Eleni má nevyléčitelný nádor. Bojuje o nový lék i pro další pacientky, úřad neschválil úhradu

Autor: Andrea Ulagová - 
25. června 2020
05:10

Eleni Zíková (56) se před měsícem stala babičkou. Pracuje jako dětská lékařka, ordinovala během pandemie a sloužila i na pohotovosti. Nikdo nepozná, že má neoperovatelný nádor prsu v pokročilém stádiu. Její tvář zaplnila média před dvěma lety, kdy jí pojišťovna odmítla proplatit moderní léky, které by jí prodloužily život. Bojovala i za další pacientky a pojišťovna nakonec ustoupila. Po třech letech ale přišlo zklamání. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) moderní cílenou léčbu neschválil. Eleni tento závěr velmi zklamal, a protože věnovala už tolik úsilí pro zpřístupnění léku v Česku, vydává se do dalšího vyčerpávajícího boje za ostatní pacientky.

Eleni je šťastná novopečená babička. Říká, že za to, že se dosud cítila dobře a mohla se věnovat praxi dětské lékařky i rodině, vděčí právě moderní léčbě. Když jí v únoru 2018 lékaři oznámili, že má rakovinu prsu v pokročilém stádiu, byl to pro ni šok.

O tom, že v rodině se předtím nikdy onemocnění neobjevilo a že za vznikem onemocnění stál zřejmě stres, mluví pevným a rázným hlasem. O své nemoci totiž mluvila veřejně mnohokrát, zejména poté, co se dozvěděla o moderní cílené léčbě CDK 4/6 inhibitory, které sice rakovinu nevyléčí, ale mohou pacientce prodloužit život o několik let. Jenže ačkoliv léky byly v té době v Česku dostupné, nehradila je pojišťovna. A tak začal Elenin dlouhý boj.

Léčba za statisíce

„Když jsem se dozvěděla o neúprosné diagnóze, byli jsme tehdy díky selhání manžela v dluzích a bez finanční rezervy, tudíž zaplatit si za léčbu 120 tisíc korun měsíčně bylo obtížné. Chci poděkovat přátelům, i rodině, že mi léky tehdy uhradili,“  říká Eleni s tím, že v té době požádala o proplacení léčby pomocí paragrafu 16 Zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění umožňuje výjimku, kdy připouští pro pacienta možnost úhrady jinak nehrazeného léku dle § 16. O výjimku žádá pacient-pojištěnec s podporou lékaře, který dodá medicínské odůvodnění žádosti. Pro přiznání mimořádné úhrady musí být splněna podmínka, že se jedná o jedinou možnost léčby z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

Jenže pojišťovna žádost zamítla. Eleni tedy vyrazila do dalšího vyčerpávajícího boje nejen za sebe, ale i za ostatní pacientky.

Žádost každé tři měsíce. Zbytečné, říká pacientka

Po mediálním tlaku pojišťovna ustoupila. Eleni proplatila léčbu i zpětně a došlo, jak říká Eleni, ke „křehké dohodě“ mezi pojišťovnou, která si na léky vyhradila finanční prostředky, dovozcem léku  a zástupci České onkologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na základě této Dohody a paragrafu 16 mohou pacientky s nádorem prsu požádat o léčbu. Pro Eleni i pacientky to bylo vítězství, za které jsou vděčné, ale objevily se další nečekané překážky.

„Jaké bylo ale moje zděšení, když jsem se dozvěděla, že pojišťovna schválí lék pouze na tři měsíce a lékař musí každé tři měsíce podstupovat stejné kolečko, kdy musí žádat pojišťovnu o lék a dokládat výsledky, což mi přijde zbytečné, byrokratické, zatěžující a zdlouhavé. Současný stav s úhradou přes paragraf 16 je příliš komplikovaný, zatěžující lékaře nesmyslnou administrativou. Neměl by nahrazovat klasickou cestu předepsání léku receptem, jak se tomu bohužel zatím u nás děje,“ prozradila Eleni Blesk Zprávám.

To ale Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) odmítá. „Proces schvalování není zdlouhavý u § 16 v oblasti schvalování a povolování na základě společných stanovisek odborných lékařských společností a VZP, díky formulaci odborného doporučení probíhá velmi rychle a efektivně,“ řekl Blesk Zprávám Vlastimil Sršeň, mluvčí VZP, s tím, že paragraf 16 je jediný možný způsob, jak onkologicky nemocným ženám umožnit biologickou léčbu.

Podle něj VZP prozatím schválila léčbu těmito léčivými přípravky 95 klientkám. „V období od ledna do dubna 2020 vynaložila VZP za léčbu těmito léky 7 845 652 Kč, z toho 4 926 191 Kč za léčbu lékem Ibrance a 2 919 461 Kč za léčbu lékem Kisqali,“ dodal Sršeň.

„Dle Dohody a odhadů Onkologické společnosti měla být čísla mnohem vyšší,“ myslí si Eleni. 

Po třech letech zamítnutí úhrady

Eleni spolu s pacientkami nyní hlavně čekaly, zda úhradu léků schválí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jenže více než po třech letech naděje přišlo další zklamání. V březnu 2020 (SÚKL) rozhodl pro zamítnutí žádosti o úhradu z veřejného zdravotního pojištění u dvou léků ze skupiny CDK4/6 inhibitory (Ibrance, Kisqali), třetí lék (Verzenio) obdržel negativní hodnotící zprávu.

„SÚKL dle platné legislativy posuzuje při stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků kritéria, mezi která patří např. účinnost, bezpečnost, postavení v klinické praxi, obvyklé dávkování, ale také dopad do rozpočtu a nákladová efektivita,“ vysvětlila Blesk Zprávám mluvčí SÚKL Barbora Peterová, nicméně upozornila, že správní řízení stále běží. 

Průměrná doba přežití? 4 roky

„Jsem metastatická pacientka, jsem nevyléčitelná. Veškerá léčba, která je dostupná, pomáhá držet nemoc pod kontrolou. Průměrná doba přežití nás metastatických pacientek jsou 4 roky. Tenhle lék nám může prodloužit život nejen o měsíce, ale až o několik let. Já jsem důkazem toho, že lék funguje. Mohla jsem pracovat, věnovat se problémům v rodině, dočkala jsem se vnučky. Pracovala jsem i během pandemie covid-19 v ordinaci s dětmi, sloužila jsem i na pohotovosti,“ vyjmenovává Eleni, která přestala léky brát v dubnu 2020. Je vděčná, že léky jí pomáhaly téměř dva roky.

„SÚKL nerozporuje klinický přínos CKD 4/6 inhibitorů v léčbě metastatického karcinomu prsu, nicméně pro jejich vstup do systému úhrad je nezbytné prokázat také nákladovou efektivitu a akceptovatelný dopad do rozpočtu,“ uvedla Peterová ze SÚKL.

Cena lidského života je pro SÚKL 1,2 milionů korun ročně, proto nemají české pacientky s metastatickou rakovinou prsu právo na tuto moderní účinnou léčbu. Jsou tak jediné v Evropské unii, kterým léčba není proplácena úhradou přes recept ze zdravotního pojištění. Nepomůže ani připravovaná novela zákona, protože nejde o léky na vzácná onemocnění,“ říká k rozhodnutí SÚKL Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie.

Vzkaz pro Vojtěcha: Otevřete cestu pro inovativní léky

„Já bych chtěla poprosit paní magistru Irenu Storovou (ředitelka SÚKL, pozn. red.) a ministra Adama Vojtěcha, aby našli cestu a otevřeli ji nejen pro tento lék, ale i pro jiné inovativní léky, které v Česku čekají na schválení, a my, zoufalí pacienti, jsme v podstatě odkázáni na to, jak se ten lék zprocesuje. V době pandemie prokázali oba mimořádnou schopnost, kdy také jednali ve jménu zdraví občanů a našli způsob, jak velice rychle dovézt ochranné pomůcky za miliardy. Věřím, že najdou způsob, jak schválit lék, který vlastně už pojišťovny v rozpočtu mají a z jejich miliardových zisků jim ubyde jen několik milionů ročně,“ vyzvala Eleni ministra zdravotnictví a ředitelku SÚKL.

Blesk Zprávy oslovily i resort zdravotnictví, jak se k rozhodnutí SÚKL staví.

„Vzhledem k tomu, že v řízeních s přípravky KISQALI a VERZENIO Státní ústav pro kontrolu léčiv doposud nerozhodl, nemůže se k těmto řízením ministerstvo blíže vyjadřovat, aby nepřípustně nezasáhlo do rozhodování Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ uvedla Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva. Do procesu tak ministerstvo vstupuje až v případě podání odvolání proti rozhodnutím SÚKL. To se stalo v případě třetího léku IBRANCE, kde SÚKL nestanovil žádnou maximální cenu a ani výše a podmínky úhrady a výrobce léků se vůči rozhodnutí odvolal.

Eleni: Nevzdávejte se!

„Bez problému se hradí léčba alkoholikům, narkomanům a nikdo neřeší ekonomický náklad na rok jejich života. Nám smrtelně nemocným pacientům, tedy pacientům z obchodního hlediska zatěžujícím a neperspektivním, jak pro pojišťovny, tak zřejmě i pro ministerstvo zdravotnictví, ale bez boje nepomáhá nikdo,“ zlobí se Eleni Zíková.

Pacientkám s metastatickou rakovinou prsu vzkazuje: „Nevzdávejte to, nenechte se odradit vaším ošetřujícím lékařem, když vám řekne, že ten lék pro vás není. Nedejte se, držte. Já jsem důkazem toho, že to lze a lék funguje.

Poslechněte si celý příběh doktorky Eleni Zíkové v rozhovoru:

Video Eleni Zíková má nevyléčitelnou rakovinu prsu. Pomohla jí moderní léčba - Andrea Ulagová, Jan Jedlička

 

 

Další videa
Články odjinud