O 45 % vyšší riziko

Zkoumaná souvislost byla patrná u Afroameričanek - jejich použití permanentního barviva bylo spojeno s 45% vyšším rizikem rakoviny prsu, zatímco bělošky čelily o 7 % vyššímu riziku. Chemické žehlení vlasů pak  bylo spojeno s o 18 % vyšším rizikem rakoviny prsu.

Výsledky, se kterými přišel deník Daily Mail, naznačují, že použití barviva a chemického žehlení vlasů „by mohlo hrát roli v nádorovosti prsu,“ uvedla studie. „Víme, že riziko vzniku rakoviny prsu u ženy ovlivňuje mnoho různých faktorů a tato rizika, která zde vidíme, jsou významná, ale malá.

Ženy by to měly dát do souvislosti se vším ostatním v životě, včetně fyzické aktivity a stravy. To jsou všechny faktory, které musíme vzít v úvahu, když přemýšlíme o našich dlouhodobých zdravotních rizicích,“ vysvětluje hlavní autorka studie Alexandra Whiteová, vyšetřovatelka v oboru epidemiologie Národního ústavu věd o životním prostředí.

Co studie zjistila?

Zjištění publikovaná v International Journal of Cancer jsou založena na údajích 46 709 žen zapsaných do Sesterské studie, pojmenované podle skutečnosti, že všechny zkoumané ženy měly sestru s diagnostikovanou rakovinou prsu, ale samy byly bez rakoviny.

Účastníci měli vyšší základní riziko rozvoje rakoviny prsu, ale zjištění se pravděpodobně týkají i běžné populace, poznamenala Alexandra Whiteová. „Nestudujeme ženy, které mají gen pro rakovinu prsu,“ dodal spoluautor studie Dale Sandler, vedoucí oddělení epidemiologie Národního ústavu věd o životním prostředí.

Na začátku studie vyplnily všechny ženy dotazníky o vlasových přípravcích, které použily v minulém roce. Více než polovina všech žen, 55 %, přiznala, že používá permanentní barvy, a 75 %  Afroameričanek uvedlo, že používaly chemické vyrovnávání. Autoři studie však neměli informace o konkrétních barvách a vyrovnávačích používaných ženami.

Ženy vědci sledovali 8 let

Když vědci sledovali ženy v průměru osm let, našli 2 794 případů rakoviny prsu. Celkově viděli o 9 % vyšší riziko rakoviny prsu u žen, které používaly permanentní barvu, ve srovnání s těmi, které takové přípravky vynechaly. Pro dočasné barvy a přelivy existovalo malé nebo žádné související riziko.

U Afroameričanek však bylo jakékoli používání trvalých barev v uplynulém roce spojeno se zvýšením rizika rakoviny prsu o 45 %. Zvýšilo se až na 60 %, pokud si barvily vlasy častěji - nejméně každých pět až osm týdnů. „Použití tmavých nebo světlých odstínů barev nemělo významný dopad na riziko", řekla Whiteová.

Použití  chemických "narovnávačů" vlasů bylo spojeno rizikem rakoviny prsu vyšším o 18 % a vzrostlo až na 31 %, když  je ženy používaly nejméně každých pět až osm týdnů.

Onkoložka Tesařová: Ostražitost je vždy na místě

Blesk.cz na studii upozornil také přední specialistku na rakovinu prsu Prof. MUDr. Petru Tesařovou z Onkologické kliniky 1.LF UK a VFN, podle které je ostražitost vždy na místě. Ke studii ale má své výhrady.

„Karcinom prsu je civilizační onemocnění a na nárůstu jeho výskytu se podílí celá řada faktorů  moderního životního prostředí. Nicméně publikovaná klinická studie je zatím ojedinělá a zcela pominula známé riziko vrozených nebo rodinných karcinomů prsu, které může hrát při vzniku nádoru u sestry nemocné pacientky, (které tvořily studovanou populaci), daleko významnější roli, než používané vlasové přípravky," vysvětluje onkoložka.

Karcinom prsu je podle ní nejčastěji diagnostikován u žen nad 50 let, které v současné době využívají možnost barvení vlasů ve vysokém procentu.

Onkoložka Prof. MUDr. Petra Tesařová
Autor: Machan, Hykl, archiv

„Všechny vlasové přípravky jsou před uvedením na trh velmi pečlivě testované a jejich vliv na případný vznik a vývoj nádoru je jedním z hlavních kriterií bezpečnosti. Nicméně ostražitost je vždycky na místě. Jistě teď budou probíhat další klinické studie, které by měly tyto výsledky ověřit," soudí Tesařová, podle níž ale americké regulační autority zatím neshledaly spolehlivý důvod k tomu, aby používání zmíněné vlasové kosmetiky  nějakým způsobem omezily nebo dokonce zakázaly. „Myslím tedy, že  v současné chvíli není na místě žádná panika," dodala onkoložka.

Vlasové přípravky obsahují až 5000 chemikálií

Studie dále uvádí, že vlasové přípravky obsahují více než 5 000 chemických látek, včetně těch, které mohou poškodit DNA nebo narušit endokrinní systém těla. „Chemikálie mohou jít do krevního oběhu a cirkulovat tělem, včetně prsní tkáně", popsala Whiteová.

Předchozí výzkum zjistil, že výrobky určené pro černošky mohou obsahovat vyšší koncentrace estrogenů a více chemických látek narušujících endokrinní systém. „Některé vyrovnávače obsahují formaldehyd, známý karcinogen. To všechno může být faktorem zvýšeného rizika,"soudí Whiteová.

Barvy patří mezi nejrizikovější produkty

Velkou obezřetnost doporučuje i odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží Mgr. Karolína Brabcová z Arniky. „Barvy na vlasy patří mezi nejrizikovější produkty, protože u nich existuje podezření, že mohou vyvolat různé alergické reakce. Bohužel, nedokážeme potvrdit, jak relevantní je americká studie pro české spotřebitele," přiznává Brabcová.

Podle expertky totiž pro evropský trh platí velmi přísná regulace, která zakazuje do kosmetických přípravků přidávat jakékoliv rakovinotvorné a mutagenní látky nebo látky poškozující plodnost. „Bohužel existuje řada dalších látek, zejména ty narušující náš hormonální systém, které mohou také přispívat ke vzniku rakoviny. Tyto látky - endokrinní disruptory - zatím i v Evropě nejsou téměř vůbec regulovány," dodala Brabcová.

Co by ženy měly vědět?

Je náročné přijít na to, co je obsaženo v barvě nebo v chemickém výrobku určeném k narovnávání vlasů, protože tyto ingredience nejsou vždy uvedeny na krabičce. Ženy by se podle autorů studie mohly pokusit přejít na semi-permanentní barvy na vlasy. „Pokud jste schopny zakrýt své vlasy přípravkem, který má jiné chemické složení, můžete to zvážit,“ řekl Sandler.

Americká společnost pro rakovinu uvádí tato doporučení pro použití barev na vlasy:

• Při nanášení barvy na vlasy vždy používejte rukavice.

• Nenechávejte barvivo na hlavě déle, než je uvedeno v pokynech.

• Po použití důkladně opláchněte pokožku hlavy.

• Nikdy nemíchejte různé produkty na barvení vlasů, protože by to mohlo poškodit vaše vlasy a pokožku hlavy.

VIDEO: Nemocná Slováčková přivedla na vyšetření prsu další Češky. Znamená bulka nebezpečí?
Video
délka: 11:19.24
Video se připravuje ...

Nemocná Slováčková přivedla na vyšetření prsu další Češky. Znamená bulka hned nádor? redakce Blesk