Středa 6. prosince 2023
Svátek slaví Mikuláš, zítra Ambrož / Benjamín
Zataženo, déšť se sněhem 1°C

Otec lékař byl pro vakcinaci, matka lékařka proti. Soud: Dceru (9) proti covidu hned naočkujte

Autor: Bohumil Křeček - 
7. února 2022
05:00

Necháte své dítě ve věku 5 až 11 let dobrovolně naočkovat proti covidu? Rozvedení manželé Vaňkovi se neshodli. Otec lékař byl pro vakcinaci dcery, matka lékařka byla proti. Soudkyně Alena Rundová tento týden vydala možná první podobné rozhodnutí: Soud nahrazuje souhlas matky, očkovat proti covidu lze dceru ihned, bez ohledu na odvolání.

S příběhem nyní již bývalých manželů Vaňkových a soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Bc. Alenou Rundovou, Ph.D. LL.M. se čtenáři Nedělního Blesku nesetkávají poprvé. Už loni jsme informovali o tom, jak rozhodovala ve sporu o jejich dceru, kdy ji svěřila otci a matce umožnila výhradně asistovaný styk.

„Nyní začínám 16. měsíc asistovaného styku, kdy vidím vlastní dceru jednou za 14 dní na jednu hodinu. Pokud počítám dobře, tak za doposud 10 080 hodin, co nemám dceru u sebe, jsem s ní osobně strávila celkem 26 hodin,“ říká MUDr. Simona Vaňková.

Syndrom

Což si vybírá svou daň. „OSPOD Praha 12 přípisem soudu sdělil, že u nezletilé dcery je vytvořen syndrom zavrženého rodiče směrem k matce a je nutno na to okamžitě reagovat standardním stykem,“ poznamenává právník matky JUDr. Miroslav Rybář.

Od března by měla dceru mít jednou za 14 dní v sudou sobotu od 9 do 18 hodin. „Ale ještě nevím, jestli se můj exmanžel, který soudu navrhoval na další půlrok asistované styky, neodvolá…“ říká Simona Vaňková.

Bez odpovědi

Je úterý, první únorový den, krátce před půl desátou. Do atria Justičního areálu Na Míčánkách dopadají sněhové vločky a také atmosféra mezi bývalými manžely je na bodu mrazu.

Otec dítěte, vystudovaný lékař, který má čerstvě devítiletou dceru ve výhradní péči, trvá na jejím očkování proti covidu 19. Jaká je jeho konkrétní argumentace? „Na žádné otázky do ankety nebudeme odpovídat,“ pronáší na chodbě soudu jeho vedle něj stojící advokátka JUDr. Zora Antonyová.

To Simona Vaňková je sdílnější. „Nejsem žádný antivaxer. Když jsem měla dceru v péči, podstoupila jsem s ní všechna povinná očkování a zaplatila i ta dobrovolná – proti rotavirům, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A,“ předesílá.

Ještě je čas

A pak pokračuje v objasnění svého postoje: „Ale s touhle konkrétní vakcinou u mého zdravého dítěte v současné epidemiologické situaci, nejspíše na vrcholu epidemie varianty omikron, zatím nesouhlasím. A to jsem si vědoma všech rizik onemocnění covid- 19, těžkých postkovidových komplikací, které mohou nastat u pacientů, kteří prodělali toto onemocnění, a také převážně doprovázely předchozí variantu delta. Setkávám se s nimi při své práci, proto jsem doporučovala a nadále doporučuji svým dospělým pacientům očkování. Ale u vlastního zdravého devítiletého dítěte se zdravou imunitou, které je samo schopno si vytvořit protilátky při setkání se s tímto virem, znovu opakuji v současné epidemilogické situaci varianty omikron nepovažuji očkování své dcery za nutné i přes doporučení odborných společností,“ říká lékařka pražské fakultní nemocnice, která se poslední dva roky mimo jiné starala o pacienty s covidem-19.

Zdravé dítě

A zdůrazňuje, že s očkováním dcery by souhlasila, pokud by tu, tak jako loni na podzim, převládala vysoce smrtná varianta delta. „Ale ta situace je jiná. Deltu vytlačila varianta omikron. A o ní víme, že je vysoce nakažlivá, ale má lehčí průběhy. Proto je přirozenější si podle mého názoru v době varianty omikronu vytvořit – a pořád mluvíme o zdravém dítěti se zdravou imunitou – vlastní protilátky. A počkat, o což jsem také žádala soud, než bude k dispozici vakcína, kterou nebudou mutující varianty obcházet. A budeme vědět, na jak dlouho po očkování vydrží postvakcinační protilátky a kdy je nutné další přeočkování. Nejsem specialista na danou problematiku. Chci si ale odpovědnost za to, že nyní na vrcholu epidemie variantou omikron nenechám naočkovat svoji dceru nepovinným očkováním proti onemocnění covid-19, nést sama.“

Protože se exmanželé neshodli, obrátil se otec dcery na soud, ať ten nahradí souhlas matky. Do jednací síně tak toto úterý jako svědkyně dorazila i pediatrička dívky. Jak uvedla, dosud proti covidu naočkovala deset dětí ve věku 5 až 11 let, přičemž u žádného se nevyskytly žádné zásadní problémy. 

Třetí lékařka

„Řídím se doporučením České pediatrické společnosti i České vakcinologické společnosti, které očkování ve věku 5 až 11 let doporučují, vakcína byla schválena jak Státním ústavem pro kontrolu léčiv, tak Evropskou agenturou pro léčivé příspěvky. Samozřejmě při očkování vždy zohledňuji zdravotní stav dítěte a dcera manželů Vaňkových je zdravá, v minulosti žádné reakce na povinné i nepovinné očkování neměla. Neshledávám kontraindikace k podání. Rizika při odkladu jsou vyšší než očkování a následky po něm.“

Jak ale sama pediatrička před soudem uvedla, není na toto téma odbornice a otázku, jestli by byla lepší imunita získaná prodělanou lehčí verzí, nechala bez odpovědi.

„Ani u dětí ale covid nepovažuji za banalitu,“ zdůrazňuje a už na ni míří další otázka: Jaká jsou v případě neočkování dcery rizika? „Nedokážu predikovat, asi mírný průběh, ale bez očkování jsou ta rizika větší,“ říká dětská lékařka s třicetiletou praxí. Následně otec pronáší: „Vakcinace působí déle než přirozená imunita.“ Proti tomu se ale pediatrička ohrazuje: „S tím nesouhlasím.“

Chceme hned

Slovo si bere právnička otce a přichází s požadavkem na předběžnou vykonavatelnost rozhodnutí, protože riziko nákazy trvá.

Právní zástupce matky samozřejmě kontruje: „Rozlišujme mezi doporučeními a empirickými závěry o vhodnosti či nevhodnosti očkování. Mám za to, že žádný takový empirický závěr není k dispozici a současná úroveň poznání lékařské vědy není taková, aby bylo možno nahradit souhlas matky. Proto neobstojí důkaz v podobě výslechu pediatričky, nemůže substituovat vědecké studie.“

Svědkyně

Když je vyzvána kolizní opatrovnice z OSPOD, má v tom jasno: „Přikláním se k názoru lékařky – svědkyně, tedy souhlas k očkování.“ Když se jí Nedělní Blesk poté ptal, co ji k tomuto závěru vedlo, byla velmi stručná: „Nezlobte se, nebudu s vámi hovořit.“ „Důvod?“ „Nezlobte se. Prostě ne.“

Vracíme se do soudní síně, nastává čas rozhodnutí. Jak sama Alena Rundová uvedla, jedná se o věc novou a chybí konkrétní judikatura v této otázce. Ale její rozhodnutí je jasné: Soud nahrazuje souhlas matky k očkování dcery proti covidu. Vyslovuje se předběžná vykonavatelnost tohoto rozsudku. Na úplném konci odůvodnění zazní: Všechny tyto skutečnosti (viz odstavce níže) vedly soud k jednoznačnému rozhodnutí, návrhu otce vyhověl a nahradil souhlas matky.

Vzhledem k citlivosti a samozřejmě i určité aktuálnosti tohoto rozhodování soud rozhodl o předběžné vykonatelnosti, a to z důvodu toho, že pandemie stále pobíhá a můžeme se domnívat, na základě mnohých vyjádření povolaných osob, že se možná nacházíme na vrcholu pandemie. Může to tak být, nemusí, proto soud rozhodl, aby tento rozsudek byl předběžně vykonavatelný, pokud tomu bude aktuální zdravotní stav nezletilé odpovídat.

Je konec, kostky jsou vrženy.

Soudkyně JUDr. Alena Rundová: Proč dala souhlas

Jaké skutečnosti soudkyni vedly, jak sama řekla, k jednoznačnému rozhodnutí? Co také pronesla v odůvodnění?

  • Je zapotřebí mít, tak jako v jiných případech projednávaných opatrovnickými senáty, na zřeteli především nejlepší zájem dítěte.
  • Vakcinace dětí ve věku 5 až 11 koresponduje s doporučeními Veřejného ochránce práv ministerstva zdravotnictví.
  • Tato vakcína má schválení nejen Evropskou lékovou agenturou, ale rovněž doporučení od České pediatrické i vakcinologické společnosti.
  • Soud vycházel jak z účastnických výpovědí rodičů, tak ze svědecké výpovědi ošetřující lékařky, která se kloní spíše k tomu, aby děti vakcinovány byly, vidíc v tom více výhod a bezpečí pro nezletilé děti.
  • V této věci byla (již dříve) vyslechnuta samotná nezletilá. Byť je jí 9 let, byla před soudem v různých fázích opatrovnického řízení vyslechnuta opakovaně a soud seznal, že tato devítiletá dívka je schopna některé skutečnosti sama posoudit. Při ústním jednání uvedla, že je informována o nemoci covid-19 a je informována i o vakcinaci, byly s ní probírány možné vedlejší účinky, a i přesto se v této věci jednoznačně vyjádřila tak, že by ráda očkována byla.

Opora v Ústavním soudu?

V jedné části odůvodnění soudkyně uvedla: „Pokud se jedná o samotnou prospěšnost vakcinace, soud sdílí názor Ústavního soudu, který byl publikován usnesením 24. 8. 2021, spisová značka IV ÚS 1637/2021, bod 18.“

Ve zmiňovaném případu šlo o situaci, kdy otec nesouhlasil s očkováním dítěte proti meningokokovým virům, které není povinné, zatímco matka jej požadovala. V onom bodě 18 stojí: „Ústavní soud musí předeslat, že nepovažuje za potřebné (a ani možné) otevírat v obecné rovině otázku o prospěšnosti vakcinace, neboť kladně se k ní staví většina vědecké obce a odborné lékařské veřejnosti, jež přitom vychází z nejnovějších poznatků vědy v oblasti medicíny a farmakologie, kdežto opozice k tomuto názoru je minoritní, navíc co do důvodů (jež – v lepším případě – nejsou ověřitelné uznávanými vědeckými metodami) značně nesourodá. S ohledem na to lze sotva obecným soudům vytknout, nepřikládají-li při svém rozhodování žádnou či podstatnou váhu názorům osob, které zásadně očkování odmítají, byť třeba tyto působí na poli medicíny.“

Jak teď vidí očkování dětí odborníci? 

Rastislav Maďar, epidemiolog:

„Zdá se, že omikron dál mění covid-19 z původní klasické nákazy dýchacích cest na nemoc s příznaky i mimo dýchací systém, kde mohou vznikat zánětlivá ložiska. V tomto smyslu mělo očkování dětí ve věku 5 až 11 let dosud určitě význam. Pokud však někdo nestihne s očkováním dítěte stávající vlnu omikronu a rozhodne se počkat na další vývoj situace, bude to pochopitelné.

Petr Smejkal, infektolog:

„Rozhodně. Covid může mít i v tomto věku vážné následky, kupř. na dětských JIP jsou nyní hospitalizovány děti s PIMS, tedy zánětlivým postcovidovým syndromem.“

Lukáš Pollert, anesteziolog:

„Ani v době vrcholící rýmy si nemyslím, že je nutné očkovat děti do 18 let. Spíše bych doporučil nenosit respirátory, protože správná funkce slizniční imunity se dokáže obnovit jen po interakci s vnějšími podněty. Tedy kontaktu s viry a bakteriemi. Jinak bude nefunkční.“

Václav Hořejší, mikrobiolog

„Rozhodně ano. V poslední době je téměř každý den přijato do nemocnice dítě s vážnými komplikacemi covidu. Zodpovědní rodiče by měli chránit své děti. Moje vnoučata jsou očkovaná.“

Roman Prymula, emidemiolog:

„Ve vztahu k této vrcholící vlně to význam nemá, z dlouhodobějšího hlediska samozřejmě ano. Imunitu v tak krátké době určitě nenavodíte. Ta preference by měla být očkování starších věkových skupin.“

Jiří Šinkora, imunolog:

„Očkování dětí proti SARS Cov-2 nebylo vhodné nikdy. Pokud se k němu přistupuje pod tlakem farmaprůmyslu, je to ohavné. Doufejme, že experimentální vakcíny nejsou škodlivé (což se teprve ukáže), ale u dětí je to rozhodně zcela zbytečné. A očkovat uprostřed epidemie bez řádného testování, kdo je nakažený, jde proti zdravému rozumu.“

Ilona Hülleová, epidemioložka:

„Očkování dětí posuzujeme vždy s ohledem na prodělané onemocnění covid-19, výskyt onemocnění v rodině či kolektivu. V době karantény samozřejmě děti neočkujeme. Pokud rodiče požádají o očkování, snažíme se děti naočkovat nebo jim očkování zajistit co nejdříve i v této době.“

Video  Pediatr: 5 důvodů proč očkovat děti proti covidu. A od jakého věku?  - Markéta Volfová, Lukáš Červený
Video se připravuje ...

Video se připravuje ...
Další videa
Články odjinud