21. listopadu loňského roku nastoupil pan Petr do skladu společnosti Amazon v Dobrovízi u Prahy. „Pracoval jsem, jak jsem mohl,“ říká. „Chodil na povinné přesčasy i ty nepovinné. Chtěl jsem si práci udržet a získat nástupní bonus,“ dodává muž, který práci v Amazonu získal přes pracovní agenturu. „Celý měsíc mi rozepsali pouze noční směny. Nástup v šest večer, konec ve 4 ráno…“ vzpomíná.

Šok zažil už za měsíc, 22. prosince, kdy nastupoval na další noční. „Najednou jsem nemohl projít branou. Nefungoval mi čip. Zazvonil jsem na ostrahu a ptal se, proč mě nepustí do práce,“ pokračuje ve vyprávění Jan Petr s tím, že asi po 20 minutách čekání dorazila pracovnice Randstadu (agentura, která mu zprostředkovala pracovní smlouvu). „Sdělila mi, že má pro mě smutnou zprávu, že končím, a nesla nějaké papíry. A že prý je mám podepsat,“ dodává.

Pan Petr nic podepsat nechtěl, protože si nebyl vědom jakéhokoli prohřešku. „Poprosil jsem, že chci mluvit se svým nadřízeným z Amazonu. Tak mi řekla, ať počkám, že za chvíli se s ním vrátí. Čekal jsem 15 minut, 30 minut, a nikdo nepřišel, tak jsem to zabalil a šel, abych chytil poslední spoj z Dobrovíze,“ tvrdí.

V této pobočce Amazonu pan Petr pracoval necelý měsíc.
Autor: David Malík

Od té doby ho nikdo nekontaktoval. Žádnou písemnou výpověď podle svých slov nemá. Pouze přišel e-mailem zápočtový list. „Výplatu za to odpracované jsem dostal, ale přišel jsem o ten nástupní bonus. Proto jsem se snažil pořád chodit, abych dostal peníze navíc. Mělo to být 6 až 7 tisíc,“ vypočítává Jan Petr. Domnívá se, že právě proto ho vyhodili před poslední směnou.

„Kdyby mi umožnili tam jít, tak bych to splnil a dostal bych ten bonus.“ Od prosince je veden na úřadu práce. „Platí za mě pouze zdravotní pojištění. Nic jiného od státu nepobírám,“ dodává.

Náročná práce a vytýkací dopisy

Pan Petr přiznal, že během svého působení ve skladu dostal dva vytýkací dopisy. Jeden za kouření venku a jeden za prostoje. „Jsou tam krátké přestávky, a než se dostanete ze svého místa dlouhou chodbou do šatny, tak uteče část vaší 15minutové přestávky. Je to opravdu náročná práce,“ vysvětluje svou situaci.

Ve zkušební době je vše jinak!

Blesk oslovil jak firmu Amazon, kde Jan Petr pracoval, tak i firmu Randstad, která zaměstnání zprostředkovala a se kterou měl podepsanou pracovní smlouvu. „Případ jsme prověřovali. Pracovník byl zaměstnaný pracovní agenturou, která po souhlasu bývalého zaměstnance může poskytnout bližší informace. Agentura postupovala podle právního postupu,“ vyjádřila se nejdříve za Amazon mluvčí Miroslava Jozová.

Za Randstad pak zaslala vyjádření marketingová manažerka Alžběta Honsová: „Pan Jan Petr byl v roce 2019 zaměstnán v naší společnosti jako agenturní zaměstnanec a dočasně přidělen k výkonu práce u společnosti Amazon Logistic Prague s. r. o. Jeho pracovní poměr byl zrušen zaměstnavatelem ve zkušební době.“

Na námitku, že nedostal do ruky písemně výpověď, odpověděla: „Pan Petr vyrozumění o zrušení pracovního poměru ve zkušební době (nejednalo se o výpověď) odmítl podepsat a převzít, což je doloženo svědeckými podpisy 2 svědků. Stejně tak máme i svědky podepsaný zápočtový list vydaný v souvislosti s ukončením pracovního poměru ve zkušební době, který odmítl podepsat, a rovněž je opatřen podpisy 2 svědků, a který byl součástí vyrozumění o zrušení pracovního poměru.“

JUDr. Michal Faltus
Autor: David Malík

JUDr. Michal Faltus: Bránit se mohl, teď už je pozdě…

Právo v tomto případě na straně pana Petra nestojí. „Zaměstnavatel (Randstad) se pokusil panu Petrovi doručit zrušení pracovního poměru ve zkušební době, avšak tento odmítl podepsat. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době tak bylo doručeno 22. 12. 2019, neboť odmítnutí podpisu a převzetí nemá na doručení zrušení pracovního poměru ve zkušební době vliv,“ vysvětluje JUDr. Michal Faltus.

Podle Faltuse je pochopitelně otázkou, zda Randstad daný dokument skutečně předával. „Nicméně v tomto směru má pan Petr velmi ztíženou pozici, poněvadž Randstad disponuje daným dokumentem a má podpis dvou svědků,“ pokračuje. Jan Petr by pak v případě soudního sporu musel prokázat, že k pokusu o předání dokumentu vůbec nedošlo a daní svědci tam vůbec nebyli.

„Zde navíc proti panu Petrovi hraje i to, že žalobu na určení neplatnosti zrušení pracovního poměru, ve zkušební době lze podat jen do 2 měsíců od skončení pracovního poměru a tato lhůta již zjevně uplynula, neboť zrušením ve zkušební době – není-li uvedeno jinak, končí pracovní poměr v den doručení (k ukončení tedy došlo 22. 12. 2019),“ dovysvětlil Ombudsman Blesku. Michal Faltus pak na závěr podotkl, že u zrušení pracovního poměru ve zkušební době se důvod nevyžaduje.

Měl podepsat a začít situaci řešit

Podle Ombudsmana Blesku Michala Faltuse měl Jan Petr přijmout daný dokument. „Z pohledu důkazní situace je v naprosté většině případů lepší jednostranný dokument převzít a poté se případně bránit. Platí to zejména tam, kde musí zaměstnavatel uvést důvod ukončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru),“ říká a na závěr zmiňuje, že pan Petr měl situaci řešit okamžitě, resp. bez zbytečného odkladu poté, co odmítl podepsat zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Žádné ukončení smlouvy prý Jan Petr ml. neobdržel, jako vzpomínku na práci má pouze podepsanou pracovní smlouvu.
Autor: David Malík

5 nástrah práce přes agenturu

»Přes agenturu« jsou v Česku zaměstnané desetitisíce lidí. Řada z nich si ale neuvědomuje, jaké nástrahy tento způsob práce obnáší. Nejsou totiž zaměstnanci fi rmy, do které je agentura vyslala, ale agentury. „Zjednodušeně řešeno, je zaměstnanec zaměstnán u agentury a ta jej »půjčuje« třetím osobám (uživatelům),“ vysvětluje JUDr. Michal Faltus z advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners a radí, nač si dát pozor.

Ještě před podpisem smlouvy s agenturou je nutné prověřit, jestli je spolehlivá. Agentura musí mít povolení od MPSV, musí být pojištěna a musí mj. mít složenu kauci ve výši 500 000 Kč.

Je třeba si uvědomit, že jste zaměstnán u agentury, nikoliv u firmy, kam jste dočasně přidělen (dále uživatele – pozn. red.). „Ukončení pracovního poměru se tak řeší s agenturou, nikoliv s uživatelem. S agenturou se řeší i případné nesrovnalosti s uživatelem,“ říká právník.

Doba dočasného přidělení k uživateli, pokud nechcete sami pracovat déle (popř. se nejedná o zástup za mateřskou dovolenou), nemůže přesáhnout 12 měsíců.

Jako zaměstnanec agentury máte nárok na srovnatelné podmínky jako tzv. srovnatelný zaměstnanec. Tedy »kmenový« zaměstnanec firmy, který dělá stejnou práci jako vy. „Pokud tomu tak není, doporučuji opět řešit u agentury,“ radí JUDr. Faltus.

Vaše dočasné přidělení k firmě (kam vás agentura »půjčila«) může být písemně jednostranně ukončeno. Nemáte nárok na výpovědní dobu a ani odstupné.

Fotogalerie
4 fotografie

Video
délka: 02:25.40

Jarmila (75) přišla navždy o ňadro. Podepsali se na ní lékaři? Karel Janeček, Blesk