Střípek ostrouš (Testa gillettus)


Čeleď: odpadkoušovití
Původ: pokročilé vývojové stadium skleněných nádob, tabulí (okna, výlohy) apod.
Výskyt: skupinový; černé skládky a tábořiště, odpočívadla u turistických tras i komunikací obecně, vodstva
Dožívá se: 3000 let (vědecky ani nijak jinak nepotvrzeno) 
Popis: 
Stádový odpadkouš pozorovaný v mnoha barevných, tvarových i velikostních mutacích. Společným znakem je ostrost tělesných okrajů. Přírodovědci přirovnávají jejich řeznou schopnost k chrupu predátorů. Útočí při přímém kontaktu a zcela bez varování. Vzhledem k častému ochrannému zbarvení (průhledné, zelenkavé, hnědavé) je obtížné útoků se vyvarovat.
Hospodářský význam: 
Byť je sklo – základní tkáň střípků – recyklovatelné, množitelé střípků karmickou filozofii odmítají. Pravděpodobně z puzení svých bioúchylek vracejí sklo do přírody. Jistým hospodářským přínosem jsou tedy jen střípky ostrouši odchycení lovci-sběrači.

Doporučení ke sběru/odchytu: Pozor, řežou! Sběru ostroušů by se měly vyvarovat děti, proti tetanu neočkování jedinci apod. Pozor, řežou i sběrné pytle! 

Autor: Krnap


Smrtonosné srážky, i když jde jen o plechy

Srážky s plechovými odpadkouši jsou pro Krkonoše osudové. Jsou jich tisíce a jsou viditelnější než ostatní. Z hlediska sběračů/odchytářů mají jedinou přednost: Pytle plní poměrně rychle. Každý je zná, jsou snadno polapitelné. Pro výrazné záškodnictví nesmí v našem seriálu chybět. Dodržování pravidla: CO SI DO HOR PŘINESETE, TO SI TAKY ODNESETE! by v případě plechových obalů od nápojů Krkonoším viditelně prospělo.

Plechovkovice nápojová (Ampulla metallicus)


Čeleď: 
odpadkoušovití
Původ: symbiotický živočich nápojovitých organismů, chrání jejich roztékajícící se těla; rodí se v okamžiku záhuby vnitřního nápojníka odletem mimo odpadkové hnízdiště
Výskyt: hojný, skupinový i samotářský, zejména v okolí komunikací pro pěší
Dožívá se: přibližně 15 let 
Popis: Menší tužší tvor válcovitého tvaru pozorovaný v nespočtu barevných variací. S věkem hnědne dorezava. Že jde o odpadkouše, poznáme i u mladých exemplářů podle charakteristického otvoru v hlavové části. V přírodě se projevuje zejména estetickou záškodnou činností. Je však lehce nebezpečný i zdravotně. Šlápneme-li na něj, vydá charakteristický nervy drásající zvuk. Navíc může člověka v nevhodné (páskové) obuvi i zvíře řezavě kousnout. 
Hospodářský význam: Negativní. Po sběru však může být recyklován.
Perspektiva druhu: Úplné vyhubení plechovkovic nelze očekávat v blízkém horizontu. Důvodem je jejich původní velmi praktická symbiotická vazba s nápojníky. Jako nejefektivnější se zatím jeví morální regulace, která v okamžiku zániku nápojníka zabrání odletu plechovkovice mimo vyhrazené odpadohnízdiště.
Doporučení ke sběru/odchytu: Pozor na kousance, usídlený hmyz apod. Nikdy nic nedopíjejte.

 

Autor: Krnap

Krkonoše ekologicky na dně

Pravdu o devastaci krás Krkonošského národního parku odpadky najdete i na dnech lahví, které se v něm povalují. Pravidla nepravidla, pitím znavení turisté neodolají a relativně těžké a neskladné vyprázdněné lahvinky odhodí. Proto na ně narážíme, proto z nich mají Krakonoš i pracovníci Správy KRNAP bolehlav. Proto nesmí v našem atlasu na pokračování chybět…

Lahvoň skleněnec (Lagena vitrum)


Čeleď: odpadkoušovití
Původ: prastarý, jeden z historicky nejstarších odpadkoušů (od starověku)
Výskyt: černá tábořiště, odpočívadla u turistických tras i komunikací obecně, vodstva
Dožívá se: 3000 let (nepotvrzeno)
Popis: Obdobný zjev jako petlahvoň odhozenec, ovšem těžšího, tvrdšího, avšak současně křehčího tkáňového složení. Vnější kostra je výrazně odolnější vůči deformacím tlakem a teplem. Zbarvení čiré, zelenkavé, hnědavé. Rozmnožování výhradně odhozem, možnost vývojové transformace ve střípka ostrouše. Charakteristická je absence vnitřností.
Hospodářský význam: Lahvoně skleněnce řadíme k protestantům proti vratným a recyklačním cyklům, jimž se běžné lahve obvykle bez odporu podrobují. Je otázkou, nakolik jde o dobrovolné puzení lahvoňů a nakolik je jim role psanců vnucena nedisciplinovanými chovateli. Po sběru v divočině je možné opětovné začlenění lahvoňů do hospodářského surovinového cyklu.
Perspektiva druhu: U jedinců bez známek přerodu v ostrouše a ideálně spadajících mezi vratné typy je perspektiva slibná. (Odlov nálezce hmotně obohacuje.) Lahvoni spadající do skupiny NÁVRAT NEŽÁDOUCÍ jsou odsouzeni k povalování, odvalování a mrzačení v ostrouše. V lepších případech k zahrabání do skupinových hrobů. Cílené vyhlazování lahvoňů dobrovolnými sběrači za účelem očisty a zvýšení bezpečnosti porostů je vzhledem k jejich nestlačitelnosti a vyšší hmotnosti obtížné.

Autor: Krnap

Doporučení ke sběru/odchytu: Odnos kořisti povolen pouze zletilým s dostatečnou nosností.

..
V následujících dílech našeho atlasu poznáte tyto druhy: konzervice ostrá, tetrapakoš hranatec, kelímeček dopitý…

Již jsme představili: petlahvoň odhozenec, vlhčenec ubrouskový, obalík sušenkovitý, sáčkovec šustilka, nedopalek smrdutý, zátkovec pivenka. 

Odpadkoušologové jsou si vědomi, že tento atlas seznamuje skutečně s jen základními druhy odpadkoušů. Slouží pouze k prvotní orientaci sběračů/odchytářů. Vzhledem k omezeným výzkumným kapacitám vítají příspěvky, postřehy a poznatky laických badatelů týkající se odpadkoušů. Podělte se o své objevy (nové a méně známe druhy, četnost, hubení apod.) na Facebooku a Instagramu kampaně Není zvěř jako zvěř. No a pokud jste ještě nepodepsali slib Krakonošovi, že CO SI DO HOR PŘINESETE, TO SI TAKY ODNESETE, můžete tak učinit do 31.7.2019. na tomto odkazu.

Autor: Krnap