Sáčkovec šustilka (Folia murmur)

Čeleď:
odpadkoušovití
Výskyt: 
hojný; nežádoucí ve volné přírodě (stromy, ploty, závětrné doliny)
Dožívá se:
20–50 let 
Velikostně rozmanitý:
od centimetrů po metry. Většinová populace má obvykle rozměry cca 30 x 40 cm, objemovou kapacitu ±4 dm3 a nosnost ±3 kg. Nejhojnější jsou průhlední sáčkovci. Druh snadno určíme i podle charakteristického šustivého zvuku při každém pohybu. Minimální hmotnost (jsou-li nalačno) umožňuje sáčkovcům šustilkám čilý pohyb jak po zemi, tak ve vzduchu. Posiluje vrozené útěkářské a cestovatelských pudy šustilek. 
Hospodářský význam:
Nenáročný užitečný živočich, bez nějž se neobejde takřka žádný domácí ani pracovní provoz. Skvěle plní transportní i ochranné úkoly. Negativa: malá odolnost proti protržení, útěkářství. I když počet uprchlíků z řad šustilek narůstá, nezpůsobují v přírodě vážné hospodářské škody. Správci NP si však stěžují, že jim šustilky poškozují image nedotčenosti civilizací.
Perspektiva druhu:
V tříděném chovu dobrá. Šustilky jsou po použití deportovány do sběrných táborů k likvidaci, případně recyklaci. Ve volné přírodě jim hrozí dlouhé bolestné přežívání. Bývají zdravotně postižené (roztrhání, omezení hybnosti záchyty na větvích, plotech apod.). Nedostatečné zabezpečení sáčkovců je proto považováno za týrání zvířat.
Doporučení ke sběru/odchytu:
Snadno zmuchlatelný druh, k odnosu mnohdy stačí kapsa. Létající a ve výškách uvízlé šustilky přenechte sběračům v dobré kondici.

Narazili jste v lese na sáčkovce i vy?
Autor: KRNAP

Obalík sušenkovitý

Čeleď:
odpadkoušovití
Výskyt:
hojný; nežádoucí v přírodě (příkopy, okolí turistických tras)
Dožívá se:
70–100 a více let
Popis:
Drobnější živočich kapesních rozměrů. Vyšlechtěn v nespočet variací – barevných i tvarových. Běžné jsou i průhledné a s kovovými efekty. V naší přírodě lze pozorovat pouze zdivočelé tlupy – uprchlíky či odhozence z tříděných regulovaných chovů. Jde o nositele bordelózní infekce, která v řadě míst hrozí přerůst v epidemii.
Hospodářský význam:
V zajetí jde o užitečného tvora, ochranáře sušenek, tyčinek a dalšího krmiva. Vysloužilí obalíci vhození do koše/kontejneru jsou neškodní. Obalíci odhození do přírody se mění ve škůdce. Šíří bordelózní infekci a nenápadně vypouštějí jedy.
Perspektiva druhu:
V regulovaném chovu slibná. Zdivočelí obalíci jsou hubeni sběrem a odnosem do směsných odpadů. Přesto dochází k rozmnožování tohoto zvěrstva. Podporují je jak neinformovaní výletníci, kteří přeceňují úklidové kapacity přírody, tak nezodpovědní lenoši, kterým je fuk, co po nich kde zůstane. 
Doporučení ke sběru/odchytu:
Z hlediska lapání a odnosu bezproblémový druh. Komplikací je jen hojnost jeho výskytu. Množí se jak kvasinky. Důvodem jsou nejspíš jeho mimikry: Často vypadá jako obyčejný papír, co se rozpadne raz dva.

V následujících dílech našeho atlasu poznáte tyto druhy: nedopalek smrdutý, zátkovec pivenka, střípek ostrouš, plechovkovice nápojová, konzervice ostrá, tetrapakoš hranatec, lahvoň skleněnec, kelímeček dopitý…

Již jsme představili: petlahvoň odhozenec, vlhčenec ubrouskový.

Odpadkoušologové jsou si vědomi, že tento atlas seznamuje skutečně s jen základními druhy odpadkoušů. Slouží pouze k prvotní orientaci sběračů/odchytářů. Vzhledem k omezeným výzkumným kapacitám vítají příspěvky, postřehy a poznatky laických badatelů týkající se odpadkoušů. Podělte se o své objevy (nové a méně známe druhy, četnost, hubení apod.) na Facebooku a Instagramu kampaně Není zvěř jako zvěř. No a pokud jste ještě nepodepsali slib Krakonošovi, že CO SI DO HOR PŘINESETE, TO SI TAKY ODNESETE, můžete tak učinit do 31.7.2019. na tomto odkazu.