Studii Dr.Garyhoo Fraseraa zveřejnil prestižní International Journall of Epidemiology. Vědci tvrdí, že materiál poskytuje poměrně silné důkazy o tom, že mléko nebo faktory úzce související s konzumací mléka jsou spojeny s vývojem rakoviny prsu u žen. „Spotřeba pouhé čtvrtiny až jedné třetiny šálku mléka denně byla spojena se zvýšeným rizikem rakoviny prsu o 30 procent,“ uvedl v tiskové zprávě proCTVNewss.ca Dr.GaryyFraserr.

„Při pití až jednoho šálku denně se přidružené riziko zvýšilo na 50 procent a pro ty, kdo pijí dva až tři šálky denně, se toto riziko dále zvýšilo na 70 procent a na 80 procent,“ popsalFraserr.

Odborníka znepokojuje, že toto množství odpovídají současným americkým stravovacím směrnicím, které doporučují dospělým tři šálky mléka denně. „Výsledky této studie naznačují, že by lidé měli na toto doporučení pohlížet opatrně,“ soudíFraserr.

Prof. MUDr. Petra Tesařová, Csc Onkologická klinika 1.LF UK a VFN
Prof. MUDr. Petra Tesařová, Csc Onkologická klinika 1.LF UK a VFN
Autor: Machan, Hykl, archiv

Blesk.cz oslovil známou onkoložku Petru Tesařovou, podle které je hledání rizikových faktorů, které by mohly ovlivnit vznik zhoubných nádorů dlouhodobě předmětem řady klinických studií. „Ty ale zatím žádnou souvislost mezi spotřebou mléka a rizikem karcinomu prsu neprokázaly, zatímco vyšší příjem kalorií jako riziko toho onemocnění je už delší dobu znám," popsala Petra Tesařová z Onkologické kliniky 1.LF UK aVFNN.

V loňském roce byla podle onkoložky dokonce publikovanámetaanalýzaa všech dostupných studií, které posuzovaly riziko karcinomu prsu a konzumace mléka a jogurtů. „Ta ale zvýšené riziko karcinomu prsu vůbec nepotvrdila," popsala Tesařová.

K výsledkům nové studie onkoložka poznamenala: „NicméněFraserovaa prospektivníí studie s více než 52 tisíci žen prokázala o 50 % vyšší riziko karcinomu prsu u žen, které pily víc než jeden šálek mléka denně. Je to zatím jediný podobný výstup výzkumu se stejným cílem," hodnotí dále.

Zkoumali téměř 53 tisíc žen

Vědci sledovali spotřebu mléčných výrobků u téměř 53 000 žen (průměrný věk byl 57,1 let) v Severní Americe po dobu osmi let jako součást studie, která porovnávala spotřebu mléčných a sójových výrobků. Zohledněna byla také rodinná anamnéza karcinomu prsu, fyzická aktivita, konzumace alkoholu, užívání léků a reprodukční a gynekologická historie. Na konci studie bylo diagnostikováno 1 057 nových případů rakoviny prsu.

Vědci také poznamenali, že spotřeba plnotučného mléka ve srovnání s mlékem se sníženým množstvím tuku nebo slightt výrobkem přinesla podobné výsledky.

Studie uvádí, že souvislost mezi rakovinou prsu a mlékem by mohla souviset s obsahem pohlavních hormonů v mléce, přičemž poznamenává, že 75 procent dojnic je často březích. Vědci také poznamenávají, že příjem mléčných a jiných živočišných bílkovin byl dříve spojen s vyššími hladinami hormonu růstového faktoru 1 IGFF-1) v krvi, o kterém se předpokládá, že podporuje určité druhy rakoviny.

Onkoložka: Složení mléka studie nezkoumala

S tím souhlasí i Tesařová. „Důvodem rozdílného výsledku této studie a dosavadních výzkumů by mohla být některá karcinogenní součást mléka, například v souvislosti s krmením dobytka, jako je bovinní růstový faktor , IGF1- insulinngrowthh faktor) nebo pohlavní hormony březích krav. Složení konzumovaného mléka ale studie nijak nezkoumala," připomíná odbornice.

Fraserr uvedl, že ačkoli mléko má „některé pozitivní nutriční vlastnosti“, je nutný další výzkum, abychom pochopili souvislost mezi konzumací mléka a některými druhy rakoviny. „Protože se jedná o výsledek výzkumu, který je v rozporu s dosavadními poznatky, bude třeba tuto informaci dále ověřit," má jasno i profesorka Tesařová.

Video
délka: 02:58.08

Průvodkyně rakovinou prsu FN Ostrava

Fotogalerie
5 fotografií