Pan Řásný postupoval jako mnoho lidí, když chtějí sehnat nějakého opraváře, nebo specialistu – nejdřív se podívají na inzeráty vylepené v okolí, případně reklamní poutače, na které narazí po cestě domů. „Měl reklamu kousek od nás a já potřeboval spravit myčku, která přestala ohřívat vodu. Tak jsem mu zavolal. Přijel se na to 12. března podívat, 14. března pak dorazil znovu, a jak je i napsáno v zakázkovém listu, vyměnil modul myčky,“ vzpomíná Jiří Řásný a rovnou vysvětluje dále:

„Je tam napsáno »výměna modulu«, ale ne výměna za nový. Mám podezření, že nám ho nahradil za opravený, buď ten náš, nebo nějaký jiný.“ Při instalaci součástky nebyl přítomný pan Řásný, ale jeho manželka. Ta si okamžitě všimla, že myčce po opravě nefunguje podsvícení displeje. „Řekl mi, že je vadný displej,“ objasňuje paní Jaroslava (69).

„Takže teď je to tak, že když chce žena  zapnout myčku, musí si na to svítit  baterkou, aby to správně nastavila. No kde to jsme?!“ ptá se pan Řásný.
„Takže teď je to tak, že když chce žena zapnout myčku, musí si na to svítit baterkou, aby to správně nastavila. No kde to jsme?!“ ptá se pan Řásný.
Autor: David Malík

Ohřívá a nesvítí

Manžele zprovoznění domácího spotřebiče vyšlo celkem na 4080 korun. Myčka vodu ohřívá, ale pokud se chce někdo podívat, jaký je zrovna navolený program, musí si na displej posvítit – třeba baterkou… „Když jsem se na to opraváře ptal, tak mi řekl, že by musel dát zcela nový displej a že by mě to stálo 2,5 tisíce korun. To se mi platit nechtělo. Také použil slova ve smyslu »co chci, že to přeci tu vodu ohřívá a že vlastně můžu být rád«. A tím tu opravu ukončil,“ popisuje Řásný.

Pořád mu to ale vrtalo hlavou a začal pátrat na internetu. „Tam jsem si našel přímo stránky výrobce, kde je také poradna po telefonu. A tam mi řekli, že při výměně modulu musí fungovat a i svítit displej, že je to propojené. Pan Škvor tedy modul jen částečně opravil a účtoval to jako výměnu za nový,“ byl v šoku senior, který se rozhodl věc jen tak nenechat a zaslal stížnost na českou obchodní inspekci (ČOI).

„Odpověděli mi, že je to v občanskoprávní rovině. A proto prosím Ombudsmana Blesku, aby mi poradil, jak mám postupovat. Co máme dělat? Už jsem za výměnu jednou zaplatil. Neřekl nám doslova, zda to bylo za nové, to je pravda. Vystavil účet a v dokladu je však napsána výměna. Za čtyři tisíce je to jen napolovic opravený. Za ty peníze to musí svítit jako lunapark,“ říká.

Druhá oprava, zase vše špatně!

To ale není jediná zkušenost pana Řásného s tímto opravářem. Když k němu domů dorazil Jiří Škvor na opravu myčky, zeptal se ho tehdy i na nefunkční dveře u trouby. Opravář si je rovnou odvezl. „Abych to zkrátil, tak za 1,5 dne nám myčku tak nějak opravil. Ale dveře od trouby nezvládl ani za 3 měsíce. Po celou dobu jsme samozřejmě nemohli nic péct,“ vypráví.

Když mu opakovaně po měsíci volal, jak to vypadá, tak mu prý řekl větu: »Jó, milý pane, to je firma Baumatic a tu zavřeli a ty panty se musí celý předělat, převařit, to dá práci.« „A že se bude snažit, když jsme tedy už měsíc bez trouby,“ vzpomíná senior.

Postupoval tedy stejně jako u myčky. Na internetu vyhledal potřebné informace, spojil se přímo se zástupci firmy Baumatic, a dokonce na jejich e-shopu našel potřebné panty. Po urgencích a debatách o »rozebraných dvířkách a pantech, které se musí speciálně vyrobit«, se panu Řásnému podařilo po zmíněných 3 měsících získat zpět své dveře, které si nakonec zvládl opravit úplně sám. „Pomohla až výhrůžka ČOI. To mi hned odepsal, že to nemám co dávat ČOI,“ uzavírá »boj o dveře« Jiří Řásný. Za neopravené dveře si naštěstí Jiří Škvor nic nenaúčtoval.

Takhle se Jiří Škvor obhajoval...

● Po několika urgencích se Blesku podařilo získat vyjádření i pana Škvora. „Ano, pamatuji si na něj. Vyměňoval jsem mu modul. Ten se nachází dole v myčce a nemá žádný vliv na fungování displeje. Existuje několik typů modulů a tento konkrétní nemá vliv na displej,“ tvrdil. Panu Řásnému prý nabídl, že mu nefungující displej vymění za nový, poté, co se mu ozval, že nesvítí. „Nechtěl to ale platit,“ říká Škvor.

● Blesk také zajímalo, proč trvala tak dlouho oprava trouby. „Co se týká těch pantů u dveří, tak jsem mu je vymontoval zadarmo, zadarmo jsem mu ty dveře u mě na dílně rozmontoval. A zadarmo zase smontoval. Už si nepamatuji, jak dlouho jsem je na dílně měl. Říkáte tři měsíce? Já vážně nevím,“ snažil se mlžit Škvor a pak pokračoval: „Mohl jsem mu klidně naúčtovat 400 korun za demontáž a montáž a 50 korun si beru za dopravu.“

● A jak to bylo s tvrzením, že »firmu Baumatic už zavřeli«, jak prohlašoval před panem Řásným? „V servisu, kde beru díly, mi řekli, že Baumatic nevyrábí náhradní díly. Že se mohou sehnat jen náhrady,“ obhajoval se Škvor. Na otázku, zda ví, že existuje oficiální internetový obchod, kde se dají sehnat náhradní díly, odpověděl: „Zkusili jste si od nich něco objednat?“ Na to Blesk odpověděl: „My ne, ale pan Řásný si objednal ty panty a sám si je nakonec po vaší nevydařené opravě namontoval…“ A reakce Škvora? „No…“

Opravář odpovídá dva roky za opravu i za novou součástku!

Co na nevydařenou opravu říká Ombudsman Blesku Lukáš Zelený? „Zde je situace trochu složitější. Ohledně provedené opravy má pan Škvor postavení zhotovitele (jedná se o smlouvu o dílo) a ohledně namontované nové součástky do myčky má postavení prodávajícího (jedná se o kupní smlouvu),“ říká Zelený.

V obou případech ale opravář odpovídá za vady po dobu dvou let. „Vadné provedení opravy je tedy pan Řásný oprávněn reklamovat a žádat bezplatnou nápravu nedostatku v zákonné lhůtě maximálně 30 dní od uplatnění reklamace,“ radí Lukáš Zelený.

Co se týče samotné součástky, která měla být podle pana Škvora namontována do myčky nová, reklamuje se jako zboží zakoupené v obchodě. „Pokud věc nemá vlastnosti, které byly sjednány nebo které se od věci dají očekávat, má pan Řásný rovněž právo na odstranění vady. Není-li to možné, může požadovat dodání nové součástky nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz,“ vysvětluje dále Ombudsman Blesku.

Mgr. Lukáš Zelený
Mgr. Lukáš Zelený
Autor: archiv

Pošlete reklamaci dopisem!

Jak má pan Řásný postupovat, pokud mu pan Škvor nezvedá telefon? „Reklamace musí obsahovat jednak oznámení vady, tedy její popis, a jednak požadovaný způsob vyřízení reklamace. S tou je třeba se obrátit na opraváře.“

A následně radí: „Pokud nereaguje, zvolil bych písemnou formu reklamace, kdy je vhodné zaslat dopis doporučeně s dodejkou. Zásilka se pak má za doručenou třetí den po odeslání. Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce reklamace) dojití, platí, že dopis řádně došel.“ Pan Škvor má pak 30 dnů na vyřešení reklamace, během této lhůty ji buď uzná, nebo zamítne, což ale musí písemně a náležitě odůvodnit. „V opačném případě mu hrozí postih ze strany dozorového orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce, pro porušení zákona o ochraně spotřebitele,“ uzavřel Zelený.

Ombudsman doporučuje: Obrátit se můžete na Českou obchodní inspekci

Pokud se domníváte, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, třeba právě ohledně reklamace, například nebylo vystaveno potvrzení o uplatnění reklamace nebo dodržena 30denní lhůta pro vyřízení reklamace, můžete se podle Lukáše Zeleného obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce.

Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz

Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na stejné webové adrese. „Při podávání podnětu je ale nutné si uvědomit, že ČOI bude řešit pouze porušení zákona o ochraně spotřebitele z pohledu veřejnoprávního, nikoli soukromoprávního. Výsledkem tak může být uložení pokuty danému podnikateli z důvodu porušení zákona, nikoliv vydání rozhodnutí v konkrétní věci ve prospěch spotřebitele. Takové rozhodnutí může vydat pouze soud,“ hodnotí Zelený.

Mimosoudní řešení

Na druhou stranu, na ČOI se lze obrátit i jinak. Nepodaří- -li se spor vyřešit s podnikatelem napřímo, má spotřebitel rovněž možnost zvolit mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.coi.cz/informace-o-adr/

Mnoho nespokojených zákazníků

Tyto rady od ombudsmana mohou podle všeho pomoci i mnoha dalším čtenářům. Na internetu se dá dohledat hned řada recenzí na odvedenou práci pana Škvora a valná většina z nich připomíná příběh Jiřího Řásného…

Naúčtování vadného dílu za nový, nezvedání telefonu, špatně odvedená práce… „Otřesná zkušenost. Za opravenou pračku, kterou ani neopravil, inkasoval 4000 Kč. Pračku si odvezl a už jsme ji a ani peníze nikdy neviděli. Velmi důrazně před ním varuji!“ píše například Břetislav V.

 
Fotogalerie
5 fotografií