Proto jsme pro vás připravili seriál: ATLAS ODPADKOUŠŮ NA POKRAČOVÁNÍ. Pravidelně vás v něm budeme seznamovat s jednotlivými druhy. Začínáme jedním z nejhojnějších a nejodolnějších.

Petlahvoň odhozenec
(Petcus dimitas)

Čeleď: odpadkoušovití

Genetický původ: vývojová mutace petlahvoně obecného (Petcus vulgaris)

Výskyt: hojný (pozorován zejména v turistických oblastech, národních parcích apod.)

Dožívá se: 80–100 let

Popis:

Výška v oblasti hrdla obvykle nepřesáhne 30 cm. Zdraví jedinci jsou na omak hladcí, poškození v důsledku procesu mutace různě zdeformovaní. Petlahvoni odhozenci mají stejně jako petlahvoni obecní mnoho barevných variant.
Hospodářský význam:

Petlahvoň odhozenec je vývojovou úchylkou užitečného petlahvoně obecného, který žije výhradně v tříděných chovech. Odhozenci po desetiletí divoce přežívají ve volné přírodě, které škodí jak vzhledově, tak okem neviditelnými jedovatými výměšky.

Perspektiva druhu:

Odhozenci přežívají jen díky své neuvěřitelné odolnosti. Plány jejich totálního vynesení zatím hatí záškodníci, kteří počty odhozenců ve volné přírodě z neznámých důvodů průběžně zvyšují. Odhaduje se, že z celkové populace petlahvoně obecného zmutuje v odhozence přibližně 30 %.
Doporučení ke sběru/odchytu: Zkontrolujte, zda petlahvoně neobývá například nějaký bodavý hmyz. Pokud v petlahvoni zbyla nějaká tekutina, vylijte ji, ať ji zbytečně netaháte. (Neplatí pro petlahvoně s neznámým obsahem chemického vzhledu.)

V následujících dílech našeho atlasu poznáte tyto druhy: vlhčenec ubrouskový, obalík sušenkovitý, sáčkovec šustilka, nedopalek smrdutý, zátkovec pivenka, střípek ostrouš, plechovkovice nápojová, konzervice ostrá, tetrapakoš hranatec, lahvoň skleněnec, kelímeček dopitý…

Odpadkoušologové jsou si vědomi, že tento atlas seznamuje skutečně s jen základními druhy odpadkoušů. Slouží pouze k prvotní orientaci sběračů/odchytářů. Vzhledem k omezeným výzkumným kapacitám vítají příspěvky, postřehy a poznatky laických badatelů týkající se odpadkoušů. Podělte se o své objevy (nové a méně známe druhy, četnost, hubení apod.) na Facebooku a Instagramu kampaně Není zvěř jako zvěř. No, a pokud jste ještě nepodepsali slib Krakonošovi, že CO SI DO HOR PŘINESETE, TO SI TAKY ODNESETE, můžete tak učinit do 31. 7. 2019. na tomto odkazu.

Autor: KRNAP