Jak Blesk psal 23. prosince 2019, paní Sochová se měsíce snaží přesvědčit karvinskou sociálku, opatrovníka její nesvéprávné maminky, aby ji mohla mít v péči. Podle ní v domově důchodců chřadne. „Nejí, ztrácí se před očima, přísahala bych, že má sotva přes 30 kilo!“ říká Vlasta Sochová.

Přitom je připravena si ji vzít kdykoli domů. „Jsem v invalidním důchodu, mohu jí poskytnout péči 24 hodin denně. Kdybych šla na nákup, může mě zastoupit má dcera či partner,“ líčí paní Sochová a pokračuje dále: „Ombudsman Blesku mi poradil, že jediná šance, jak ji mít doma aspoň na svátky, je požádat o propuštění na návštěvu, a to mi nepovolili.“

Vánoce u postele

Když nemohla mít maminku doma, vyrazila rodina za ní. „Spolu s oběma dcerami, Zuzanou a Kateřinou, a vnučkou Miou jsme oslavily Štědrý den u postele. Co jsem mohla jiného dělat? Donesly jsme dárky i řízky s bramborovým salátem,“ řekla.

Štědrý den s maminkou a rodinou Vlasty Sochové v domově důchodců.
Autor: Michal Charbulák, Vlasta Sochová

Bojí se, že umře…

Za patovou situaci může údajně spor Vlasty Sochové se sestrou. Obě se dříve v péči o maminku střídaly, teď spolu nemluví. Statut opatrovníka proto převzalo město, a to paní Helenu umístilo do domova důchodců v Českém Těšíně. Rozhodnutí posvětil i soud. Důkaz, nebo domluva se sestrou!

„Nerozumím tomu. Vždyť i dál může být opatrovníkem město, jen by maminka byla u mě, a pokud jde o peníze, ať si třeba její důchod nechají, já se o ni budu starat klidně zadarmo. Kdykoli by si mohla sociálka jít zkontrolovat, jak se u mě má. Bojím se ale, že mi maminka v domově seniorů mezitím umře,“ svěřila se Vlasta Sochová.

Ombudsmanka: Důkaz, nebo domluva se sestrou!

Na pokračování smutného příběhu paní Vlasty se podívala advokátka a Ombudsmana Blesku Lucie Hrdá. Z předložených výpovědí paní Sochové podle Lucie Hrdé vyplývá, že s ní její maminka Helena komunikuje a srozumitelně vyjadřuje svá přání. „Podle občanského zákoníku opatrovník dbá názorů opatrovance, tedy Vlastiny maminky, i když svá přání projevila dříve, má k nim soustavně přihlížet a zařizovat její záležitosti v souladu s nimi,“ hodnotí.

Pořiďte si důkaz

Hrdá dále pokračuje otázkou: Existuje nějaký dopis maminky či svědectví třetí osoby o tom, kde si přeje žít a kdo o ni má pečovat, resp. kdo má být jejím opatrovníkem? „Pokud ne, doporučuji paní Vlastě tato přání maminky hodnověrně zaznamenat za přítomnosti třetí nezávislé osoby (např. personál domova seniorů), nejlépe samotného opatrovníka. Záznam maminčiny vůle nechť přítomní stvrdí svými podpisy,“ radí Lucie Hrdá, jak postupovat.

S tím, že je možné maminčinu vůli zachytit i jako zvukovou nahrávku, rovněž s doporučením přítomnosti nezávislé osoby a zaznamenáním, že s nahráváním všichni zúčastnění svobodně a vážně souhlasí a že záznam slouží k zachycení vůle maminky Heleny tak, aby mohla být řádně naplněna.

Dopis sestře

V případě, že maminka paní Vlasty není schopná psát či za přítomnosti svědků hovořit o svém názoru, doporučuje Hrdá paní Vlastě se s její sestrou domluvit. „Pokud verbální komunikace mezi nimi vázne, navrhuji napsat dopis a vylíčit stanovisko o tom, jakou péči paní Vlasta považuje s ohledem na vůli maminky a všechny okolnosti za pro ni nejlepší. Zkuste se sestry zeptat, co je podle jejího názoru pro maminku nejlepší a proč. Třeba se podaří nalézt shodu v preferenci rodinného zázemí oproti cizímu prostředí domova seniorů, kde se maminka ještě podle všeho neadaptovala,“ pokračuje Ombudsmanka Blesku.

Lucie Hrdá na závěr zhodnotila celý případ: „Bez relevantních důkazů o skutečné vůli maminky být v péči u dcery Vlasty anebo bez změny stanoviska Vlastiny sestry se jeví změna rozhodnutí soudu či opatrovníka o osudu vaší maminky nyní jako velmi nepravděpodobná.“

Dohoda je nemožná

Domluva se sestrou není podle Vlasty Sochové možná. „Se sestrou se na ničem neshodneme. Nesouhlasí, aby maminka byla u mě, přitom sama o ni pečovat nemůže, protože chodí do práce. A sociálka tvrdí, že maminka je v domově důchodců v adaptačním programu, takže nemůže nikam pryč na delší dobu než jedno odpoledne,“ říká. Dokud sociálka nezmění názor, nezmůže Vlasta Sochová nic. „Připadá mi, že v zájmu maminky jednám jen já,“ dodává.

Poslední šance?

To, že její maminka odmítala jídlo, má Vlasta Sochová podepsané na papíře od pracovníků LDN Orlová, kde paní Helena pobývala před umístěním do domova důchodců. Vlasta Sochová chce získat podobné prohlášení i od současných ošetřovatelů z Českého Těšína. Možná je to jedna z posledních možností, které jí zbývají.

Maminka nevnímá okolí

Rodina Vlasty Sochové má o maminku Helenu strach. „Je kost a kůže, ztrácí se před očima. Odmítá jíst. Ještě v listopadu se jakžtakž sama postavila, teď už jen leží a kouká do zdi. Je úplně apatická, její názor je bohužel nemožné získat, přestává si pamatovat naše jména,“ popsala dcera Vlasty Sochové Zuzana (32).

Pokusil se někdo maminku vyslechnout?

Ke složitému případu se vyjádřila i advokátka a Ombudsmanka Blesku Jaroslava Šafránková, která se na něj podívala z jiného úhlu. Domnívá se, že v rámci řízení měl být učiněn alespoň pokus o výslech maminky paní Sochové, aby se zjistilo, zda paní Libosková chce být ve zdravotnickém zařízení, či nikoliv. „Bez rozhodnutí soudu nikdo nemůže být držen proti své vůli ve zdravotnickém zařízení a nemůže to být ani odůvodněno tím, že potřebuje ošetřovatelskou péči,“ říká s tím, že bez znalosti rozsudků se nelze víc k věci vyjádřit.

 

Video
délka: 19:02.34
Video se připravuje ...

Pomoc pro týrané seniory: Advokát zdarma může tyrana dostat do i vazby  Markéta Volfová, Lukáš Červený