Spor č. 1: DEŠŤOVKA

Odstartovala to sousedova velká stodola, která stojí ve svahu nad pozemkem Mičových. „Ta stavba neměla léta žádné svody a při dešti se valila voda po jedné straně příjezdové cesty až k nám do dvora a silnici postupně ničí. Cesta je v katastrofálním stavu,“ popisují manželé situaci. Dešťovka podle nich tekla od souseda pana Ptáčka hned z několika míst – stodoly, z garáže, z neorýnovaného (bezokapového) přístřešku. Náprava se stodolou prý přišla zhruba před osmi lety – ale podle Míčových pouze částečná… „Na stodole jsou okapy a voda teče do dvou velkých nádrží,“ ukazuje pan Oldřich. Podle něj se tím ale zadělalo na nový problém, který má jméno septik.

U stodoly jsou velké nádrže. Podle Mičových z nich voda přetéká. „A když prší, stejně se nám valí voda z jejich svahu z druhé strany do dvora,“ říká Mičová.
Autor: Slávka Červená, archiv rodiny

Spor č. 2: SEPTIK

„Soused ho pravidelně dvakrát ročně vyvážel. A pak najednou přestal,“ tvrdí pan Oldřich. V tu dobu si uvědomili, že pan Ptáček napojil odtok septiku do kanalizace, která vede i přes jejich cestu. „Nádrže na dešťovou vodu jsou upravené tak, aby do nich nebylo pořádně vidět. Z nich se, podle nás, přečerpává voda do septiku u garáže (pozn. red. – znalecký posudek to nepotvrdil),“ pokračuje Miča.

Pokud by to tak bylo, při dešti by septik nemusel nápor vody zvládnout a splašky by přetekly. Ke stavbě septiku je každopádně potřeba stavební povolení, což většinou znamená i souhlas sousedů. „A to jsme mu nepovolili! Soudní znalec napsal v posudku, že současný stav řešení odvodu dešťových a splaškových vod neodpovídá dané legislativě,“ přidává se hned paní Helena. 

Helena Mičová u kontaminované studny hned vedle silnice.
Autor: Slávka Červená, archiv rodiny

Spor č. 3: STUDNA

Nejvíce pak oba seniory trápí jejich vlastní studna. Ta se podle manželů nachází opravdu blízko kanalizace, do které teď proudí dešťová voda i se splašky. „Je ve vzdálenosti 9 m a měla by být podle odborníků 12 m. Voda je kvůli tomu kontaminovaná,“ myslí si Helena Mičová.

To podle ní potvrzuje i rozbor z 10. února, který mají v ruce. „Mimo jiné obsahuje velké množství koliformní bakterie. Kde by se tam jinak vzala? Nejspíš z jejich septiku. Voda nevyhovuje požadavkům a nemůžeme s ní ani zalévat zeleninu,“ konstatovala Mičová.

Mičovi chtějí cestu opravit a požadovali, aby si soused vybudoval vlastní svod dešťových vod. Poslali mu proto dopis, aby věc vyřešil do konce března. „Kanalizace od garáže vede pod naší silnicí. Nemá s námi nic stvrzeno písemně. Kanál bude zaslepen. Potřebujeme to rychle řešit, abychom nezůstali bez pitné vody,“ plánuje už Miča. „S panem Ptáčkem se už nemáme o čem bavit. Proto žádáme o radu Ombudsmana Blesku.“

Slovo starosty

„Snažil jsem se být nápomocen, ale jde tu z obou stran o velmi vyhraněný názor. Nejde o obecní záležitost. A bez dohody jich obou to nejde,“ vyjádřil se Zdeněk Hověžák, starosta Vlachovic.

Co na to stavební úřad?

Blesk požádal o vyjádření vedoucího stavebního úřadu ve Valašských Kloboukách. „Dělali jsme tam už několik kontrolních prohlídek. Na jejich podněty reagujeme vždy písemně. Kanalizaci v rámci stavby jsme neřešili, ta tam byla. Voda z garáže je svedena do kanalizace, která vede pod jejich cestou. Pokud se domnívají, že soused jim způsobuje škodu, musí ji doložit. Je to občanskoprávní věc. Mohou se soudit. Snaha byla dohodnout se, ale opakovaně chodí a stěžují si,“ řekl Blesku Alois Oliva.

Soused Karel Ptáček (35): Domluvit se s nimi je nemožné

„Poslali na mě několik kontrol z různých úřadů. Žádná neshledala z mé strany pochybení. Přestože jsem přivolanému znalci poskytl všechny informace, neznám výsledek. Mičovi mi ho zakázali poskytnout. Já mám na vše platné územní rozhodnutí.

Orýnování přístřešku je to nejmenší. Ale když jsem to chtěl teď udělat, tak zase nesmím vodu odvést do kanalizace pod jejich cestou! Septik máme dvoukomorový. Přetéká do kanalizace, která se budovala už před desítkami let a od té doby se nekonala žádná změna. S obcí máme platnou smlouvu jako každý. Měl jsem zájem odpadní potrubí pod cestou zkontrolovat, což se nepodařilo. Písemně jsem jim posílal návrhy, ale nic neakceptují. Vždy řeknou, že se nemají o čem bavit. Mohl bych být zatrpklý, ale jsem ochoten ke smíru. To ale asi není reálné.“

„Já si to fotím a voda někdy tekla, i když vůbec nepršelo,“ ukazuje paní Helena.
Autor: Slávka Červená, archiv rodiny

Co je napsáno ve znaleckém posudku?

Jak je napsáno v samotném znaleckém posudku, na znalce se obrátili v roce 2018 přímo manželé Míčovi. „Šetření proběhlo dne 9. 10. 2019. Zjistil jsem stavy v současném stávajícím řešení dešťových a splaškových vod. Míčovi tvrdí, že odtokem dešťové vody z pozemku p. Ptáčka a stavebních objektů dochází k podmáčení jejich pozemků. A dále pak, že část dešťových vod je napojena na biologický septik,“ uvádí v začátku znaleckého posudku Ing. Jiří Kutal.

V závěru pak Kutal píše: „Dle všech uvedených dostupných informací o stávajícím způsobu řešení odvodu dešťových a splaškových vod z RD Ptáčkových neodpovídá součastný stav dané legislativě pro řešení likvidace dešťových vod. Je třeba provést úpravy uvedené v bodě 4.1. a 4.2.,“ popisuje.

A na závěr vysvětluje, proč je podle něj septik v pořádku: „Napojení předčištěných splaškových vod ze septiku a částečně dešťových vod za septikem na stávající jednotnou obecní kanalizaci DN 300mm je v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, který součastně mimo jiné konstatuje, že je nutné umožnit napojení na veřejnou kanalizaci, a to bez úplaty,“ tvrdí Kutal.

S tímto znaleckým posudkem ale manželé Mičovi nesouhlasí. „Nezakládá se na pravdě. Místo pořádně ani neprošetřil. Kanál je zakreslený jinde a stejně tak i septik,“ tvrdí Blesku společně.

JUDr. Jaroslava Šafránková
Autor: Tonda Tran

Ombudsmanka Blesku: Náhradu škody požadovat můžou

Ze znaleckého posudku podle advokátky a Ombudsmanky Blesku JUDr. Jaroslavy Šafránkové vyplývá, že zatímco napojení splaškových vod ze septiku na jednotnou obecní kanalizaci je v souladu se zákonem, pak odvod likvidace dešťových vod již není. „Je zde tedy jasné pochybení pana Ptáčka, na základě kterého mohla Mičovým vzniknout škoda spočívající v poškození silnice a podmáčení pozemku. Z tohoto důvodu je možné požadovat po panu Ptáčkovi náhradu škody, která vznikla tím, že svým jednáním, které není v souladu se zákon e m , zavinil poškození této cesty,“ tvrdí Šafránková.

Prokázat a vyčíslit

Jestliže manželé Míčovi nesouhlasí se závěry znaleckého posudku a mají za to, že jim jednáním pana Ptáčka škoda vznikla, mohou se podle Šafránkové obrátit na soud, kde však budou muset škodu jasně prokázat a vyčíslit. V tomto řízení také bude možné nechat vyhotovit nový znalecký posudek. Kdo to může přezkoumat?

„Pokud jde o to, kdo může vstoupit na pozemek a přezkoumat situaci, pak by to byl pouze opět znalec, popřípadě stavební úřad při místním šetření. Nicméně ze znaleckého sdělení a z dotazů vyplývá, že místní šetření za účelem pořízení znaleckého posudku proběhlo, znalec byl na obou pozemcích,“ vysvětluje advokátka.

Pokud by se podle Jaroslavy Šafránkové při kontrole kanalizace ukázalo, že je ucpána a že toto je důvod kontaminace vody ve studni, tak by to pravděpodobně bylo odpovědností obce. „A to vzhledem k tomu, že kanalizace je zřejmě ve vlastnictví obce, která má povinnost o tuto kanalizaci se starat a i ji udržovat. Nicméně jako problematickou tu vidím nedostatečnou vzdálenost studny od kanalizace. Není ale zřejmé, z jakého důvodu tato vzdálenost nebyla respektována,“ tvrdí.

A dodává: „V případě, že by splašky ze septiku nebyly odvedeny do kanalizace, ale vsakovaly se do podloží, kde z tohoto důvodu kontaminují vodu ve studni, měl by samozřejmě viník povinnost okamžitě tento stav napravit.“

Zaslepení kanalizace?

Mičovi plánovali zaslepit kanalizaci, a tím celý problém vyřešit. Co na to říká Ombudsmanka Blesku? „Z dotazu a přiložených vyjádření vyplývá, že kanalizace, která vede pod pozemkem Míčových, je obecní a na tuto kanalizaci je právě pan Ptáček napojen. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 § 8 je vlastník vodovodu nebo kanalizace, případně jeho provozovatel povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu, nebo odvádět odpadní vody. Ze stejného důvodu nemůžou Mičovi kanál zaslepit. Sami by se tím mohli dopustit přestupku a poškození kanalizace,“ vysvětluje Šafránková. 

Co problém se septikem?

JUDr. Jaroslava Šafránková se vyjádřila i ke stavbě septiku. „Pokud jde o stavební povolení, pak dle mého názoru se nejedná ani tak o septik, jako spíše o žumpu, která byla vyvážena a je nyní napojena na kanalizaci, kdy splaškové vody nejsou vypouštěny do podloží nevodovodního toku, a stačilo tedy ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební úřad dělal na místě samém několik prohlídek; pokud by septik nebyl řádně ohlášen, či nebyly splněny další požadavky a náležitosti, pak by stavební úřad zřídil nápravu,“ míní.

Fotogalerie
6 fotografií