Zoufalství mají v obličejích obyvatelé, kteří v průběhu posledních několika roků zaznamenali silné trhliny na svých nemovitostech. „Během 5 let nám popraskala celá ložnice, zdi v chodbě, a dokonce se objevila puklina na domě zvenčí. Navíc jsou to praskliny skrz naskrz, takže žádná kosmetika,“ ukazuje paní Šárka na místa, která teď bude muset nechat spravit.

Stejně jsou na tom další desítky lidí ze sousedství. „Praská strop. Když odstřelují, chvějí se někdy i skleničky. Je to totální katastrofa,“ doplnil Libor Verner, jenž má dům od lomu jen zhruba 700 metrů.

Obavy statika

Občané si dokonce zaplatili statika, aby odborně zhodnotil stav domů. Z jeho závěru vyplývá, že těžba vápence skutečně může být příčinou destrukce nemovitostí. „V daných popisovaných objektech došlo k dramatickému rozevírání prasklin až v nedávné době, kdy se přiblížila vzdálenost lomu a odstřelů k obci. Při dalším dlouhodobém působení těchto otřesů na objekty rodinných domů hrozí zhoršení poruch nad přípustnou mez a k možné ztrátě stability nosných konstrukcí,“ stojí v posudku statika Jana Slavaty.

Co bude dál? Obyvatelé sepsali petici proti rozšiřování těžby společnosti Lafarge Cement a poslali ji na pobočku ministerstva životního prostředí v Ústí nad Labem. Jejich požadavky a stížností by se teď měl také zabývat báňský úřad.

Důvěřivý starosta

Problémy s těžbou řeší také vedení obce. Prozatím se podařilo oddálit hranici dobývacího prostoru z plánovaných 150 metrů od obce na 550 metrů. „Myslím si, že jsme udělali, co jsme mohli. Obávám se ale, že požadavky na zastavení těžby by beztak nikdo neakceptoval,“ myslí si starosta Vrbičan Jiří Šmíd.

Sám ale přiznal, že praskliny osobně nikdy neviděl a že důvěřuje společnosti Lafarge, která tu před časem prováděla seizmické měření. „Není důvod pochybovat, musel to přeci provádět odborník, který by tak riskoval své dobré jméno,“ vysvětlil starosta. Lidé na to ale mají jiný názor. „Dali nám ta měřidla do sklepa, a navíc v té době ty otřesy nebyly takové. Takže těžko říct, zda výsledky odráží skutečnost,“ shodují se místní.

Lafarge podle limitů

Vedení společnosti Lafarge Cement se brání: „Měření provádíme průběžně a dlouhodobě, na seizmografu jsou změřeny a zaznamenány veškeré trhací práce v lomu. Seizmograf je umístěn v nejblíže položeném objektu k našemu lomu,“ vysvětlil ředitel firmy Miroslav Kratochvíl.

Zároveň dodal, že odstřely splňují přísné limity. „Veškerá měření dlouhodobě dosahují třetinových hodnot stanovených normou pro danou lokalitu a technický stav objektů,“ uvedl s tím, že i přesto Lafarge plánuje měření prasklin přes sádrové terčíky. „Prasklina se překryje sádrovým terčíkem, který se před a po trhacích pracích zkontroluje,“ popsal Kratochvíl.

Ombudsmanka Blesku: Obyvatelé musejí k soudu

Případ předal Blesk k posouzení advokátce a Ombudsmance Blesku JUDr. Jaroslavě Šafránkové. „Obyvatelé Vrbičan postupovali zcela správně, pokud se v této záležitosti obrátili na báňský úřad, který vykonává dohled nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti a dalších právních předpisů v této oblasti,“ hodnotí.

Dotčení obyvatelé Vrbičan mají podle Jaroslavy Šafránkové dále možnost obrátit se na soud s žalobou na náhradu škody po důlní společnosti. „V tomto řízení by se pak zjišťovalo, zda bylo poškození jednotlivých domů způsobeno činností důlní společnosti, případně do jaké míry, což je technicky velmi odborná otázka. Výsledek soudního řízení by tedy byl odvislý od toho, jaké stanovisko by k této otázce zaujali znalci, které by za tím účelem jmenoval soud,“ dodala Ombudsmanka Blesku.

Jak vyšší hypotéka zdraží vaší životní pojistku?

Video
Video se připravuje ...

Jak vyšší hypotéka zdraží vaší životní pojistku Videohub

Fotogalerie
8 fotografií