Pomoc obyvatelé nenacházeli ani u starosty ani u České inspekce životního prostředí. Ledy se hnuly až po článku v Blesku. „Poskytovatel dotace na kanalizaci nám konečně oficiálně potvrdil, že na nelegální skládku ve Vedrovicích bylo uloženo přes 16 tisíc tun odpadního materiálu ze stavby kanalizace, oproti původním propočtům, které mluvily o 2500 tunách,“ říkají za spolek Michal Rozmahel a Jan Procházka.

Utajená pokuta

Na začátku nového roku se ale obyvatelé Vedrovic posunuli zase o kus dále. Vše odstartoval dopis z ministerstva životního prostředí, který spolku přišel 21. ledna. „V něm se píše, že již 6. listopadu 2020 bylo rozhodnuto, že pokutu ze 14. srpna za přestupek podle zákona o odpadech, kterou uložila inspekce obci, ministerstvo potvrdilo,“ čte z dopisu Jan Procházka.

V tu chvíli jsme teprve zjistili, že padla nějaká pokuta. A začalo pátrání. Nikdo nám opět nechtěl nic říci. Takže jsme sami objevili v rozpočtovém opatření obce položku pokuty a sankce, kde se objevila částka 303 500 korun,“ tvrdí Procházka. Dále bylo ministerstvem potvrzeno, že v letech 2014 až 2019 došlo k navezení odpadu také na sousední pozemek, který plní funkci lesa.

„To vše jsme objevili ale jen díky tomu, že jsme se zajímali a pátrali. Je naprosto nepřípustné, aby o takto zásadní informaci, jakou bylo rozhodnutí ČIŽP o uložení sankce vydané v měsíci srpnu 2020, nebylo zastupitelstvo řádně, tedy v tomto případě vůbec, informováno nejpozději na následujícím zasedání,“ tvrdí Michal Rozmahel, který je nejen členem spolku, ale i členem zastupitelstva obce.

„Co nám hlavně vadí, že starosta mlčel a pokutu nechal zaplatit z obecních peněz, i když k tomu potřebuje souhlas zastupitelstva, když se jedná o tak vysokou částku,“ shodují se členové spolku.

Starosta obce Vedrovice: Osm z devíti zastupitelů o pokutě vědělo!

Co na to říká starosta obce Richard Janderka? „Není pravdou, že by zastupitelé nebyli informováni. Osm z devíti zastupitelů mělo průběžně všechny informace,“ sdělil Blesku. A vyjádřil se také k výši samotné pokuty. „Ano, pokutu jsme zaplatili. Jde o částku 300 000 korun plus 3500 korun za výdaje řízení. Není pravdou, že by MŽP ČR potvrdilo výši pokuty, kterou uložila ČIŽP,“ tvrdí starosta.

Janderka reagoval také na obvinění spolku, že o pokutě nebylo zastupitelstvo obce informováno. „Informace k platbě pokuty byla na zasedání ZO Vedrovice v rámci projednání informací k rozpočtovému opatření v prosinci 2020. Nebyl k tomu žádný dotaz ze strany zastupitelů ani nebyla vyvolána jiná diskuse,“ dodal.

Světelné znečištění škodí lidem i přírodě. Jak se proti němu bránit?