Čtvrtek 28. září 2023
Polojasno 24°C
Nejčtenější
na Blesk.cz

Evropská rada, Rada EU, Evropská komise. Instituce EU přehledně

Evropská unie
Evropská unie  (Autor: Profimedia)
Autor: ixs - 
13. března 2018
09:20

Evropská unie má 28 členských zemí a každá má zastoupení v některých ze společných orgánů EU. Mezi základní instituce EU patří Evropský parlament, Evropská rada, Rada EU či Evropská komise. Tyto orgány se starají o chod Unie. Jaké jsou jejich kompetence?

Evropský parlament

Parlament EU má zákonodárnou moc. Europoslanci jsou voleni přímo občany EU každých 5 let. Poslední volby proběhly v květnu 2014. Počet europoslanců za každý stát odpovídá velikosti dané země. Česko má v europarlamentu 21 poslanců. Celkový počet poslanců je 751.

Evropský parlament schvaluje právní předpisy EU (návrhy předkládá Evropská komise), rozhoduje v otázkách mezinárodních dohod či o přistoupení nových států do EU. Kontroluje a dozoruje činnost ostatních orgánů EU, v jeho pravomoci je také uložení vypracování návrhu konkrétního právního předpisu Komisi.

Volí předsedu Komise a schvaluje složení Komise. Té může také vyslovit nedůvěru a vyzvat k odstoupení. Spolu s Radou schvaluje rozpočet EU.

Evropská komise

Evropská komise je výkonný orgán EU. Odpovídá za předkládání návrhů nové evropské legislativy a provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU. Vypracovává roční rozpočet, který schvaluje Parlament EU a Rada. Ve spolupráci s Účetním dvorem také dohlíží na to, jak je s finančními prostředky nakládáno.

Komise je odpovědná za zajištění řádného uplatňování práva EU ve všech členských zemích, a to spolu se Soudním dvorem. Reprezentuje EU v mezinárodních organizacích a vyjednává mezinárodní dohody. Komisařů je celkem 28 (z každé země jeden), v čele stojí předseda Komise. Komise rozhoduje kolektivně a sestavuje svůj roční pracovní plán, který kontroluje europarlament.

Evropská rada

Evropská rada je tvořena hlavami členských států, případně jejich premiéry, předsedou Evropské komise a vysokým představitelem pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Jde ovrcholný orgán EU. Radu svolává a řídí její předseda, který je volen Evropskou radou na dva a půl roku s možností jednoho obnovení. Předseda zastupuje Unii na jednáních s okolním světem.

Evropská rada rozhoduje o celkovém směřování a politických prioritách EU, ale nemá zákonodárnou moc. Její jednání obvykle probíhají formou čtvrtletních vrcholných schůzek (summitů).

Rada Evropské unie

Radu EU tvoří ministři vlád členských zemí. Je koordinačním a spolu s Evropským parlamentem hlavním rozhodovacím orgánem EU. Spolu s europoslanci projednává a přijímá předpisy EU (na základě návrhů Evropské komise) a schvaluje rozpočet EU.

Předsednictví v Radě zastávají členské státy, které se vždy po šesti měsících střídají. Předsednictví nese odpovědnost za vedení všech zasedání Rady. Veškeré diskuse i hlasování probíhají veřejně.

Více o orgánech Evropské unie čtěte ZDE

Další instituce EU

Mezi další důležité instituce EU patří Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka, Evropský účetní dvůr, Evropská investiční banka, Evropský veřejný ochránce práv či Evropský inspektor ochrany údajů.

K institucím Evropské unie bývá občas chybně přiřazována i Rada Evropy. Ta je mezinárodní organizací sdružující 47 států a funguje na mezivládním principu. Zatímco EU sídlí v Bruselu, Rada Evropy má sídlo ve Štrasburku. Pod tuto instituci spadá také Evropský soud pro lidská práva.

Více o institucích Evropské unie najdete zde >>>

Video se připravuje ...
Další videa
Články odjinud