V rodinném domě u hlavní silnice bydlela maminka Jana Szymiczka, která loni na jaře zemřela. Muž chodil do domu jen příležitostně, proto se rozhodl uzavřít plyn. „Bylo zbytečné ho využívat. Když už jsem tu byl, zatopil jsem si dřevem,“ říká. Přestože plynoměr už od 8. července ukazuje stále stejný stav, čili 3220 kubíků, a nepohnul se ani o píď, dodavatelé plynu stále po Szymiczkovi chtějí úhradu záloh. „Přece nebudu platit za něco, co jsem nikdy neodebral,“ kroutí hlavou Jan Szymiczek.

Plať, říkají...

Do 16. října byla dodavatelem krachlá společnost Bohemia Energy, pak si od 17. října smlouvu převzala Innogy. „Ti mi vypočítali zálohy do března 2022, vždy na 8 370 korun měsíčně! Já si ještě v říjnu našel jiného dodavatele, MND, jehož klientem jsem od 17. listopadu,“ popsal Szymiczek.

„Stejně mi ale v Innogy za měsíc, kdy jsem žádný plyn neodebral, naúčtovali 5938 korun! A to mi teď ještě přišla upomínka, že mám připlatit 100 korun pokutu! Za co???“ čílí se muž. „Reklamaci mi zamítli. Už jsem nevěděl, na koho se obrátit, věřím, že Blesk by mohl pomoci,“ uzavřel Jan Szymiczek.

Reklamace u Innogy: Nic po mně nechtěli

Společnost Innogy reagovala na reklamaci Jana Szymiczka zamítavě. „Reklamovaná služba je poskytována provozovatelem distribuční soustavy, společností GasNet. Jelikož si zákazník nenahlásil samoodečet k datu účinnosti změny dodavatele zemního plynu, byl stanoven propočtem a ten nyní nebudeme opravovat,“ napsala.

S tím ale Szymiczek nesouhlasí. „Když mě převzali po krachlé »bohemce«, psali, že nemusím nic řešit ani hlásit, že vše kolem smlouvy automaticky přechází k nim. Pak ale museli mít i stav plynoměru a vědět, že nic neodebírám. Koneckonců jsem jim stav poslal nafocený,“ argumentuje Szymiczek.

Reklamace u Bohemia Energy: Nesedí rozdíl záloh

Vyúčtování nesedělo ani od dřívějšího dodavatele, Bohemia Energy, a tak i k nim putovala reklamace. „Udělali mi odhad spotřeby plynu v období od 8. 7. až do jejich konce, tedy 16. října. Ten odhad mi také naúčtovali. Já jim zaplatil na zálohách 9320 korun, ale vrátit mi hodlají jen 6319 korun, protože ten jejich odhad mi nechali naúčtovaný. I když jsem neodebral jediný kubík plynu!“ čílí se Jan Szymiczek. V tomto případě ale má naději, že bude vyslyšen, společnost jeho reklamaci ještě řeší a lhůtu k vyjádření měla do 28. února.

Rada: HLAŠTE STAV MĚŘIDLA

Blesk oslovil obě společnosti a obě zaslaly stejný důvod, proč se do této situace pan Szymiczek dostal – nenahlásil stav měřidla.

„Vzhledem k tomu, že pan Szymiczek stavy nenahlásil, byl konečný stav určen odhadem distribuční společností. Na základě reklamace pana Szymiczeka jsme jako dodavatel stavy u distribuční společnosti reklamovali. Jak je zřejmé z dokumentů, které máte k dispozici, distribuční společnost reklamaci zamítla,“ napsali z Bohemia Energy s tím, že konečný stav u jednoho dodavatele je zároveň počátečním stavem u druhého dodavatele!

✔ A jak společnost Bohemia Energy poslední větou zmínila, tak se i stalo… „Konečné vyúčtování zákazníka pana Szymiczeka bylo tedy vystaveno na základě dodaných podkladů o spotřebě/stavech na plynoměru ze strany provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet. Jako počáteční stav v DPI byla dodána hodnota 3367 m3 a konečný stav v DPI 3559 m3 . Ve vyúčtování je dále uvedeno, že tento odečet byl dosazen automatickým propočtem, neboť zákazník nenahlásil samoodečet,“ informoval Blesk mluvčí společnosti Pavel Grochál.

Ten následně potvrdil, že se pan Szymiczek pokoušel reklamovat stav plynoměru. „Reklamaci stavu plynoměru jsme předali provozovateli distribuční soustavy, kterým je tato služba poskytována. Vyjádření je z jejich strany zamítavé,“ dodal.

Pokud s vystavenou fakturou Jan Szymiczek nesouhlasí, odkázal ho mluvčí Innogy přímo na provozovatele distribuční soustavy (GasNet Služby, s.r.o.), kde může situaci řešit dále a reklamovat.

Ombudsman Blesku: Reklamovat, ale přesto zaplatit

Situace, ve které se nalezl pan Szymiczek, trápí vícero spotřebitelů, již se v důsledku ukončení činnosti skupiny Bohemia Energy dostali do takzvaného režimu dodavatele poslední instance (DPI). „Vzniklý problém spočívá v otázce, jak dodavatelé poznají, kolik plynu nebo elektřiny zákazník spotřeboval u původního dodavatele a kolik u dodavatele poslední instance,“ říká k případu Ombudsman Blesku Lukáš Zelený.

Pokud totiž podle něj zákazník v okamžiku nuceného přechodu od původního dodavatele k dodavateli poslední instance sám neprovedl kontrolní odečet, dodavatelé jeho spotřebu odhadnou. „To může být ve prospěch i neprospěch zákazníka (v režimu dodavatele poslední instance totiž byly výrazně vyšší ceny). Proto je obecně vždy lepší si k datu přechodu od jednoho dodavatele k druhému provést kontrolní samoodečet a nahlásit jej příslušnému distributorovi plynu či elektřiny,“ radí.

Je však třeba dát si pozor na to, že distributor je odlišnou osobou od dodavatele. „Stav měřidel (plynoměru či elektroměru) by si zákazník měl pro kontrolu vyfotit třeba svým mobilním telefonem,“ pokračuje Lukáš Zelený. Nesouhlasí-li zákazník s obdrženým vyúčtováním spotřeby energií, může jej reklamovat.

Podrobnosti ohledně reklamace vyúčtování lze nalézt v obchodních podmínkách. „I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, lze jedině doporučit, aby zákazník po prvotním informativním hovoru podal reklamaci písemně, přinejmenším e-mailem. Získá tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace,“ říká Ombudsman Blesku.

POZOR ALE!

„Ani uplatnění reklamace nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit případný dodavatelem vyfakturovaný nedoplatek. Pokud by se později ukázalo, že reklamace byla oprávněná, bude částka vrácena zpět,“ vysvětluje Zelený.

Reklamace vyúčtování za energie

Reklamace musí být vyřízena do 15 dnů od jejího doručení dodavateli.

● Uzná-li dodavatel, že ve vyúčtování pochybil, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů od doručení reklamace.

Pokud lhůtu nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na 600 korun za každý den zpoždění, maximálně 24 tisíc korun. U plynu se jedná o částku 750 korun, maximálně 7500 korun. Toto právo je však nutné uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne.

● Pokud reklamace není vyřízena v zákonné lhůtě nebo zákazník nesouhlasí s jejím výsledkem, může se obrátit na Energetický regulační úřad, případně podat žalobu k soudu.

Proč stále rostou ceny energií?

Video
Video se připravuje ...

Proč stále rostou ceny energií? Videohub

Fotogalerie
4 fotografie