Novela zákona

Poslední novela zákona z roku 2009, která upravuje povinnou výbavu automobilu, přinesla různé změny v jejím obsahu. Dá se říci, že tyto změny byly spíše k lepšímu. Správný řidič by tyto změny měl okamžitě reflektovat a od 1. 1. 2016 svou povinnou výbavu upravit, aby odpovídala zákonu. Bohužel ne každý řidič je takto aktivní a změny provádí bez prodlení. V tomto případě však jde o bezpečí jeho i spolucestujících. Jen namátková kontrola policisty tak může v případě nedoplněné a nedostačující povinné výbavy skončit udělením pokuty. Sledujte proto pečlivě jakékoli změny v zákonících a vyhnete se nepříjemným komplikacím.

Aktuální podoba povinné výbavy

Oproti předchozím letům se v tomto roce obsah povinné výbavy zjednodušil a přizpůsobil současným potřebám řidičů. Například již není nutné v autě vozit rezervu. Pro případ nehody stačí mít speciální sadu na opravu kola, která je samozřejmě povinná. S ní řidič opraví defekt na pneumatice tak, aby byl schopen dojet do nejbližšího servisu. Majitel vozu je tedy povinen vlastnit výbavu v podobě náhradní pojistky, náhradní žárovky, zvedáku, náhradního kola či sady pro opravu pneumatiky, výstražného trojúhelníku, reflexní vesty, lékárničky a klíče na matice kol.

Detaily hrají roli

Mít tedy kompletní výbavu je povinnost každého řidiče, kterou mu ukládá zákon. Nejde ale jen o to vlastnit každý prvek ze seznamu. Výbavu je třeba pravidelně kontrolovat a především u autolékárničky být velice ostražitý. Nemluvíme jen o chybějících léčivech, dokonce i prošlá mohou řidič vynést pokutu. V případě použití čehokoli z lékárničky je dobré si potřebu zapsat a okamžitě ji doplnit. Někdy ani není dobré spoléhat na již hotové autolékárny, mohou být nedostačující. Nejlepší je si nechat lékárničku celou sestavit přímo v lékárně.

Nezapomínejte na pravidelnou kontrolu povinné výbavy. Zvýšenou pozornost jejímu obsahu pak věnujte před obdobím letních dovolených a rodinných výletů. Zdraví a bezpečí vaší rodiny za to stojí.

Fotogalerie
5 fotografií