Organizátoři výstavy chtějí také podat nové informace o Freudovi, narozeném v roce 1856 v Příboru na Moravě.

K zorganizování výstavy vedl objev mladé konzervátorky Mofag Wilhelmové, která našla jeden z pečetních prstenů v muzeu v krabičce označené nápisem Freudova Niké. Prsten nesoucí jméno řecké bohyně vítězství dal Freud jedné ze svých studentek Evě Rosenfeldové, která jej později muzeu darovala.

Wilhelmová se ponořila do archivů a zjistila, že Freud založil tajnou společnost psychoanalytiků, kteří mu zůstali věrni po jeho rozchodu v roce 1912 s jeho do té doby nejbližším spolupracovníkem Carlem Gustavem Jungem.

Pečetní prsten dostalo všech pět prvních členů tajného spolku, postupem let pak Freud rozdal 20 prstenů, a to nejen kolegům, ale také pacientům, k nimž měl blízko.

"Kameny těch prstenů pocházely z velké Freudovy sbírky starožitností. Na každém z nich byl nápis odkazující na mytologická témata obsažená v jeho psychoanalytickém učení a také na jeho vztah k příjemci prstenu," vysvětlila Wilhelmová.

Izraelské muzeum jako první shromáždilo a vystaví šest z Freudových prstenů současně. Bude mezi nimi i osobní lékařův prsten, který zapůjčilo Freudovo muzeum v Londýně, kde Freud v roce 1939 zemřel. Zdobí ho druh chalcedonu a rytina Jupitera. Další prsten zapůjčilo Židovské muzeum v New Yorku a jeden rakouská národní knihovna. Z londýnského muzea jsou kromě Freudova osobního prstenu ještě dva další.

Freud se zabýval také antikou a shromáždil na 2000 archeologických objektů. Některé své teorie, například Oidipův komplex, vysvětloval s pomocí příměrů z řecké mytologie.

Malá jeruzalémská výstava je v několika místnostech, kde nebude chybět ani replika Freudova pověstného lehátka určeného pro pacienty. Expozice navozuje atmosféru podobnou té, jaká panovala na Freudově klinice. K dispozici bude také video, na němž bude k vidění čištění Freudovy archeologické sbírky umístěné v londýnském muzeu. To kromě tří prstenů zapůjčilo i šest soch a Freudovu krabici na doutníky.

Wilhelová doufá, že exhibice, která potrvá do konce února příštího roku, podnítí lidi pátrat po dalších Freudových prstenech. Ředitel muzea Ido Bruno řekl, že výstava "poskytne pohled na vazby mezi různými kulturními obory prostřednictvím zajímavých historických faktů".