Honosné město s chrámem

Kutná Hora se stala po Praze druhým nejdůležitějším centrem země. To vše díky ložiskům stříbrné rudy, která byla objevena ke konci 10. století. Až ve 13. století se malá hornická osada začala rozrůstat. Sídlila zde centrální mincovna celého království a město se stalo finančním střediskem země. Konec hornické historie je spojen s uzavřením mincovny v roce 1727. Ovšem na město jako takové se vůbec nezapomnělo. Velkolepou minulost a malebnou krásu města ocenili umělci v dobách národního obrození a o mnoho let později organizace UNESCO. Ta ocenila historické centrum Kutné Hory a zapsala ho na Seznam světového kulturního dědictví. V současnosti se turisté stále vydávají za historickými reáliemi, a to nejenom pozdně gotickým chrámem sv. Barbory. Horníci se zasloužili nejen o jeho vznik, ale také o rozkvět celého města.

Kutná hora
Kutná hora
Autor: Jiří Coubal

Privilegované město

Těžba stříbra měla značný vliv také na prosperitu nedalekého Kolína. Následně se z malé hornické osady vyvinula Kutná Hora, ale význam Kolína tím zničen nebyl. Už v době vlády krále Přemysla Otakara II. byl Kolín váženým královským městem. Také Václav II. si jeho význam uvědomoval a udělil mu několik privilegií. Za vlády Lucemburků město disponovalo důležitými právy, díky kterým mohlo vzkvétat.

Kolín
Kolín
Autor: Středočeská centrála cestovního ruchu

Atmosféru minulosti tu pocítíte hned na několika místech – při procházkách kolem pásu hradebního opevnění, při prohlídce kamenné strážní věže Práchovna a dominanty města chrámu sv. Bartoloměje. Obnovu měl na starost architekt Petr Parléř a tvůrcem další výrazné přestavby byl Josef Mocker. Projděte se také uličkami, kde se dříve nacházelo židovské ghetto. Zdejší synagoga patří k nejstarším památkám svého druhu na území Čech. Na židovském hřbitově nesmíte minout bohatě zdobený náhrobní kámen věnovaný synovi rabína Löwa, legendárního tvůrce pražského golema.

Kolín
Kolín
Autor: Středočeská centrála cestovního ruchu