Neděle 3. prosince 2023
Svátek slaví Svatoslav, zítra Barbora
Zataženo, sněžení -2°C

Co čeká školky, školy, žáky a učitele? Rodiče musí děti nahlásit a přibalit jim dvě roušky

Aktualizováno -
4. května 2020
13:25
Autor: ČTK, simao - 
2. května 2020
20:35

Ministerstvo školství vydalo metodické pokyny, které mají vyřešit fungování mateřských škol, základních škol, středních škol a konzervatoří na konci školního roku 2019/2020. Rozepsané v nich je, co čeká děti, studenty, učitele, ale de facto i rodiče. Ti do školy nesmějí, zato musí své dítko školou povinné vybavit dvěma rouškami a sáčkem na jejich odkládání. Do školek naopak rodiče vyprovodit děti můžou - ale musí co nejdříve prostor následně i opustit. Rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do škol, musí dát jejich ředitelům vědět v případě žáků prvního stupně do 18. května a v případě žáků devátých ročníků do 7. května.

Ministerstvo školství pod vedením Roberta Plagy (ANO) se ocitlo v posledních dnech pod tlakem. A to kvůli opětovnému otevírání škol v Česku. Pedagogická komora uváděla, že se resort zbavoval odpovědnosti zajistit vzdělávacím zařízením adekvátní podmínky pro jejich fungování tím, že školám vydává pouze doporučení.

Základní pravidla přitom musí být podle prezidenta komory Radka Sárköziho ukotvena v zákonech a vyhláškách. „Například školský zákon neobsahuje pojmy jako výuka na dálku nebo školní skupina; distanční výuku na základních školách neumožňuje vlastně vůbec,“ upozorňuje Sárközi. Komora také kritizovala ministerstvo, že nezveřejnilo přehledy včas. A dnes přišla rázná odpověď.

Materiály pro školky i školy již zveřejnili

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová totiž dnes uvedla, že již při sestavení plánu uvolňování pravidel slíbil resort poskytnout školám pokyny a metodiku na přelomu dubna a května. „V souladu s tímto plánem byly zpracované metodiky představeny na včerejší (páteční) tiskové konferenci a dnes jsou již rozesílány přímo školám,“ uvedla mluvčí.

Podrobné přehledy pro mateřské, základní i střední školy jsou nyní ke stažení na stránkách MŠMT.

„Na materiálech jsme úzce spolupracovali s ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Primární pro nás byla proveditelnost. Jsem toho názoru, že se nám podařilo najít dobrý kompromis,“ uvedl ministr Plaga.

Prezident Pedagogické komory, která má na 2700 členů, vyzval Plagu, aby zveřejnil, s kým konzultoval postup postupného otevírání škol. „Ministr školství tvrdí, že všechny změny konzultuje s učiteli a řediteli škol, ale podle mých informací Robert Plaga nekomunikuje ani se zástupci největších školských organizací,“ tvrdí Sárközi.

Mateřské školy: Doprovázející osoby v roušce

Pro mateřské školy platí, že je doporučení minimalizovat velká shromáždění osob před školou, kde je nutné udržovat rozestupy 2 metry. „Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte),“ uvádí materiál.

Jaká jsou další pravidla v mateřských školách?

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají, nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Padla přitom mj. i doporučení, která se týkají úklidové služby - např. dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).
 •  Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. I před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Stravování je možné v běžné podobě, a nebo formou studených balíčků. Pokrmy či balíčky vydává personál, včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Základní i střední školy bez přístupu rodičů

Do budov základních a středních škol budou moct vstoupit oproti mateřským školám pouze studenti.

 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce. Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu covid-19 a před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 • Pokrmy či balíčky vydává personál, včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

V Česku je podle statistické ročenky ministerstva školství necelých 4 200 základních škol. Vyučuje v nich přibližně 82 300 pedagogů. Na základních a středních školách v Česku dohromady působí bezmála 116 tisíc učitelů.

rodrigos ( 4. května 2020 14:47 )

Vidět že lopaťácká mluva ti jde moc pěkně.To vy tam u popelnic jste všichni takoví akademici? A zas přidej velká písmenka.Aby jsi byl dobře vidět.Jako nějaký Fiala nebo Pekarová.

MajkaB ( 4. května 2020 14:40 )

I na ty slovutný pan ministr myslel! Ten z pedagogického nebo nepedagogického personálu, který patří do ohrožené skupiny, může zůstat doma na NEPLACENÉM VOLNU!!!

Maximilian ( 4. května 2020 11:40 )

Neparfémovaný dezinfekce není tak děsivá,také mám alergii a stejný problém,ve školách je bohužel silné parfémovaná,jedno mé dítě s tím problém mě tez

Maximilian ( 4. května 2020 09:30 )

Právě,že hygieny tam samozřejmá neni,kdyby byla neměli by teď učitele jak na diskuzi vidíme problem

Maximilian ( 4. května 2020 09:28 )

A mají už školy zjištěno kolik děti do školy přijde?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Články odjinud