Příběh Stanislava Žajdlíka paradoxně předznamenal přívalový déšť v roce 1984! Ten se prohnal částí vesnice včetně ulice, kde pan Žajdlík bydlel s rodiči a bydlí i dnes. Pro obec měly být úlevou dvě protipovodňové nádrže, které by podobným událostem zabránily. K plánům na realizaci ale došlo až v roce 2006. „Seznámili nás s tím, co se chystá. Ale neřekli, že použijí část našich pozemků,“ popisuje začátek patálií Stanislav Žajdlík.

Souhlas s úpravami

„Ukázali nám plánek. Tvrdili, že o nic nepřijdu, že mi pozemek v kompenzaci rozšíří, budu mít lepší bonitu. Plánek jsme podepsali, ale nikdo netušil, že oni to berou jako souhlas s pozemkovými úpravami,“ popisuje stěžovatel. V roce 2016 přišel šok. Začala stavba a pan Žajdlík se dozvěděl, že prý podepsal před lety pozemkové úpravy.

Změna projektu

„Nesouhlasili jsme. Navíc se zjistilo, že v prostoru plánované dolní nádrže je zavezené smetiště. Stavební úřad v Hradišti naši stížnost zamítl, obrátili jsme se na Krajský úřad ve Zlíně. A odbor životního prostředí druhou nádrž zrušil.“ Jenže části pozemků několika sousedů, původně určené k projektu druhé nádrže, zůstaly obci. A pan Žajdlík cítí křivdu.

Chce své někdejší pozemky zpět. Klidně prý je od obce odkoupí. Myslí si, že na ně má dokonce i předkupní právo. „Ty pozemky přešly na obec kvůli projektu, který se neuskutečnil. Není žádný konkrétní důvod mi je nevrátit. A že tam možná někdo bude v budoucnu něco stavět, to přece není argument,“ vede si svou pan Žajdlík.

Má žádat o odkup

Starosta Roman Tuháček na žádost o vyjádření k celé kauze uvedl, že pan Žajdlík si může požádat o odkup pozemků. Na zaslané otázky ale neodpověděl a věc předal místostarostovi. Ten si vyžádal čas, aby se mohl s celou záležitostí seznámit. Na nejbližším zasedání obecní rady se má údajně požadavek pana Žajdlíka objevit.

Jak je to nyní?

Obec panu Žajdlíkovi jeho pozemek kompenzovala rozšířením do šířky, pro projekt získala 35 metrů od silnice. „Nyní nabízí vrácení 2/3, zbylých 11 metrů si chce nechat pro jejich případné zasíťování, možná výstavba domků. Já nesouhlasím a chci vrátit celých 35 metrů až k silnici,“ říká nyní.

Pozemky jsou obce a je jedno, jak je získala…

Co na příběh pana Žajdlíka říká Ombudsman Blesku Roman Moussawi? Jak má postupovat, když chce získat zpět své pozemky? „Musí jednat s obcí. Pokud je pozemek nyní součástí majetku obce, musí pan Žajdlík požádat obec o odkup a ta mu musí prodej schválit. Jedná se o běžný postup při koupi pozemku v majetku obce. Jakým způsobem obec pozemek získala, nemá na tuto skutečnost právní vliv,“ odpovídá na první otázku Roman Moussawi, který má pro pana Žajdlíka zároveň špatnou zprávu. Ten se totiž domnívá, že muž nemá na pozemky nárok.

Pomůže morální právo?

„Pozemek, který je veden jako vodní plocha, je ve vlastnictví obce a podle mého názoru nemá pan Žajdlík žádný právní nástroj k tomu, aby obec donutil prodat mu pozemek nebo jeho část. Předkupní právo by totiž bylo zřejmé z výpisu z katastru,“ říká Moussawi a vysvětluje dále: „Každopádně to, že tam nakonec obec nerealizovala to, co původně zamýšlela, nemá na »vrácení« nebo prodej pozemků právní vliv. Může tam být jen nějaké morální, politické právo. Když to převedl na obec za nějakých podmínek a ty se nenaplnily, má morální právo na »vrácení« – koupi zpět.“

Může si tedy obec dělat s takto získanými pozemky co chce? „Obec si vlastně může s pozemky, které vlastní »dělat co chce« samozřejmě v mezích zákona – takže musí schválit prodej za běžnou cenu, a to zákonem stanoveným způsobem… Je také vázána případným smluvním nebo zákonným předkupním právem. Takže pokud tam skutečně předkupní právo existuje, tak panu Žajdlíkovi (pokud by se je tedy rozhodla prodat) musí pozemky přednostně nabídnout k prodeji,“ uzavřel Ombudsman Roman Moussawi.

Za kolik by se nyní prodávaly?

Blesk také zajímalo, kdyby k odprodeji pozemku došlo, jaká by byla cena? Vztahovala by se k těm z roku 2006, nebo k těm aktuálním? „Zjednodušeně by se dalo říct, že cena by měla být »obvyklá«. Což tedy znamená prodej za cenu, která je v daném místě a v daném čase za obdobný pozemek hrazena. Takže určitě ne cena z roku 2006. K tomu jen dodám, že kdyby to prodali zjevně pod cenou, tak by mohli porušit pravidla hospodaření s obecním majetkem, protože by nepostupovali s péčí řádného hospodáře, jak jim ukládá zákon,“ vysvětlil Ombudsman Blesku Roman Moussawi.

VIDEO: Tady chce prezident Zeman strávit stáří: Pozemek v Mnichovicích je obklopený lesy a vilami. 

Video
délka: 00:37

Tady chce Zeman strávit stáří: Pozemek v Mnichovicích je obklopený lesy a vilami David Budai, Blesk Zprávy