1 nebo živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 4. Každá z uvedených společností má totiž jiné sídlo, jedna na Praze 1 a druhá na Praze 4. Stejně tak se lze obrátit na živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 12, který zmínil mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce,“ upozornil Ombudsman Blesku.

Nechte se vymazat z jejich databáze

Předně je třeba podle Ombudsmana Blesku Mgr. Lukáše Zeleného zopakovat, že nabídka výhry vázaná na nákup zboží je zakázanou obchodní praktikou podle zákona o ochraně spotřebitele. Jedná se totiž o agresivní obchodní praktiku, která může zásadním způsobem pozměnit chování spotřebitele tak, že se rozhodne k nákupu, který by za jiných okolností neudělal. A jak se zbavit takovýchto obtěžujících dopisů?

„Žádný podnikatel nesmí zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (známého pod anglickou zkratkou GDPR) a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával jeho osobní údaje, může požadovat výmaz svých osobních údajů,“ říká k případu Lukáš Zelený. Podnikatel je podle něj pak povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se dané osoby týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti.

„Panu Dvořákovi lze doporučit, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele. Pokud by se domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil, nebo jej o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ radí Lukáš Zelený.

 

Video
délka: 04:42.12
Video se připravuje ...

Okrádání a vyhrožování seniorům. Jak Blesk pomohl zatočit se známými šmejdy? Videohub

Fotogalerie
5 fotografií