„Pán si zahradu vedle koupil v září minulého roku,“ říká Věra Umlaufová s tím, že soused si na pozemek mobilhouse nenechal přistavit ihned, ale plánoval to... „Když jsem to zjistila, začala jsem okamžitě jednat a napsala na stavební úřad dotaz, zda to vůbec může udělat, protože se nacházíme v zahrádkářské kolonii a ta má nějaká pravidla a řád,“ tvrdí Umlaufová. Úřad se ozval s tím, že žádnou takovou žádost neeviduje.

V dubnu tam mobilhuse najednou stál. Tak jsem rychle reagovala a znovu kontaktovala stavební úřad. Odepsali mi, že po kontrole by to měl soused odstranit, ale že nejdříve musí proběhnout ta kontrola,“ čte z dopisu paní Věra.

A ta, jak úřad sliboval, opravdu dorazila. Se závěrem, že tu majitelé neplánují trvale bydlet a že se jedná o tzv. nepoužívanou stavbu z důvodu, že se na pozemku nenachází elektřina ani voda, ale paní Umlaufová rozhodně nesouhlasí.

„Oni před tou kontrolou vystěhovali z mobilhousu všechen nábytek, aby to opravdu vypadalo, že zde neplánují trvale žít. V tom vyjádření úřadu je ještě napsáno, že musí majitel předložit vyjádření architekta, ale chybí tam jakékoliv datum, dokdy to mají udělat,“ rozčiluje se.

Podle Umlaufové je v územním plánu napsáno že plocha v zahrádkářské kolonii má být převážně zatravněná nebo zelená. „Měla jsem to tady na relax, a teď tu koukám na dlouhý mobilhouse. Dříve tady byly stromy, keře, a oni to vše dali pryč. Mám pocit, že z toho spíš udělali skanzen než zahrádku."

Jak to mají sousedé mezi sebou?

Vztahy mezi sousedy nejsou růžové. „Pozdravím je a dále nekomunikuji,“ říká paní Umlaufová. Na dotaz, zda soused ví, že s mobilhousem nesouhlasí, odpovídá: „On to ví, že to řeším. Měl tu kontrolu ze stavebního úřadu. Nelíbí se to i ostatní zahrádkářům v naší kolonii, ale mlčí, protože já ho tu mám nejblíž a musím na to koukat.“

K případu se vyjádřil i majitel mobilhousu a zahrádky, která leží hned vedle. „Paní Umlaufová nám s bídou odpoví na pozdrav a kdykoliv se může zeptat, rádi bychom jí vše vysvětlili. Stavební úřad v Lázních Bohdaneč nám dal na odstranění mobilního domu čas do konce prázdnin 2021,“ napsal Lubomír Minařík.

Prosí o pomoc Ombudsmana Blesku

Jelikož paní Umlaufová už dále neví, na koho by se ještě obrátila s prosbou o pomoc, rozhodla se požádat Ombudsmana Blesku. „Co mám dělat, aby ta hrůza zmizela? Je to stavba? Nebo to není stavba?“ ptá se. „Taková stavba sem prostě vůbec nepatří. Tady má být zeleň. Vlastníci zahradní parcely, manželé Minaříkovy neinformovali nikoho ze zúčastněných stran (OÚ ani stavební) před umístěním mobilního 11m domu na malou parcelu v zahrádkářské kolonii,“ zlobí se paní Věra.

Starostka: Také s tím nesouhlasíme

Paní Umlaufová si sehnala i vyjádření obecního úřadu. „I my z pozice úřadu s tím nesouhlasíme a připravujeme zamítavé stanovisko, jak k ohlášce umístění, tak k žádosti o přípojku elektřiny,“ stojí v prohlášení starostky obce Rybitví Evy Šmeralové, které následně i potvrdila Blesku.

Stavební odbor potvrdil odstranění!

Vyjádření zaslal k případu také vedoucí stavebního odboru města Lázně Bohdaneč. Ten potvrdil, že soused má opravdu mobilhouse do konce prázdnin odstranit.

„Je to dohoda s naším úřadem. Obecně lze říci, že otázka mobilních domů a jejich umisťování je věcí složitější. K tomuto konkrétnímu případu se ze zákona dále vyjadřovat nebudeme, neboť výsledek kontroly provedené naším stavebním úřadem ve shora uvedené věci, na základě podnětu pí. Umlaufové, je věcí neveřejnou,“ napsal Vladimír Benešovský.

Ombudsmanka Blesku: Mobilhouse musí pryč!

K tématu »mobilního domku« se vyjádřila Ombudsmanka Blesku a advokátka JUDr. Jaroslava Šafránková. „Pokud jde o mobilhouse, tak v poslední době se stal tak rozšířeným, že kvůli tomu došlo i k novelizaci stavebního zákona, který uvádí, že za stavbu se považuje i výrobek plnící funkci stavby. Z tohoto úhlu pohledu tedy mobilhouse stavbou je a jeho umístění na jakýkoliv pozemek se řídí jasnými pravidly,“ vysvětluje Šafránková.

Aby tedy mohl být mobilhause na pozemek umístěn, musí být stavebnímu úřadu předložena žádost o vydání územního souhlasu. Stavební úřad tedy mobilhouse za stavbu považuje. „Je tedy zjevné, že pokud došlo k umístění mobilhousu na pozemek bez tohoto souhlasu, jedná se o porušení zákona,“ zdůrazňuje Ombudsmanka Blesku.

Postup paní Umlaufové je naprosto správný, když se obrátila na stavební úřad, aby věc prověřil, a stavební úřad začal jednat. Pokud by přesto nevyhověl soused požadavkům stavebního úřadu, je třeba se na něj obrátit znovu s tím, že může být tato stavba odstraněna i na náklady jejího vlastníka,“ uzavřela Jaroslava Šafránková.

Fotogalerie
12 fotografií

Bydlení s Markétou Mayerovou: Jak bydlí Honza Kříž?

Video
délka: 04:45.16
Video se připravuje ...

Bydlení s Markétou Mayerovou: Jak bydlí Honza Kříž? Videohub