Poloha a doprava - město Asuán

Město Asuán se nachází na jihu Egypta, nedaleko hranice se Súdánem. Město leží nedaleko nádrže Nasser a protéká jím řeka Nil. Kdysi se jednalo o významnou těžební oblast. Například kameny světoznámých pyramid v Gíze pochází právě z Asuánu. Dnes město přežívá primárně díky turistickému ruchu. Díky tomu není problém se do města dostat. Na opačném břehu Nilu se nachází mezinárodní letiště a městem prochází železnice. Je zde také rozšířená doprava autobusy a minibusy. A zapomenout nesmíme také na říční dopravu. Právě město Asuán řada říčních parníků využívá jako počáteční bod zážitkové plavby po Nilu. Situace ohledně ubytování již tak světlá není. Kapacitami i kvalitou místní hotely nedosahují kvalit zařízení v severnějších městech. Proto je Asuán většinou cestovními kancelářemi zařazen pouze jako jednodenní výlet.

Musely ustoupit jezeru – památky Asuánu

Je to zvláštní, ale ty nejúchvatnější historické stavby v okolí Asuánu se nenachází tam, kde je starověcí stavitelé zanechali. Kvůli zatopení Nasserského jezera stavbou asuánské přehrady musela být řada památek v 60. letech přesunuta. Díky těmto náročným operacím do dnes můžeme obdivovat například chrám Abú Simbel, který se nachází přibližně 250km od města. Komplex se skládá ze dvou menších chrámů – jeden je zasvěcen bohu Amon Reovi, druhý Re Horakhteovi. V chrámech se nachází i řada odkazů na panovníka, který chrám nechal postavit – Ramesse II. Další památkou, která musela ustoupit stavbě přehrady, je chrám bohyně Isis, který byl přesunut na ostrov Fílé. Toto monumentální dílo již tisíce let láká poutníky z celého světa. A žít nepřestává ani v noci. Na ostrově se často konají hudební představení a světelná show.

Asuánské a Núbijské muzeum

Při návštěvě Asuánu rozhodně nevynechte muzea. Núbijské muzeum nabízí rozsáhlou expozici věnovanou starodávnému království Nubie a starodávného Egypta. Je zde k vidění vše od předmětů núbijské kultury, přes předměty denní potřeby, až po repliku běžného núbijského obydlí. Dalším podobným zařízením v oblasti je Asuánské muzeum, které je zaměřeno více na egyptské exponáty. Naleznete zde sarkofágy i mumie, ale i řadu núbijských artefaktů.

Aktuální doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestám do Egypta

Další zajímavé památky oblasti Asuán

Zmiňované chrámy a muzea nejsou ani zdaleka jedinými zajímavými místy v okolí. Navštivte třeba pískovcové ruiny chrámu Kalabsha, který byl postaven faraonem Amenothepem II. Poctít návštěvou můžete také komplex Amada. Jedná se o další z přestěhovaných památek, a sice několik chrámů a hrobek. A pokud vás přestanou bavit starověké památky, v Asuánu se nachází řada křesťanských a muslimských staveb. Za křesťanské stavby jmenujme například klášter sv. Šimona, muslimské památky budiž zastoupeny mauzoleem imáma Agy Chána, či komplexem budov na ostrově Elefantina.

Tipy pro dovolenou v Egyptě

Další související odkazy

Safaga – místo pro výlety, sport i relaxaci 

Alexandrie – poznejte moderní Egypt 

Pláže a moře klidu – dovolená v letovisku Taba 

Poznejte město boha Amona - navštivte Luxor

Kam k moři? Vedou Egypt, Chorvatsko, Itálie a Řecko