Město Sagada se nachází v horách největšího filipínského ostrova Luzon. Turisty sem lákají úžasné scenérie nádherného Udolí ozvěn a poněkud morbidní podívaná - rakve zavěšené na skalách. Jde o 500 let starou tradici. Místní tak podle svých slov prokazují nebožtíkům větší úctu, než kdyby je uložili do země.

Silně katoličtí Filipínci tak skloubili místní tradice s křesťanskými způsoby pohřbívání. Duše zemřelých má podle místních mnohem snazší cestu na nebesa, než kdyby se musela prodírat z podzemí. Z důvodu předčasného útěku duše se těsně po smrti zavazují mrtvolám ústa.

Jak na svět přijdeš, tak i odejdeš

Na evropské poměry jsou zdejší rakve dosti malé. Důvodem je nejen menší tělesný vzrůst Asiatů, nýbrž i poloha zemřelého vně. Mrtvola se do rakve umisťuje v poloze plodu. Zdejší tradice velí, že ze světa se má odejít tak, jak na něj člověk přichází. Největším svérázem se nám může zdát samotné vkládání nebožtíka dovnitř. Pokud se do stísněné truhly nevejde, neváhají mu při pohřbu zlámat kosti.

Nejstarší zachovalá rakev je 500 let stará. Protože se dnes na skály nevejdou všichni, skládají dnes většinu rakví v jeskyních jednu přes druhou, aby se duše neuvěznily v zemi. Na skaliska se tak dostanou jen zvlášť vážení občané. Kriminálníci a další provinilci jsou pohřbíváni po našem způsobu do země.

Fotogalerie
19 fotografií