Ano, jedná se o tu firmu, která se nechvalně zapsala do podvědomí lidí svými nátlakovými předváděčkami pro důvěřivé seniory. O firmu, která je symbolem děsivých praktik »nenažraných« šmejdů.

Blesk proti takovýmto firmám roky bojoval v rámci projektu Blesk proti šmejdům a vše vyvrcholilo v prosinci 2013, kdy Sněmovna schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele. Šmejdské akce se v roce 2006 zúčastnil i pan Ing. Antonín Jeřábek (†81) s manželkou Ivanou. Tam zakoupili dvě vlněné deky a spláceli je každý měsíc. Jenže nakonec se to protáhlo na 13,5 roku...

„Jelikož měl manžel vysokoškolské ekonomické vzdělání, tak se staral o rodinné finance on. Byla jsem překvapena, když v souvislosti s vypořádáváním dědictví jsem zjistila, že z našeho společného účtu odchází měsíčně platba ve výši 799 Kč,“ popisuje paní Ivana šok, který zažila. S tím, že účelem platby bylo splácení půjčky, kterou uzavřel její manžel právě v roce 2006 se společností Beck International.

Tak to je ona! Jedna z dvou dek, které si manželé  Jeřábkovi pořídili v roce 2006  na předváděčce firmy Beck.
Tak to je ona! Jedna z dvou dek, které si manželé Jeřábkovi pořídili v roce 2006 na předváděčce firmy Beck.
Autor: David Malík

Cenu si už nepamatuje

„Nepamatuji si již částku, kolik deky stály. Už je to skoro 14 let. Ani doklady žádné nemáme. Jen pravidelně strhávané platby z našeho účtu. Zrušila jsem to hned, jak jsem mohla a byl uvolněný účet od notářky, tedy 11. listopadu 2019,“ vzpomíná. Jak tedy vznikla částka 119 850 Kč, kterou uvádí jako vzniklý přeplatek?

„Tuto částku nám sdělil právník společnosti Beck International. S tím, že platby probíhaly od 16. června 2006 do 15. listopadu 2019,“ ukazuje v dopise Jeřábková. „To znamená, že celých 12,5 roku výše uvedená společnost přijímala platby, které ji nepatřily, a neučinila nic, aby na omyl mého manžela upozornila.“

Poslední komunikace se společností Beck International a jejím právníkem proběhla v lednu. „Jejich advokát operuje s tím, že podstatná část přeplacené částky byla promlčena. Rozhodla jsem se, že požádám o pomoc Ombudsmana Blesku,“ říká Ivana Jeřábková, která nyní žije v domečku s invalidním synem (44), o kterého se stará. „Jsem v důchodu, a tak je pro mne každá koruna dobrá,“ říká paní Ivana.

Po čertech drahé deky

Paní Ivana si již nedokáže vzpomenout, za kolik si vlněné deky na předváděčce pořídili. Od právníka firmy JUDr. Josefa Svobody ale Blesk ví, že platby začínaly 16. června 2006. Podle výpisu z účtu odcházela částka 799 Kč 15. den v měsíci. Účet pak zrušila paní Ivana 11. listopadu 2019. Z to vyplývá:

Celkem odešlo 161 plateb

Po částkách 799 Kč je to 128 639 Kč

Společnost Beck International uvádí přeplatek 119 850 Kč

Dvě vlněné deky měly tedy původní hodnotu maximálně 8789 Kč (odpovídá 11 měsícům)

Platba navíc odcházela 150 měsíců – čili 12,5 roku

Jak paní Ivana postupovala:

➤ Pan Antonín, manžel paní Ivany, zemřel 4. července 2019 a došlo k zablokování účtu.

➤ Seniorka po vyřízení dědictví 11. listopadu odhalila i pravidelnou platbu společnosti Beck International.

➤ 15. listopadu kontaktovala dopisem s doručenkou firmu a vyzvala ji k bezodkladnému vrácení přeplatku.

➤ Když se nikdo neozval, urgovala znovu dopisem 19. prosince.

➤ 9. ledna odepsal paní Ivaně advokát Josef Svoboda s tím, že společnost Beck International v předmětném sporu zastupuje.

Právník dluh potvrdil

Blesk zaslal otázky k případu paní Jeřábkové jak do sídla společnosti Beck International, s.r.o., tak i zmíněnému právníkovi JUDr. Josefu Svobodovi. „Jako právní zástupce společnosti Beck International, s.r.o., k pohledávce zesnulého pana Jeřábka mohu sdělit, že nebyla pohledávka představující přeplatek pana Jeřábka předmětem dědického řízení, což je chybou dědiců,“ píše Svoboda s tím, že paní Jeřábkové doporučil, „aby se obrátila na příslušný soud a pohledávku dodatečně v dědickém řízení projednala. Pro vaši informaci, případných dědiců může být více a musí být pravomocně rozhodnuto, komu a v jaké výši pohledávka přísluší,“ dodal Svoboda. Paní Jeřábková tvrdí, že to splnila…

Paní Ivana (65) po smrti manžela zjistila, že z jejich společného účtu odchází každý měsíc 799 Kč firmě Beck International. A to už 13,5 roku. Za dvě deky!
Paní Ivana (65) po smrti manžela zjistila, že z jejich společného účtu odchází každý měsíc 799 Kč firmě Beck International. A to už 13,5 roku. Za dvě deky!
Autor: David Malík

Jednatelka: Peníze chceme vrátit

Co na to společnost Beck International, s.r.o.? „Odmítáme tvrzení paní Jeřábkové, že peníze úmyslně zadržujeme a nechceme vrátit. Nikdy jsme neodmítli plnit tento závazek ze vzniklého přeplatku a taktéž jsme ho nechtěli ani nebudeme jakkoli krátit (byť je větší část dle zákona promlčena). Proces vrácení nijak nezdržujeme, prodlení je momentálně na straně dědiců,“ tvrdí jednatelka společnosti Hana Humlová.

Ve svém vyjádření také poznamenala to, co právník firmy – tedy že vzniklá pohledávka nebyla projednána v dědictví. „Pokud je mi známo, toto opomenutí bylo napraveno a dodatečné dědické řízení již proběhlo. Zatím jsme však neobdrželi výsledek dodatečného projednání dědictví. Koncem minulého týdne jsem paní Jeřábkovou k předložení tohoto vyzvala, a to písemně doporučenou poštou,“ dodala Humlová.

Ombudsman Blesku  Mgr. Lukáš Zelený
Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený
Autor: archiv Blesku

Ombudsman Blesku: Na řadě je předžalobní výzva!

Podle Ombudsmana Blesku Mgr. Lukáše Zeleného představuje přeplatek bezdůvodné obohacení podle ustanovení § 2991 občanského zákoníku. „Jestliže ze strany obohaceného (tj. společnosti Beck International) dosud nedošlo k vrácení částky představující bezdůvodné obohacení a zároveň byly splněny i další formální záležitosti týkající se dědického řízení, doporučuji paní Jeřábkové, aby zaslala na adresu společnosti předžalobní výzvu,“ radí Lukáš Zelený.

V této předžalobní výzvě má jasně stanovit částku, kterou jí má společnost vrátit, a dokdy. „Následně je možné navrhnout u příslušného okresního soudu vydání platebního rozkazu v rámci zkráceného soudního řízení,“ dodal.

Nemá již smlouvu

Může nastat problém kvůli tomu, že paní Jeřábková nemá v ruce už dokument – smlouvu? „Uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení nebrání okolnost, že paní Jeřábková již nedisponuje kupní smlouvou, která byla uzavřena v roce 2006. Dopis od právníka spolu s výpisem z bankovního účtu je dostatečným důkazem k prokázání nároku na vrácení peněz. Dopis od právníka lze navíc považovat za takzvané uznání dluhu,“ vysvětlil Ombudsman Blesku.

Trestní oznámení?

Může paní Jeřábková podat trestní oznámení? „Pokud společnost Beck International paní Jeřábkové neoprávněně získané peníze nevrátí, hrozí této společnosti či některému z jejích zástupců i riziko trestního postihu. Z hlediska trestního práva se může podle okolností jednat o trestný čin zatajení věci podle § 219 trestního zákoníku: „Kdo si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti,“ poznamenal Lukáš Zelený.

Fotogalerie
5 fotografií