„Teď jsou to dva roky, co jsem upadla. Už ráno, 5. února, to pěkně klouzalo,“ vzpomíná Martina Veselá s tím, že autobusová zastávka v ulici Choceradská, kde vystupovala, byla uklizená, ovšem její, Postupická, ne. „Šla jsem opravdu opatrně, byl to jeden velký led,“ popisuje. Po pádu se bolestí nemohla ani zvednout a pomáhat jí museli kolemjdoucí, kteří zavolali i záchranku.

Tříštivá zlomenina ramene

Verdikt doktorů po několika vyšetřeních zněl: tříštivá zlomenina ramene. „V ten den jsem nebyla jediná, kdo upadl. V nemocnici bylo plno podobných úrazů,“ říká. Lékaři se nakonec rozhodli rameno paní Veselé neoperovat. „Nevím, zda to bylo špatné, nebo dobré rozhodnutí, každopádně mám trvalé následky a nedokážu levou ruku dát za sebe dozadu. Nějak špatně mi to tam srostlo a dře mě to tam,“ smutně konstatuje.

Cesta k odškodnění

Paní Veselá se rozhodla obrátit na Prahu 4 s tím, že chce řešit nějaké odškodnění. „Byla tam hrozně milá paní a společně jsme našli podle map, že pozemek patří magistrátu,“ popisuje, jak se dostala k majiteli místa, kde upadla.

„Z magistrátu mi pak odepsali, že úklid má na starosti TSK (pozn. red. Technická správa komunikací). A z TSK mi pak napsali, že uklízeli chodník v souladu s plánem zimní údržby komunikací. A pokud nesouhlasím, že se můžu obrátit na nezávislý soud,“ čte z e-mailu. Jenže tato odpověď paní Veselé nestačila. „Byla jsem na neschopence od 6. února do 4. července. Celkem 5 měsíců,“ tvrdí.

„Tady jsem spadla. Připadá mi ale, že podle Technické správy komunikací a jejich pojišťovny jsem spadla ve špatnou dobu,“ ukazuje místo nehody Martina Veselá.
Autor: David Malík

Chtěla ušlou mzdu

„Přišla jsem kvůli tomu o 90 tisíc,“ má spočítáno pracující seniorka. „Kvůli tomu, že tu neuklízeli, mám problémy s rukou, a navíc jsem přišla o tolik peněz, se kterými jsem opravdu ve svém rozpočtu počítala. Pomůže mi Ombudsman Blesku? Nechci se soudit, na to oni asi spoléhají, existuje ale jiná cesta?“ ptá se Martina Veselá a dodává: „Oni pochybili, kvůli nim jsem spadla a mám trvalé následky. Kvůli nějakému harmonogramu údržby. To jsem jako upadla ve špatnou dobu?“

Technická správa komunikací: Plán údržby jsme dodrželi

„Při zajišťování sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků je postupováno dle zákona o pozemních komunikacích,“ zaslala vyjádření mluvčí TSK Barbora Lišková s tím, že obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Tímto nařízením je Plán zimní údržby komunikací hl. m. Prahy. „Pokud tedy společnost Pražské služby, a.s. (pozn. red. pro TSK zajišťuje zimní údržbu společnost Pražské služby, a.s.), provedla údržbu v rámci lhůt pro odstranění závad, daných tímto nařízením, nevzniká zde dle zákona o pozemních komunikacích odpovědnost správce za vzniklou škodu, na kterou se vztahuje odpovědnostní pojištění. Ta by zde byla až tehdy, kdyby časové lhůty dodrženy nebyly,“ dodala.

Ledovka, náledí a černý led. Jak si s nimi poradit, když řídíte?

Seniorka: Neuklízeli několik dní

Paní Martina je přesvědčená, že ulici Postupickou neuklidili silničáři několik dní. „V úterý se mi to stalo, pak jsem byla doma a každý den jsem koukala ven. Nikoho jsem tu uklízet silnici a chodník neviděla. V pátek pak začalo tát a to tu začali uklízet,“ vzpomíná s tím, že ji překvapilo, jak rychle bylo uklizené místo pádu.

„Nevím, co si o tom myslet. Ale poté, hned druhý den, co jsem tam upadla, tak to místo tak 2 metry na 2 metry bylo vysekané na asfalt a vyčištěné. Možná kdybych si hned stěžovala, tak aby mi »zalepili hubu«, že to tam uklizené je,“ tvrdí Martina Veselá. „Mrzí mě, že mě nenapadlo si to zdokumentovat. Jenže když ležím v mdlobách, tak nejsem schopná si něco fotit…,“ dodala. 

Ombudsman Blesku: Chodců se zastal Ústavní soud!

Má paní Martina nárok na odškodnění? „Dle mého názoru nárok na odškodnění má. Po dlouhých letech protichůdných soudních rozhodnutí se v roce 2016 chodců zastal Ústavní soud České republiky a v rozsáhlém nálezu stanovil, jakým směrem by se soudy měly ubírat při řešení těchto typů náhrady škody,“ říká k případu Ombudsman Blesku a advokát Jakub Keresteši.

„Bohužel stále velká část soudů na úrovni okresů v problematice tápe a nerozhoduje v souladu s tímto nálezem. Ústavní soud, ve zkratce, uvádí, že i v případě, že by pro obce bylo problematická místa řádně uklízet, musí dojít ke spravedlivému odškodnění poškozeného chodce,“ vysvětluje.

Mgr. Jakub Keresteši
Autor: archiv

A konkrétně k případu dodává: „Jelikož nárok paní Martiny byl odpovědným subjektem odmítnut, což bývá téměř vždy, nezbývá než se obrátit na soud.“ Paní Veselou zajímalo, zda existuje jiná cesta, než ta soudní.

„Za situace, kdy bylo uspokojení nároku mimosoudní cestou odmítnuto, zřejmě nezbude jiná varianta. Pozitivní skutečností je, že v daném typu sporů nehradí poškozený soudní poplatek a v případě úspěchu protistrany (statutárního města) by soud neměl přiznat náklady za právní zastoupení advokátem,“ vzkazuje Jakub Keresteši.

„Nález ústavního soudu víceméně uvádí, že neexistuje špatná doba na úraz. Samozřejmě v každém soudním sporu o náhradu škody bude ze strany soudu řešena i tzv. spoluúčast na škodě, tedy zda paní Martina měla vhodnou obuv, zda její cesta byla nezbytná nebo neodkladná, nebo zda zvolila ze všech v úvahu připadajících cest, tu nejvhodnější,“ dovysvětlil Ombudsman Blesku.

Pomohla by fotodokumentace?

I na tuto otázku Ombudsman Blesku Jakub Keresteši paní Martině odpověděl: „V tomto typu řízení musí poškozený prokázat, že se úraz stal, že došlo ke škodě na jeho zdraví a příčinnou souvislost mezi těmito skutečnostmi. Samozřejmě pro stav chodníku je nejlepším důkazem fotodokumentace, ale obecně jsou připouštěny i další důkazy, jako například svědecké výpovědi.“

Jak poznáte, kdy je led na rybníce bezpečný?

Fotogalerie
7 fotografií