Dlouhá léta odebírala v bytě seniorka elektrickou energii od společnosti ČEZ. Platila měsíční zálohu ve výši 2500 korun. „Jednoho dne jsme se vrátily s vnučkou z ozařování z nemocnice a u dveří byla nějaká holka. A už se tlačila dovnitř,“ vzpomíná.

Dívka podle ní nejprve tvrdila, že je ze společnosti ČEZ a že jim přišla ušetřit za energie. „Umírala mi vnučka, ani nechodila. Mladá holka se mi nasadila zničehonic domů a mlela a mlela. Mě nenapadlo, že by to mohl být nějaký podvod,“ říká paní Anna.

Nebyla jsem ostražitá...

V napjaté životní chvíli si řekla, že by bylo dobré něco ušetřit. „Každá koruna dobrá. Nebyla jsem ostražitá. Podepsala jsem nějaké papíry, plné moci. Ta slečna říkala, že se ceny budou dražit nebo něco takového,“ pokračuje paní Hradílková. Po aukcích obdržela v říjnu 2017 smlouvu, v níž se psalo, že od ČEZ půjde k Lidové energii od června roku 2018. Technici vyměnili měřicí hodiny a ČEZ řádně vyúčtoval dodávky s tím, že seniorce se ještě vrátilo 4314 korun na přeplatcích.

„Od té doby nemám od Lidové energie žádné roční vyúčtování, a to jsem u nich přes dva roky. Jak je to možné? Na maily ani telefonické dotazy nereagují, jen mi posílají rozpisy záloh, ale dál nekomunikují,“ rozčiluje se penzistka.

Seniorka se přes dva roky zcela marně snažila získat vyúčtování získat vyúčtování od firmy Lidová energie s.r.o.
Autor: Karel Janeček

Varování pro ostatní

Loni v srpnu jí navíc z Lidové energie přišel dopis, ve kterém urgují platbu. „Přitom oni si změnili číslo účtu, a neráčili se mi to oznámit. Tak jsem si ještě užila nervů a chození do banky,“ zlobí se dále. Jak říká, doma se snaží energiemi šetřit, aby neměla nedoplatky…

„Mám za to, že bych tam měla mít možná spíš přeplatky a že mi je prostě upírají. Navíc teď platím na zálohách 2740 korun, tedy o 240 korun víc než u ČEZ. Ale když se se mnou nebaví, jak se mám dozvědět, jak to vlastně je?“ táže se Ombudsmana Blesku.

Mezitím se u dveří objevili další naháněči slibující levnější energie. „Chtěla jsem po nich, aby mi hned ukázali průkazky, že si je ofotím, to se jen otočili na podpatku a hnali pryč. Varuji ostatní starší lidi, aby si dávali na takové praktiky sy záloh, ale dál nekomu pozor,“ upozorňuje.

Lidová energie s.r.o.: Kontrolou bylo zjištěno pochybení

Společnost Lidová energie s.r.o. slíbila, že se na případ podívá a po několika dnech zaslali vyjádření. „Vyúčtování za dodávku elektrické energie bylo Vámi jmenované zákaznici vystaveno a přeplatek z vyúčtování odeslán na její účet, dále byla upravena výše záloh, a to na základě spotřeby odběrného místa,“ napsali a připojili i vysvětlení, proč se seniorka do této situace dostala:

„Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k pochybení v prolongaci vystavení vyúčtování, za které jsme se jmenované omluvili, došlo k pochybení ze strany zaměstnance, který již u naší společnosti není v pracovním poměru. Pokud se jmenovaná nemohla dovolat na naši infolinku, bylo to pouze z důvodu, že se vyřizovaly požadavky zákazníků, kteří se dovolali dříve,“ napsali z firmy Lidová energie s.r.o.

Odpověděli mi, že se omlouvají a že posílají vyúčtování. Tak jsem zvědavá. Tak vždy jsem se dovolávala zbytečně a pořád nic, tak to převzala pobočka tady v Krnově a poslala ofocené papíry, a zase nic. Jen díky Blesku se to hnulo, tak na ně člověk musí, oni jinak si dělají, co chtějí,“ okomentovala vzniklou situaci seniorka.

Ombudsman Blesku: Nedostala vyúčtování? Může to reklamovat!

Podle Ombudsmana Blesku Mgr. Lukáše Zeleného se vyúčtování spotřeby elektřiny obvykle provádí jednou ročně, není-li ve smlouvě či obchodních podmínkách dohodnuto jiné vyúčtovací období. Kromě tohoto řádného vyúčtování může spotřebitel požádat v průběhu vyúčtovacího období i o mimořádné vyúčtování, které však bývá zpoplatněno.

„Pokud paní Hradílkové nebylo dodáno vyúčtování, může uplatnit reklamaci, a to ideálně písemně. Společnost je pak povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat zákaznici o jejím vyřízení do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace,“ říká k případu Zelený.

Mgr. Lukáš Zelený
Autor: archiv

Uzná-li podle něj dodavatel, že pochybil, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách. „Třeba vrátit případný přeplatek na zálohách. A to do 30 dnů od doručení reklamace. Pokud lhůtu nedodrží, vzniká zákaznici u elektřiny právo na náhradu 600 korun za každý den zpoždění, maximálně 24 tisíc korun. Toto právo na náhradu je třeba uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne,“ radí dále.

Jestliže dodavatel nevyřídí reklamaci ke spokojenosti zákaznice nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě, může se dotyčná zákaznice obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud.

Jak na změnu dodavatele

V případě, že chce paní Hradílková změnit dodavatele elektřiny, může smlouvu sjednanou na dobu neurčitou kdykoliv vypovědět, a to s tříměsíční výpovědní dobou. „V případě, že je ve smlouvě uvedena delší výpovědní doba, zkracuje se automaticky na tři měsíce. Naopak pokud smlouva obsahuje kratší výpovědní dobu, platí tato kratší,“ upozorňuje Lukáš Zelený s tím, že smlouvu uzavřenou na dobu určitou lze vypovědět před uplynutím sjednané doby jejího trvání zpravidla se zaplacením smluvní pokuty.

„Stal jsem se vazalem dodavatelů energií,“ hořekuje i havířovský kantor Vladimír Matějíček (81).

Video
délka: 03:43.26
Video se připravuje ...

„Stal jsem se vazalem dodavatelů energií,“ hořekuje havířovský kantor Vladimír Matějíček (80) Karel Janeček, Blesk

Fotogalerie
11 fotografií