Příběh je zamotaný a řešení nebude jednoduché. Ale od začátku… Je 8. července 1997 a Emanuel Benko se rozhodl koupit pozemek od obce s tím, že plánuje výstavbu rodinného domu. Ta začala v roce 2000. Šestnáct let nebyl žádný problém…

Vše odstartovalo 14. září 2016. „Přišel za mnou soused, který je zároveň i zastupitel obce, a řekl mi, abych ořezal větve mých stromů nad cestou, že vadí v průjezdu popelářům,“ vzpomíná pan Benko.

Rodina si vyfotografovala pád a škody, které tím vznikly.
Autor: David Malík

Do dvou dnů byl průjezd čistý

Za 14 dnů, když se vracel z práce, ale pan Benko nevěřil vlastním očím! „Ze dvou stromů zbyl jen kmen. Přitom já předtím ořezal jen ty větve, které bránily popelářům, zbytek byl na mém pozemku a chtěl jsem, aby mi stromy házely stín na lavičku,“ stěžuje si.

Pan Benko začal zjišťovat, kdo mu neprávem vstoupil na pozemek a zničil jeho stromy. „Volal jsem starostce obce, ale ta mi řekla, že od nich to nikdo nebyl a ať volám policii,“ pokračuje s tím, že tak učinil. „Během šetření se zjistilo, že stromy ořezali těžaři, kteří pracují pro obec, a že jim dal pokyn právě můj soused,“ tvrdí Emanuel Benko. Jelikož nechtěl dělat zle ve vesnici, rozhodl se na nikoho nepodávat trestní oznámení a vzniklou situaci přejít.

Spadl strom…

29. října 2017 došlo k nehodě. V Česku řádil orkán Herwart a jeho následkem spadl jeden ořezaný strom na dva vozy, které parkovaly na pozemku pana Emanuela. A majitel vozů vyčíslil panu Benkovi škodu 72 tisíc. „Zavolal jsem starostku, aby to vyřešila s pojišťovnou, protože strom ořezali oni a ta holá borovice se zlomila,“ říká. Starostka obce mu ale sdělila, že se nejedná ani o strom obce, ani o pozemek obce a že pojišťovna škodu neuznala…

Zkusil znovu oslovit obec s návrhem, že se suma rozdělí na 3 díly – jeden zaplatí on jako majitel, druhý obec, která dala pokyn k řezání, a třetí těžaři za špatné ořezání.

„Tak krásně se tady odpočívalo na lavičce. Teď tam od rána do večera pere sluníčko…,“ smutní pan Benko.
Autor: David Malík

Neuspěl…

Nikdo se k placení neměl, a tak částku zaplatil sám. Čí je to pozemek? Jaké bylo překvapení, když 7. října 2019 pan Emanuel dostal dopis od obce se zamítavým stanoviskem. V tom dopise od pojišťovny totiž stála překvapivá věta: »Dřevina kořenila na pozemku ve vlastnictví obce.«

A tak se vydal na úřad zeptat, kdo je tedy vlastníkem pozemku. „Řekli, že digitalizace pozemků stále probíhá a že není zatím určen vlastník pozemku. Na katastru ve výkazu změn zjistil, že ta část pozemku, na níž stály stromy, vlastní obec." Proto se Emanuel Benko rozhodl požadovat celou částku po obci. Ta ale odmítla, a proto se obrátil na Ombudsmana Blesku.

Kdo vlastní pozemek? 3 roky jiný vlastník

Pan Benko tvrdí, že tři roky nebyl vlastníkem části svého pozemku. „Jedná se o pruh podél plotu, kde se nacházel i strom, který v tu dobu spadl,“ říká a přidává vysvětlení: „Digitalizace pozemku skončila 12. 11. 2015, přičemž část mého pozemku přidělili obci. Ale na katastru zjistili, že udělali chybu, a 3. 8. 2018 mi odebranou část pozemku vrátili. Takže od 12. 11. 2015 do 3. 8. 2018 byla vlastníkem pozemku a stromu obec.“

Dcera: Máme fotky jako důkaz

Jako svědka celého příběhu si přivedl pan Emanuel dceru Jiřinu (23). „Stihla jsem vyfotit ten spadlý strom. Byla jsem u toho, když nám šéf těžařů říkal, že takhle ulomený strom od kořene, a hlavně borovici ještě neviděl. A ulomila se proto, že se s ní špatně zacházelo,“ vzpomíná Jiřina.

Ombudsmanka Blesku: Škodu neměl platit on ani nikdo jiný!

„Ani obec, ani pan Benko nejsou odpovědni za vznik škody. Ke škodě došlo nahodilou událostí v důsledku poryvu větru a v takovém případě nikdo nemá právo na náhradu škody,“ vysvětluje hned na začátek Ombudsmanka a advokátka Jaroslava Šafránková.

Ke škodě podle ní došlo působením přírodních sil, tedy neodvratitelnou událostí. „Pan Benko zbytečně vyplatil náhradu škody za poškozený automobil, protože k tomu nebyl nejmenší důvod,“ pokračuje.

JUDr. Jaroslava Šafránková
Autor: archiv

Podle Jaroslavy Šafránkové se měl pan Benko v době, kdy po něm soused vymáhal škodu, poradit s advokátem. „Ten by mu řekl, aby nic neplatil, protože není povinen za situace, kdy se jedná o přírodní živel, hradit komukoliv jakoukoliv škodu,“ dodává. Pan Benko se proto může obrátit na majitele vozu a požádat ho o vrácení vyplacené částky…

Jaroslava Šafránková se následně vyjádřila i k nesrovnalostem ve vlastnictví stromu. „Po celou dobu byl pozemek včetně porostů, tedy stromů, ve vlastnictví pana Benka a špatné zaměření katastru na tom vůbec nic nezměnilo,“ uvádí na pravou míru.

Pan Benko tedy podle Ombudsmanky Blesku nemá možnost po nikom vymáhat škodu, neboť plnil (platil škodu) dobrovolně. „Je velice pravděpodobné, že jeho nároky, i kdyby neplnil dobrovolně, by byly promlčeny,“ říká dále.

Fotogalerie
8 fotografií

Stromy jsou důležité a mají mít svůj vlastní prostor. Vysadit je ve městě ale není vůbec jednoduché kvůli inženýrským sítím pod zemí a vysvětluje to, proč vidíme tolik rostlin a stromů jen v květináčích.