Přes 20 let vlastní manželé Fraňkovi rodinný dům přímo na břehu Botiče ve staré zástavbě Hostivaře. Má jedinou vadu na kráse – příjezdová cesta vede přes sousední pozemky. „Cestu jsme vybudovali a nechali zkolaudovat v roce 2000, vše po dohodě s tehdejším vlastníkem sousedních pozemků,“ sdělil Blesku Richard Franěk.

„Formou smlouvy o smlouvě budoucí se nám zavázal, že 15 dnů po dokončení svého stavebního projektu nám na svých parcelách zajistí na cestu na katastru břemeno. Do té doby nám ji rovněž slíbil bez problémů a bezpodmínečně užívat,“ vysvětlila jeho manželka Jana.

Jenže ani po 20 letech se na vedlejších parcelách nekoplo. Situace se změnila nedávno, když od původního majitele pozemky koupila nově vzniklá developerská firma Parrot House a. s. se záměrem postavit na nich bytovku. Poté, co se obě strany nedohodly ohledně přemístění cesty a zřízení břemena, se začaly dít věci….

Zavolali policii

Letos v červnu nový majitel parcelu s příjezdovou cestou k domu Fraňkových přes jejich odpor oplotil a uzamkl. Jen kousek od domu pak původní cestu stavbaři rozryli těžkou technikou a dokonce do ní zasadili dva stromky. Během incidentu pak musela zasahovat policie. „Správnímu orgánu jsme nahlásili jednu právnickou osobu podezřelou z přestupku proti občanskému soužití z toho, že stavebními pracemi dlouhodobě a záměrně znemožňuje užívání cesty,“ sdělil Blesku policejní mluvčí Jan Daněk.

Průjezdnost cesty ale muži zákona Fraňkovým nezajistili. Došlo to do takové fáze, že měsíc z domu nevyjeli autem, a když se vraceli, museli se potupně prodírat vysokým porostem mezerou kolem plotu.

„Nejezdila k nám pošta, přes zamčenou bránu by se k domu nedostala ani sanitka, manžel je přitom po šesti bypassech. Hasiči by se prý prostříhali,“ uvedla Jana. „Mám za to, že se jedná o veřejně přístupnou komunikaci, která musí zůstat průjezdná,“ dodala s tím, že se domnívá, že je oplocení a uzavření pozemku, přes který dvě desítky let jezdili, protiprávní. A proto se rozhodla požádat o pomoc Ombudsmana Blesku.

Developer: Cesta neexistuje!

Podle člena správní rady firmy Parrot House Tomáše Vacka, která sousední parcelu vlastní, cesta, kterou Fraňkovi využívají, oficiálně neexistuje. „Naše společnost dohledávala v archivu stavebního úřadu veškeré doklady k pozemkům a stavbám na nich umístěných, avšak žádné nebyly nalezeny,“ sdělil Blesku. „Na pozemku se tedy nenachází žádná povolená ani zkolaudovaná stavba ani veřejně přístupná příjezdová komunikace,“ dodal.

„Na pozemcích také nejsou zřízena žádná věcná břemena ve prospěch manželů Fraňkových či jejich pozemků,“ dodal. „Manželé Fraňkovi užívají pozemky naší společnosti bez jakéhokoliv právního titulu,“ řekl. K oplocení pozemku firma dle Vacka přikročila, jelikož na něm údajně vznikaly černé skládky a neoprávněně tam vjížděla a parkovala vozidla. „Přístup na jejich pozemek je ale stále zachován v šíři 3 až 6 metrů podél pozemků,“ tvrdí.

Co je věcné břemeno?

Tzv. věcné břemeno či služebnost představuje zápis na katastru opravňující člověka k využívání určité části užitné hodnoty cizí věci či pozemku, jejíž vlastník je naopak povinen toto využívání strpět.

Rozhodnutí soudu

Kvůli znemožnění užívání cesty k domu podali Jana a Richard Fraňkovi na firmu Parrot House minulý měsíc žalobu a ve věci již padlo první rozhodnutí. Podle verdiktu Obvodního soudu pro Prahu 10 má firma cestu Fraňkovým zpřístupnit a umožnit její užívání v nezbytně nutném rozsahu stejně jako uvést ji do schůdného a pojízdného stavu.

„Na rozhodnutí soudu vlastník pozemku reagoval tak, že kousek cesty vedle čerstvě vysázených stromků nechal posypat a bránu, která byla předtím zamčená, udělal na kolík, který je šroubovací,“ vysvětlila Blesku Jana Fraňková. „Když chceme zajet dovnitř, musíme vystoupit a branku odšroubovat. Během té doby nám ale zadek auta trčí do silnice,“ vysvětlila.

Stavební úřad nepomohl

Se žádostí o pomoc se Jana Fraňková obrátila i na stavební úřad. Pomoci od něj se ale zřejmě nedočká. „Jedná se především o soukromoprávní záležitost – sousedský spor. K jeho řešení není stavební úřad příslušný,“ sdělil Blesku šéf stavebního odboru Prahy 15 Vladimír Ježek. 

Ombudsmanka Blesku: Přístup na svůj pozemek mít musí!

V jaké jsou nyní manželé situaci? Mají šanci získat plnohodnotný přístup na svůj pozemek? Případu se tentokrát věnovala právnička a Ombudsmanka Blesku JUDr. Jaroslava Šafránková.

„Manželé Fraňkovi mají jednoznačně nárok na plnohodnotný přístup na svůj pozemek. Pokud by žalovaný nedodržoval povinnost uloženou mu usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 a neuvedl stav pozemku do původního stavu, neumožnil bezproblémový a nerušený průjezd žalobců na pozemky, pak je možné dát návrh na výkon rozhodnutí,“ hodnotí Ombudsmanka Blesku.

Manželé Fraňkovi uvádějí, že brána zůstala na místě, avšak není již zamčená, a že když potřebují zajet dovnitř, musí vždy vystoupit a bránu odšroubovat... „Záleží na konkrétní situaci, kde přesně je brána umístěná, nicméně umístění brány nelze za umožnění nerušeného průjezdu považovat a je namístě požadovat odstranění této brány,“ tvrdí jednoznačně Jaroslava Šafránková.

„Fraňkovým bych doporučila do budoucnosti situaci řešit, a to buď tak, že se obrátí na silniční správní úřad, aby určil, že cesta je veřejně přístupnou účelovou komunikací, nebo zřízením věcného břemene,“ uzavřela.

Fotogalerie
6 fotografií

Jak bydlí šéfkuchař Ondřej Slanina?

Video
délka: 06:55.88
Video se připravuje ...

Bydlení s Markétou Mayerovou - Ondřej Slanina Videohub