Neděle 14. dubna 2024
Svátek slaví Vincenc, zítra Anastázie
Oblačno 23°C

Odborníci Blesku radili: Buďte stále ve střehu! Další odpovědi expertů na exekuce, výživné, dědictví a právo

/
 • Odborníci Blesku na telefonu radili v právní problematice.
  21. dubna 2022 ● 05:00

  Strach z podvodníků s energiemi, nízké výživné, nevděční příbuzní nebo lakomý šéf. Na tyto a podobné dotazy odpovídali odborníci na telefonu a společně hledali řešení problémů. Podívejte se na nejzajímavější dotazy, které mohou pomoci i vám.

 • 1.

  Jak usnadní život digitální identita

  Ing. Roman Vrba, eGoverment, Mnisterstvo vnitra ČR

   

  Mám bankovní identitu a potřebuji si zažádat o nový pas. Musím na úřad osobně, nebo si to mohu vyřídit elektronicky?

   

   U občanských průkazů a pasů musíte vždy úřad navštívit, protože před jejich zhotovením se nabírají biometrické údaje žadatele o občanský průkaz či pas. Ale přes Portál občana na gov.cz si můžete elektronicky zažádat o nový řidičský průkaz, pokud vám ten původní končí. Načte se vám zde nejaktuálnější fotografie, buď z občanského průkazu, nebo z pasu a vy si dále jen zaškrtnete, kde si nový doklad vyzvednete.

   

  Ale jsou tam i další služby, které můžete využívat elektronicky – například podání daňových přiznání, procházení historie vozidla, které máte u sebe zapsané včetně poslední technické prohlídky. Také můžete využít důchodovou kalkulačku, která vám vypočítá, za jak dlouho vás čeká důchod a jakou výši byste k aktuálnímu datu případně pobírala.

   

  K čemu všemu lze elektronickou identitu využít?

   

   Na Portálu občana můžete vidět i třeba výpis z katastru, kolik máte nemovitostí, kolik bodů máte v rámci bodového systému řidiče a například nyní máme do tohoto prostředí zapojeno cca 260 měst. Berte to tak, že elektronická identita je jako elektronická občanka, kterou se prokazujete v prostředí internetu. Stejně jako když fyzicky přijdete na úřad, prokážete se občanským průkazem a následně s vámi začnou komunikovat, tak podobné je to i v elektronické verzi.

   

  Kromě digitální identity doporučujeme založit si také datovou schránku, protože je to výhodnější. Když máte datovou schránku, na mobil vám může přijít také upozornění, že vám přišla nová datová zpráva včetně jména odesílatele a předmětu zprávy. A můžete úřadu ihned zadarmo odpovědět.

   

  Za deset let mám jít do důchodu a přijde mi fajn, že si přes bankovní identitu mohu na sociálce zjistit, zda mi nechybí nějaké potřebné dokumenty. Ale zaráží mě, že v současnosti všude varují, aby nikdo nedával své údaje on-line, že podvodníci útočí ze všech stran. Jak je to zabezpečené proti zneužití?

   

   Digitální identitu zastřešuje stát a banky jsou jednou z několika možností, jak se do tohoto prostředí připojit. Stejně jako stát, tak i banky mají vše velmi dobře zabezpečené, ale samozřejmě nic nejde absolutně zabezpečit. Většinou ale chyba bývá na straně uživatelů, kteří si zapíší hesla a PIN někam na papírek, který mohou ztratit, nebo se může dostat do nepovolaných rukou. Také mohou takové údaje někomu sdělit. Většinou tím nejslabším článkem bývá právě uživatel.

   

  Nicméně v rámci digitální identity můžete vidět, kam jste se přihlašovala a jaké údaje se o vás poskytovali online služeb předaly po vašem souhlasu. Pokud máte datovou schránku, chodí vám jednou ročně výpis toho, kdo, kdy a v rámci jakých aktivit se na vaše informace díval. Tento výpis je vám samozřejmě k dispozici kdykoliv. Stačí si jen o něj kliknutím zažádat.

  Využiji v prostředí digitální identity jako běžný občan, skoro důchodce, datovou schránku?

   

   Určitě. Je snadnější pro komunikaci, nic neplatíte za odesílání zpráv úřadům a stát má povinnost vám vše posílat pouze do této datovky. Například pokud půjdete do důchodu a rozhodnete se cestovat, můžete se do datovky přihlásit odkudkoliv a jednoduše vše vyřídit.

   

  Jaké jsou hlavní výhody e-identity?

   

   U většiny agend státu nemusíte čekat ve frontě na úřadu a můžete komunikovat se státem zdarma a okamžitě, pokud máte datovou schránku. Máte také například k dispozici kompletní katastr nemovitostí, kde můžete vidět své nemovitosti. Můžete si zde nastavit upozornění o změně, a pokud by k nějaké došlo, dostanete okamžitě notifikaci na mobil. Také si můžete pohodlně vyřídit nový řidičský průkaz, pouze zakliknete, kam si pro nový dojdete.

  Ing. Roman Vrba, eGovernment, Ministerstvo vnitra ČR
  Autor: Tonda Tran

 • 2.

  Exekuce má přesná pravidla

  Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR

   

  Má exekutor nějaký etický kodex, podle kterého je povinen postupovat? Při vyklízení jsem se setkala s jeho hrubým chováním, rovněž mi zabavil víc věcí, než bylo stanoveno. 

   

  Zdůraznil bych, že při vyklízení postupujeme my i naši vykonavatelé v souladu se zákonem. Soudní exekutoři samozřejmě mají etický kodex, podle kterého by měli postupovat. Pokud nesouhlasíte s postupem vykonavatele konkrétního soudního exekutora, měla byste právě vůči tomuto exekutorovi formulovat a směřovat dotaz, případně podnět nebo stížnost. Tak aby vysvětlil postup svého vykonavatele. Pokud nebudete spokojená s jeho odpovědí, můžete se obrátit na dohledové orgány. Těmi jsou kontrolní komise Exekutorské komory nebo ministerstvo spravedlnosti. Další možností jsou exekutorský soud a soud, v jehož obvodu daný exekutor působí.

   

  Jak mohu požádat o oddlužení a co je k tomu nutné?

   

  Pokud si návrh nezvládnete sepsat sama, můžete se obrátit na kteréhokoliv advokáta. Existují i organizace, které pomáhají v podobných situacích bezplatně, zejména při finanční tísni. Měla byste si sehnat podklady týkající se návrhu na oddlužení, to znamená všechny doklady týkající se vašich dluhů. A prokázat, že budete schopna v rámci oddlužení zaplatit minimálně 30 procent všech svých pohledávek a náklady spojené s insolvenčním řízením.

   

  Splácím několik exekucí. Zatím se nedostalo na ještě jednoho exekutora, může po mně i on vymáhat? Například movité věci?

   

  Obecně ano. Soudní exekutoři provádějí v souladu se zákonem všechny způsoby v daném pořadí, tedy účet, srážky ze mzdy, srážky z jiného příjmu. Pokud je exekutor několikátý v pořadí a nedostane se na něj kvůli srážkám, které platíte jiným věřitelům, tak může volit jiný způsob. Je potřeba tomu exekutorovi dodat informaci, jak dlouho budete ještě splácet věřitelům, kteří jsou před ním. A kdy tedy on může očekávat, že na něj přijde řada. Takže si od konkrétních exekutorů zjistěte, jak dlouho jim ještě budete splácet.

  Jak mohu zjistit, kolik mám exekucí?

   

  O výpis z Centrální evidence exekucí si můžete požádat na poště. Pokud dochází ke srážkám z důchodu, Česká správa sociálního zabezpečení  posílá přehled všech exekučních příkazů, které jí byly doručeny s ohledem na srážky z důchodu.

   

  Expartner mi už tři roky dluží výživné na děti, může mi exekutor v tomto případě pomoci? A pokud ano, co pro to mám udělat?

   

  Výživné bylo jistě stanoveno na základě nějakého rozsudku. Pokud budete chtít využít služeb soudního exekutora, budete si muset tento rozsudek připravit. Dále pro exekutora připravit přehled neuhrazeného výživného. Na soudního exekutora se můžete obrátit pro účely vymáhání dluhu, nebo i budoucího výživného. Na webových stránkách máme připraven vzor exekučního návrhu, můžete si jej vyplnit i sama. Nově platí ještě jedna možnost. Pokud zahájíte exekuci, můžete obrátit na úřad práce s tím, aby vám stát po dobu maximálně dvou let vyplácel náhradní výživné.

  Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR
  Autor: Tonda Tran

 • 3.

  Nevěřte bezmezně svým dětem

  Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

   

  Je skutečně zákonem dané, i když se dědí v rámci rodiny, že musí být soudní odhad?

   

  Ne, není to tak. Dědické řízení je řízení nesporné. Vychází se z toho, že pokud není spor mezi dědici, tak lze jakýkoliv majetek v pozůstalosti včetně nemovitosti ocenit tzv. shodným prohlášením dědiců, které vychází z místně obvyklé tržní ceny.

   

  V březnu mi zemřel manžel, má dceru z prvního manželství, vůbec se s ní nestýkal. Každý jsme měli vlastní bankovní účet. Jak to bude s účty v dědickém řízení?

   

  Pokud nemáte zúžené společné jmění manželů, i váš účet spadá do společného jmění manželů. Po manželovi budete dědit vy a jeho dcera z prvního manželství. Pozůstalostní řízení bude probíhat ve dvou fázích. Nejdříve se bude vypořádávat společné jmění manželů – sepíše se veškerý majetek, který jste nabyli společně za trvání manželství. Nespadá do toho to, co někdo z vás zdědil nebo dostal darem, ale to, co jste si vydělali. Tento celkově nabytý majetek se rozdělí na dvě poloviny, jedna polovina je vaše a druhá půjde do pozůstalosti. K tomu se případně přidá výlučný majetek vašeho muže. Dohoda má přednost. Pokud se s manželovou dcerou nedohodnete, dědí se půl na půl. To, že se nestýkali, dceři nebrání, aby dědila.

   

  Spadá penzijní připojištění do pozůstalosti?

   

  Pouze v případě, kdy si neurčíte obmyšlenou osobu.

   

  Rozvedla jsem se, manžel na mě ve svém domě dobrovolně napsal věcné břemeno a teď ho chce zpátky.  Nechci mu ho vrátit, můžu si věcné břemeno nechat?

   

  Bývalý manžel po vás nemá jak žádat zrušení věcného břemena. Vy nemáte povinnost mu vyhovět. Věcné břemeno lze zrušit dohodou nebo zanikne ze zákona po smrti a vymaže se z katastru. Zákon zná ještě zrušení věcného břemene soudem za přiměřenou náhradu, a to v případě, kdy se změní poměry tak, že vznikne hrubý nepoměr mezi vaším postavením jako oprávněného a postavením toho, kdo břemeno zřídil. To znamená, že by vás bývalý manžel musel zažalovat a poté je na soudu, jak by vyhodnotil to, že došlo k této změně poměrů.

  Jsme starší manželé, bydlíme v družstevním bytě. Byt je psaný na mě. Bylo by lepší přepsat byt na syna, kdybychom zemřeli?

   

  Převod bytu na syna samozřejmě možný je. Ale pozor, jelikož se jedná o byt družstevní, tak si v tomto bytě nemůžete zřídit věcné břemeno dožití. To je jeden aspekt, který rodiče vždycky zvažují.  Družstevní byt se dědí.

   

  Mohu se závětí k jakémukoliv notáři?

   

  Ano, přesně tak. Vlastní projednání pozůstalosti však bude dělat notář, který je příslušný pro váš obvod.

   

  Zemřel mi otec. Byla jsem na předběžném dědickém řízení, kde jsem se dozvěděla, že tatínek daroval vše bratrovi prostřednictvím darovací smlouvy. Má cenu zpochybnit toto darování?

   

  Samozřejmě můžete napadnout darovací smlouvu, že je neplatná, ale musíte to potom doložit. Například, že otec nebyl při smyslech, nevěděl, co dělá. Ale pokud nic neovlivňovalo jeho smysly, tak za svého života má každý možnost se svým majetkem nakládat, jak chce. Pokud by po něm zbyl ještě nějaký majetek, který by se dědil, máte možnost namítnout tzv. započtení na dědický podíl vašeho bratra.

   

  To znamená, že by se zohlednilo to, co váš bratr za života vašeho otce získal nad rámec obvyklého darování a o to by se mu zkrátilo to, co ještě dědí. Mohlo by se stát, že pak nebude dědit už vůbec nic. A vy budete dědit všechno, co po něm zbude. Ale to by znamenalo, že něco musí spadnout do té pozůstalosti.

   

  Jakým způsobem je možné někoho vydědit?

   

  Zákon důvody pro vydědění potomka stanoví. Nejčastěji se vyděďuje z důvodu neposkytnutí pomoci v nouzi a toho, že potomek neprojevuje takový zájem, jaký projevovat má. Je potřeba mít na paměti, že když jej vydědíte, on má možnost vydědění napadnout. Jsou časté situace, kdy rodič a dítě o sebe nejeví navzájem zájem. Ani jeden o to nestojí se stýkat, ale to pak není důvod pro vydědění. Ti zbylí, kdo po vás budou dědit, se budou muset bránit ve vztahu k  vyděděnému, že vy jste stál o kontakt s ním a on, že ten kontakt odmítal.

   

  Proto notář do listiny o vydědění píše, jak jste se s vyděděným snažil komunikovat. Je dobré si tuto komunikaci někde schraňovat, díky ní bude patrné, že s vámi potomek nechce mít nic společného. Jednodušší alternativou v kombinaci se závětí je zkrácení dědického podílu potomka. Jako zletilý dědic má povinný díl ve výši jedné čtvrtiny jeho zákonného podílu.

   

  Mám rodinný domek a s manželkou jsme v letech. Mám dceru, poradíte mi, co by bylo lepší, darovat nebo dědit – nechat do pozůstalosti?

   

  Daňově a finančně vychází darování i dědění prakticky stejně. Neplatí se ve vašem případě darovací, ani dědická daň. Jediné, co platíte v případě dědění, je odměna notáře, která se počítá z hodnoty majetku. Při darování vám odpadne tato položka, ale zase vám musí někdo připravit darovací smlouvu, dále správní poplatek 2.000,- Kč na katastru nemovitostí. Důležité je, pokud jste majitel, že v domě můžete bydlet, nikdo vás nemůže vystěhovat. Vy samozřejmě můžete darovat nemovitost a zřídit si věcné břemeno bezplatného doživotního dožití.

   

  Mohu vyloučit vnučku z dědictví?

   

  Cesta tu je, jmenuje se to svěřenské nástupnictví. Vy máte možnost říct nejen to, kdo po vás dědí, ale máte možností také říct, kdo po vaší dceři zdědí ten majetek dál, bavíme-li se o závěti. Vy povoláte dceru tzv. předním dědicem a potom řeknete, že někdo jiný pak bude dědit po dceři jako tzv. následný dědic.

   

  Jsem majitelka nově postaveného bungalovu a chci ho převést na syna. Co pro to musím udělat?

   

  Pokud jste výlučným vlastníkem, stačí vám darovací smlouva. K ní potřebujete vyplnit návrh na katastr, jehož formulář je umístěn na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Určitě je dobré řešit to s právníkem, zejména pokud v tom bungalovu bydlíte. V takovém případě doporučuji zřídit si pro vás do darovací smlouvy věcné břemeno trvalého, bezplatného, doživotního bydlení v té nemovitosti, abyste v ní mohla žít.

   

  Darovací smlouva nemusí být sepsána notářem, můžete si ji sepsat sama, avšak notář garantuje a odpovídá za to, že smlouva obsahuje veškeré zákonné náležitosti. Není-li smlouva sepsána notářem, je vyžadováno, aby byl ověřený podpis dárce a obdarovaného.

  Je nějaká čekací doba, po které mohu prodat darovanou nemovitost?

   

  Není, můžete ji prodat prakticky ihned po obdarování. Je však třeba počítat s případnou daní z příjmu.

   

  Rodiče na mě chtějí přepsat nemovitost, která se skládá ze čtyř částí. Některé moje maminka nabyla ještě v prvním manželství, je nutné přepisovat všechny části zvlášť?

   

  Bylo by lepší, kdybych viděl list vlastnictví, ale obecně lze říci, že darování nemovitosti je možné zkombinovat do jedné smlouvy. Jen se do ní musí zanést, které části nemovitosti jsou ve společném jmění manželů, a které má daný manžel výlučně.

   

  Kdybych vlastní rukou sepsala svou závěť, odnesla ji na úřad nechat potvrdit a uschovala u sebe doma, bude se počítat do dědictví?

   

  V zásadě ano, závěti bývají sepsané a někde uložené i desítky let. Někdo ji ale po vaší smrti samozřejmě musí najít a předložit notáři. Pokud se tak nestane, pak jako by nebyla. Riziko doma uložené závěti spočívá v tom, že ji může najít někdo, kdo podle ní nedědí, a zničí ji.

  Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR
  Autor: Tonda Tran

 • 4.

  Zákon je víc než lakomý šéf

  Ing. Otto Šmarda z oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

   

  Od února 2021 mám pracovní smlouvu na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou. V červnu 2021 jsem u stejné firmy přestoupila na jinou pracovní pozici, zaměstnavatel mi řekl, že k 1. červenci 2021 dostanu novou pracovní smlouvu, kterou jsem ovšem neobdržela. Od listopadu jsem v pracovní neschopnosti.

   

  Nyní v březnu mi přišla poštou k podepsání ona pracovní smlouva, která byla vystavená pouze do konce roku 2021. Z personálního oddělení mi nyní volají, že až skončím pracovní neschopnost, tak skončím, protože jsem novou smlouvu nepodepsala. Jak mám postupovat?

   

  Smlouvu rozhodně nepodepisujte, platí vám původní pracovní smlouva na dobu určitou. Pokud vás chtěli přeřadit na jiné místo za někoho jiného, měl to zaměstnavatel udělat dodatkem k pracovní smlouvě. Končíte dobou určitou, nebo pokud vám dají výpověď.

  Za čtyři roky bych měla jít do důchodu, pracovní smlouvu mám na osm pracovních hodin, zaměstnavatel mi chce snížit pracovní úvazek. Má na to nárok?

   

  Jestliže s tím nesouhlasíte, pracovní úvazek vám snížit nemohou. Zaměstnavatel vám může dát výpověď z organizačních důvodů s nárokem na odstupné.

   

  Dcera pracuje v obchodě. Když potřebuje jít k lékaři s dítětem, musí si na to brát dovolenou nebo nadělávat hodiny, protože jí zaměstnavatel neumožňuje čerpat ze zákona danou dobu k návštěvě lékaře. Je to správně?

   

  Ne, není. Vaše dcera by měla zaměstnavateli donést potvrzení od lékaře a zaměstnavatel by měl dodržovat zákoník práce a návštěvu lékaře umožnit.

   

  Pracuji 27 let ve firmě, po letech jsem dostala nemoc z povolání - nemocné ruce. Jsem po operaci, zkrátily se mi šlachy a nemohu ohnout zápěstí. Obávám se návratu do zaměstnání po nemoci, že už pro mě nebudou mít pracovní uplatnění.  Na co si mám dát pozor, když mě bude chtít zaměstnavatel propustit?

   

  Po ukončení neschopnosti vás musí zaměstnavatel poslat k závodnímu lékaři a ten vám dá posudek, jestli jste schopna vykonávat dosavadní práci, či nikoliv. Nebudete-li schopna z důvodu nemoci z povolání, zaměstnavatel vám na základě tohoto posudku nabídne jiné vhodné pracovní zařazení. Pokud ho mít nebude, tak vás musí propustit ze zdravotních důvodů v souvislosti nemoci z povolání, a vyplatit odstupné ve výši 12 průměrných měsíčních platů.

  Ing. Otto Šmarda z Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj
  Autor: Tonda Tran

 • 5.

  Nenechte se ošidit o výživné

  Ing. Dagmar Vogtová z Vaše výživné

   

  Jsem právě rozvedený, synovi už je osmnáct a platím na něj výživné. Tento rok by se měl vyučit. Kdo je povinný mi dát vědět, že ukončil vzdělání?

   

  To by měl udělat syn, protože pokud by měl nárok stále na výživné, musel by vám to dokládat potvrzením o studiu. Pokud tak neučiní, můžete si požádat u soudu o ukončení vyživovací povinnosti z důvodu toho, že syn ukončil studium, pokud byste se tak domníval a on s vámi nekomunikoval. K soudu by pak potvrzení o studiu musel doložit. Pokud ukončí studium, vyživovací povinnost končí ke konci školního roku, ke kterému patří i prázdniny.

   

  Již od července ale má možnost se živit sám, a pokud nastoupí do zaměstnání nebo se přihlásil na Úřad práce hned v červenci, tak vám vyživovací povinnost končí. Kdyby dělal třeba opravné zkoušky, skončí až na konci srpna.

   

  Otec dítěte je grafik na volné noze, i když vydělává měsíčně mezi třiceti čtyřiceti tisíci, v daňovém přiznání vykazuje prakticky nulové příjmy. Z čeho by se výživné vypočítávalo?

   

  Soud nevychází pouze z příjmů, ale i z majetkových poměrů a z potřeb dítěte, které má nárok podílet se na životní úrovni obou rodičů. Pokud by si otec záměrně snižoval daňové přiznání, pak soud bere v potaz uplatnění na trhu práce v současné profesi a samozřejmě jaká je cena práce v současném místě a čase. On bude muset prokázat výši příjmů na základě daňového přiznání. V návrhu na svěření dítěte do péče a určení vyživovací povinnosti také můžete uvést náklady, které platíte na školné a chod domácnosti na kterých se třeba dosud podílel. Soud k nim přihlédne. Tabulky a kalkulačku doporučené výše výživného najdete třeba na našich stránkách www.vasevyzivne.cz

  Bývalý manžel mi dluží alimenty na dceru lehce přes 200 tisíc a dceři bude za dva měsíce osmnáct. Bojím se, že potom už to z něj nedostaneme nikdy. Tuším, že by to měla vymáhat soudně, ale je v osmnácti ještě dítě a myslím, že se jí do toho nebude chtít. Je nějaká jiná cesta?

   

  Co se týče výše dluhu, předpokládám, že dluží výživné za delší dobu. Velmi podstatné je, jestli jste dluh už sama řešila. Podle nového občanského zákoníku je promlčecí lhůta 10 let a tři roky. Vy dnes zpětně můžete vymáhat výživné od dubna 2012 do prosince 2013 a pak až od dubna 2019. Pokud jste to v průběhu těch let řešila výkonem rozhodnutí nebo dlužník uznal dluh, pak by nemusel být dluh na výživném promlčen, ale toto posuzuje většinou advokát.

   

  Dva měsíce do její zletilosti to za ni můžete řešit ještě vy, jít na Policii ČR podat trestní oznámení. Můžete u soudu podat návrh na soudní výkon rozhodnutí a označit majetek, ze kterého by mělo být umořeno. Pokud by majetek neměl, to poslední co můžete udělat je podání exekuce přes Exekutorský úřad.

  Můj syn dělal v Německu a dostal alimenty, že platil pět tisíc. Teď měl nějaké problémy, vznikla mu exekuce, takže mu v práci dávají jen minimum, ale pořád platí pět tisíc. Je nějaká možnost jak alimenty snížit?

   

  Pokud se mu výrazně snížily příjmy od doby, kdy naposledy bylo rozhodováno o výši výživného, je nejjednodušší, aby podal návrh na snížení výživného, a musí to odůvodnit. Pokud se mu příjmy snížily jen exekučními srážkami ze mzdy, tak to  není důvod pro snížení výživného.

   

  S bývalým manželem máme dvě děti, 13 a pět let. Manžel má pocit, že platí dost, ale ceny se zvyšují. Otec ho ještě, když byl s námi, zapsal na hokej, je to nad rámec výdajů a on se na tom nepodílí.

   

  Dítě má nárok na zvýšení výživného každé tři až čtyři roky. Můžete podat u soudu návrh na zvýšení výživného, tam uvést všechny skutečnosti, vyčíslit tam náklady kroužků a zdůvodit tak zvýšení výživného. Výživné můžete nechat zvýšit na každé dítě zvlášť, podle jeho potřeb.

   

  Je mi 25 let a studuji na vysoké škole. S otcem jsme se pohádali a on se rozhodl přestat mi vše platit včetně koleje a studia a vyhrožuje, že mě vydědí. Já nemůžu při studiu ještě pracovat a musel bych kvůli tomu opustit školu. Můžu vymáhat na otci výživné?

   

  Pokud studujete, můžete do 26 let podat návrh k soudu na stanovení výživného a doložit tam potvrzení o denním studiu a zdůvodnit to, že otec by zanedbal tu vyživovací povinnost tím, že by se nepodílel tak, jak se podílel doteď. Stanovit výživné lze i zpětně, nejdéle však tři roky.

  Ing. Dagmar Vogtová z Vaše výživné
  Autor: Tonda Tran

 • 6.

  Hlídejte si smlouvy

  Mgr. Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

   

  Dvanáct let odebírám elektrickou energii od jedné firmy a nechci ji měnit. Před pár dny jsem měl telefonát, kde se mě někdo ptal, jestli odebírám elektrickou energii. Řekl jsem, že ano. Teď mám obavy, aby to moje ano někdo nějak nezneužil a já nemusel přejít k jiné firmě.

   

  Skutečně byly zaznamenány i takové případy, že telefonní hovor byl účelově sestříhán. Ale pro změnu dodavatele by vám nejdřív musely přijít nějaké dokumenty, e-mailem, poštou či kurýrem. Například smlouva, obchodní podmínky a podobně. Stejně tak byste musel být poučen o svých právech. V takovém případě reagujte a na adresu, ze které by vám dopis přišel, napište, že s žádnou změnou nesouhlasíte a novou smlouvu jste uzavřít nechtěl a neuzavřel. A bylo by na místě kontaktovat i energetický regulační úřad, aby prověřil praktiky takového dodavatele energií.

  Mám u dodavatele energií zafixovanou cenu od října 2020 na dva roky. Teď mi od něj přišel nový, vyšší ceník, na který prý musím od prvního května přistoupit. Skutečně musím?

  Tyto případy se poslední dobou dějí velice často. Dodavatelé energií se takto snaží obcházet ustanovení ve smlouvách hovořící o tom, že jsou uzavřeny s fixní cenou. Pokud přímo ve smlouvě nemáte výslovně uvedeno, že cena se může měnit, a je to sděleno pouze skrytě v obchodních podmínkách, je nejlepší obratem kontaktovat danou společnost. Sdělte jí, že se změnou nesouhlasíte a že to není postup v souladu se zákonem. Pokud vám nevyhoví, obraťte se co nejdříve na energetický regulační úřad a celou situaci mu detailně popište. Adresu či telefonní číslo najdete na ww.eru.cz.

   

  Kdo je vlastníkem elektroměru a plynoměru? Dodavatel, nebo distributor?

   

  Vzhledem k tomu, že odečty provádí distributor, je to on. Ostatně v případě, že vám plynoměr nebo elektroměr nefungují, obracíte se také na distributora, nikoliv na dodavatele. I mnohé velké společnosti se dělí na dvě, jednou je distributor, teprve tou druhou dodavatel. Vy jako zákazník uzavíráte smlouvu s dodavatelem, ale odečty a podobné záležitosti provádí distributor pro dodavatele. Nikdy by se tedy nemělo stát, že s vámi někdo uzavírá smlouvu výhradně ohledně změny vlastníka měřiče.

   

  Chci reklamovat koupenou obuv, ale ztratil jsem paragon. Mohu i tak obuv reklamovat?

   

  Zákon o ochraně spotřebitele říká, že musíte prokázat nákup daného zboží u konkrétního prodejce. Jak to uděláte, to už je na vás. Můžete mít kupní doklad, ale nákup lze doložit například věrohodným svědectvím jiné osoby, která vás doprovázela, výpisem z vašeho bankovního účtu nebo se lze odvolat na interní údaje spojené se zákaznickou kartou. Někdy už sama značka zboží může být důkazem o jeho nákupu v určitém obchodním řetězci.

  Fotogalerie
  12 fotografií

   

Video se připravuje ...
ČLÁNKY ODJINUD

Dnešní horoskopy