V domečku v Lysůvkách žije Fráňa Šrámek, jak mu říkají poeticky jeho známí, dvanáct let. Se všemi tu vždy dobře vycházel. „Problém nastal před rokem v květnu, když jsme se s rodinou rozhodli, že prodáme zahradu,“ řekl Blesku. Jelikož se v okolí aktivně staví, ceny pozemků jdou rychle nahoru.

Výlévání žumpy?

„Náš sad jsme chtěli prodat za 1500 korun za metr čtvereční. Největší zájem měl o něj soused, který ale nabídl jen 300 korun za metr. Neprodali jsme mu a od té doby máme vodu na pozemku,“ říká František Šrámek.

Pozemek mu údajně začal soused úmyslně prolévat vodou a v takovém stavu je nyní neprodejný. K jeho podezření nahrává skutečnost, že na hranici pozemku má soused stočenou zelenou hadici a pan Šrámek nabyl dojmu, že soused na jeho pozemek čerpá žumpu.

Střelba kvůli sporům

„Stojí tu 15 centimetrů vody, z níž jde zápach, špinavé bubliny. Přišli jsme o maliny, jahody, uhnil nám dokonce i velký vzrostlý ořech, pozemek se proměnil v bažinu,“ ukázal do sadu. Přestože hmatatelný důkaz úmyslného poškozování pan Šrámek nemá, situace je vyhrocená tak, že mezi sousedy dokonce probíhá policejní šetření kvůli střelbě, jejíž výsledek je stále patrný na Šrámkově skleníku. „Bojím se o dceru Zorku a vnučku Růženku. Já jsem invalida a ze souseda mám strach,“ krčí rameny Šrámek.

Střelbu vyšetřuje policie.
Autor: Karel Janeček

Byla tu i zásahovka

Že došlo ke střelbě, potvrdila policistka Zlatuše Viačková: „Zahájili jsme úkony pro ublížení na zdraví, šetření dosud není ukončeno. Přibrali jsme totiž znalce z oboru balistiky a mechanoskopie a čekáme na výsledky,“ řekla. V den střelby situaci řešila zásahovka.

Soused: Já nic, to studna!

Obyvatel sousedního domu Josef Cigoš tvrdí, že za nic nemůže. „To není zaplavené. To dělá podzemní pramen,“ tvrdí a dodává: „Já na to mám povolení. S tím nejde nic dělat. To tu jde ze studny, já nikomu neškodím.“ 

Pan Šrámek se společně s dcerou rozhodli poprosit o pomoc Ombudsmana Blesku. „Nevíme už, kam se obrátit. Úřady nejsou na naší straně,“ tvrdí.

Soused Josef Cigoš
Autor: Karel Janeček

Pomoc hledali u policie i na úřadech

 POLICIE

V srpnu loňského roku oznámila rodina Šrámkova městské policii, že soused vypouští odpadní vody ze své žumpy na jejich pozemek. „Městská policie toto oznámení prověřila a ohlásila příslušnému správnímu orgánu, Magistrátu města Frýdku-Místku, podezření, že byl spáchán přestupek na úseku vodního hospodářství,“ píše se v jednom z dokumentu, který mají Šrámkovi od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

MAGISTRÁT

Dne 28. srpna 2019 rodina telefonicky oznámila magistrátu, že opět dochází k vypouštění odpadních vod. V tentýž den provedly pracovnice magistrátu místní šetření, a to u obou nemovitostí. V září a říjnu pak podle informací z dokumentu provedl správní orgán vodoprávní dozor k ověření způsobu nakládání s odpadními vodami na obou pozemcích. Výsledek byl ten, že nebylo zjištěno porušení vodního zákona a došlo k odložení oznámení přestupku. 

STÍŽNOST

Rodina (konkrétně to byla dcera pana Šrámka Zora Tesařová) zaslala v prosinci stížnost na postup magistrátu. Dostali zamítavou odpověď s tím, že: „V případě, že dochází nebo může docházet k poškozování nebo ohrožování majetku, je vždy důkazní břemeno na straně poškozené, je tedy na Vás, abyste důkazy, tedy např. rozbory půdy prokazující znečištění odpadními vodami, opatřili sami. Správní orgán poté může dále zjišťovat jejich původce, kterým nemusí být vždy a pouze mezující soused.“

Ombudsmanka Blesku: Musí si zajistit důkazy!

Co na sousedský spor říká advokátka a Ombudsmanka Blesku JUDr. Jaroslava Šafránková? „Sousedi, tedy vlastníci, jsou povinni se řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Každý vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat.

Na druhou stranu se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit,“ vysvětluje nejdříve obecně.

JUDr. Jaroslava Šafránková
Autor: Tonda Tran

Vlastník je povinen podle ust. 1013 občanského zákoníku zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín atd. vnikají na pozemek jiného vlastníka a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka.

„Pan Šrámek uvádí, že je poškozován jednáním sousedů, manželů Cigošových, tím, že mu vypouští vodu z jímky. Manželé Cigošovi nemají právo vypouštět jímku ani žádnou jinou vodu na pozemek pana Šrámka. Na druhou stranu pan Šrámek je v nevýhodné situaci, protože tyto skutečnosti musí prokázat,“ hodnotí situaci Jaroslava Šafránková a rovnou pokračuje v radě:

„Je tedy potřeba, aby v okamžiku, kdy pan Cigoš bude vypouštět vodu, udělali si příslušnou fotodokumentaci, nabrali vzorky vody, dali je k rozboru na hygienickou stanici a eventuálně na základě rozborů nechali vypracovat znalecký posudek.“

Cena je na prodávajícím

Podle Ombudsmanky Blesku je zcela protiprávní, aby sousedé nutili takovým způsobem druhého souseda prodat mu pozemky pod cenou. „Ať už je znaleckým posudkem stanovená cena sadu jakákoliv, důležitá není cena stanovená znaleckým posudkem, ale cena, kterou požaduje prodávající a také je obvyklou v místě a v čase,“ tvrdí Šafránková.

Jakmile tedy podle ní bude mít pan Šrámek shromážděny veškeré důkazy, může se znovu obrátit na odbor životního prostředí anebo může podat žalobu k Okresnímu soudu ve Frýdku Místku, kterou se bude domáhat nápravy závadného stavu.

Fotogalerie
7 fotografií

Video
délka: 05:03.72

Reakce ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha premiéra Andreje Babiše na lidi ignorující roušky Blesk TV