V rodinném domku společně žije paní Tomášová se svým 42letým synem a vnoučaty – 11 a 14 let. „Dům jsme s manželem, dnes již zesnulým, předali právě synovi, který má za sebou složitou životní situaci, jelikož vychovává sám dva syny,“ vysvětluje nejdříve seniorka.  A důvod jejich obav? „Již tři roky vedeme spor se sousedem Ivem Stárkem, který umístil do řadové bytové zástavby v bezprostřední blízkosti našeho domu a zahrady cca 26 včelstev.“

Dřevěný domek, který včely »obývají«, je nejspíš plný úlů…
Autor: David Malík

Letní vězení

Jakmile začne být hezké počasí, znamená to pro celou rodinu jediné – nemohou být na své zahradě! „Od jara do podzimu se pro nás změnil totálně život. Užívat zahradu s vnuky je prakticky nemožné, protože jsou všude sousedovy včely. Nemluvě o zabudovaném bazénu, který máme cca 11 let, a ani o nějakém sušení prádla venku není možné uvažovat, stejně tak je to i s posezením rodiny u kávy na zahradě,“ vypočítává Tomášová.

Zásadní problém je i alergie obou chlapců. „Jsou alergičtí na včelí bodnutí, takže se ve finále i bojí chodit ven a v letních měsících se zdržují uvnitř domu,“ zdůvodňuje. O zdravotním stavu chlapců samozřejmě informovali souseda včelaře – bohužel ho to prý nezajímá!

Rodina si před 11 lety pořídila zabudovaný bazén, který už roky nikdo nepoužívá. Když je totiž teplo, místo vnuků ho »okupují« právě včely.
Autor: David Malík

Vstřícná nabídka

Rodina už vyzkoušela všechny možné »cesty«, jak tento problém vyřešit. Samozřejmě několikrát kontaktovala souseda. Dokonce přišli i s řešením. „Syn mu v každé korespondenci nabízí bezplatný pronájem lesních pozemků, které vlastníme. Včelstvo by rozhodně na loukách a lesních porostech nestrádalo,“ tvrdí paní Milena.

Následně zkusila rodina hledat pomoc na obecním úřadě, oslovili zastupitele obce, městský úřad, krajský úřad, senátora, spolek včelařů… „Bohužel se nám vždy jen dostane odpovědi, že nejsou žádné právní formy, podle kterých by bylo možné pana Stárka v jeho počínání usměrnit. Nejsme proti chovu včelstev, ale v míře únosné,“ říkají spolu paní Tomášová a syn pan Tomáš a ptají se Ombudsmana Blesku: „Jak se tedy máte bránit v této pro nás bezvýchodné situaci? Kdo může navrhnout omezení , úpravy pro včelaře?“

Nechová se jako správný včelař

Paní Tomášová je přesvědčená, že se soused jako správný včelař nechová. „Umístil včelstvo bez jakéhokoliv oznámení obci, zábrany proti úletu k našim nemovitostem žádné nemá, stejně tak vodu před včelnice neumisťuje. Mluvím o nemotivostech, protože jde i o sousedy z druhé strany, kteří jsou ke každé stížnosti připojeni,“ tvrdí.

Kdy spor začal?

„Po řádné výpovědi obecního úřadu, kde měl umístěn na pozemku obce včelín a úly, které ze dne na den přemístil bez jakéhokoliv souhlasu a oznámení,“ vzpomíná Tomášová. Její názor potvrzuje i svaz včelařů.

Ulítly mu včely, stěžují si

16. května došlo k vyhrocení celé situace. „Ulítlo mu včelstvo. Nikdo si neumí představit, jak nebezpečné bylo vyjít z domu,“ popisuje seniorka a pokračuje: „Když jsme pana Stárka upozornili, že se nám to nelíbí, tak se nám jen posmíval a choval se arogantně, a to i k druhým sousedům (manželé Gottwaldovi – pozn. red.), kterým tato situace nevyhovuje, a přidali se k naší stížnosti.“ Reakce orgánů je ale vlažná. „K vaší stížnosti na umístění včelstva vám sdělujeme, že zákon o rostlinolékařské péči neřeší umisťování včelstev,“odpověděl na stížnost městský úřad.

Soused: Mlčí a cítí se pod tlakem

Jelikož rodina nemá telefonní ani mailové spojení na svého souseda, zaslal Blesk Ivo Stárkovi nejdříve otázky dopisem. Když na otázky nereagoval, vydal se Blesk za panem Stárkem osobně. „Já jsem tady tři roky pod tlakem. Všechno je to jinak. Já se k tomu dál nebudu vyjadřovat. Obraťte se na mého právníka,“ řekl Blesku. Kontakt na zmíněného právníka ale odmítl poskytnout…

Český svaz včelařů – Ústí nad Orlicí: Kazíte pověst včelařů!

Jak syn paní Tomášové, Petr Tomáš, tak i manželé Gottwaldovi a Obecní úřad České Libchavy dostali do rukou kopii dopisu, který zaslal Český svaz včelařů, základní organizace Ústí nad Orlicí na adresu pana Stárka. „Jako dlouholetí včelaři víme, že včelstva nepatří do husté zástavby rodinných domů. V období vydatné snůšky si včely nikoho všímat nebudou, ale v suchých teplých dnech bez deště a rosy budou navštěvovat zdroje vody v okolí. A v období bez snůšky a doplňování zimních zásob budou obtěžovat okolí slíděním. Podle našeho názoru je jediným rozumným řešením včelstva přestěhovat mimo rodinné domy. Chápeme, že se vám včelaří pohodlněji, když máte včelstva umístěná u domu. Není to tak namáhavé, vše máte po ruce. Bohužel celá situace poškozuje dobré jméno Základní organizace ČSV a včelařů jako takových.“

Dřevěný domek, který včely »obývají«, je nejspíš plný úlů...
Autor: David Malík

Včelaři: Dohoda, nebo soud

Včelaře oslovil i Blesk. Tajemník ČSV, z. s., Petr Šerák zaslal dopis, který 25. května odeslal i starostovi obce České Libchavy: „Nový občanský zákoník zrušil bez náhrady pravomoc obcí zasahovat v případě zřejmého porušení pokojného stavu. Víc, než co dosud činíte, tj. vyzývat k nápravě, proto nemůžete. Jakékoliv nařizování nemá právní podklad. Nařizovat nemůže ani naše základní organizace, ani náš svaz. Pokud nespokojenost s obtěžováním včelami chovatele přetrvává, nezbývá než řešení soudní cestou.“

„Ještě jedna možnost se nabízí, pokud se na ní s chovatelem shodnete. Oslovit soudního znalce oboru včelařštví a požádat ho o posouzení situace, případně návrh opatření, která by měla zmírnit obtěžování včelami. Závěrům znaleckého posouzení, pokud by obtěžování včelami bylo nad míru přiměřenou místním poměrům zjištěno, by se pak chovatel podřídil. Toto řešení je rychlejší, levnější a šetrnější k sousedským vztahům. Musí s ním však všichni účastníci souhlasit.“

Ombudsman Stanislav Křeček
Autor: Blesk:Jakub Poláček

JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv, Kancelář veřejného ochránce práv k případu:

„Žádný zákon, který se zabývá chovem včel a péčí o ně, nestanovuje, kde mají být včelstva umisťována. Tato otázka není na legislativní úrovni nijak regulována. Závěry úřadů, které vám tuto informaci rovněž sdělily, tudíž považuji za správné. Žádný úřad není příslušný k tomu, aby posuzoval umisťování včelstev. Domnívám se, že situace tak, jak ji popisujete, je řešitelná pouze prostředky soukromého práva. Pro úplnost dodávám, že soudy se již zabývaly nadměrným obtěžování včelami. Zmínit lze např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2004…“ 

Ombudsman Blesku: Děti alergici jsou nejsilnější argument

Případ rodiny Tomášových předal Blesk ke zhodnocení advokátovi Mgr. Romanu Moussawimu. „V tomto směru je třeba skutečně potvrdit, že tady žádné úřady nepomohou, a jediný, kdo může spor mezi sousedy rozhodnout, je soud,“ hodnotí. Rodina Tomášových by měla podle něj nejdříve písemně kontaktovat souseda. „Měli by ho vyzvat k tomu, aby zamezil, aby byli obtěžováni jeho včelami nad míru přiměřenou poměrům. Pokud ten však neučiní žádné opatření k omezení tohoto obtěžování, tak jim nezbude než podat na souseda žalobu, aby se takového obtěžování včelami zdržel,“ radí Moussawi.

Silný argument

Soud bude obecně při rozhodování vždy posuzovat, zda v dané lokalitě je zalétávání včel i ve srovnání s jinými lokalitami běžné, anebo jde skutečně o obtěžování. „Obecně se dá říct, že velkou šanci budete mít v zahrádkářské kolonii nebo v husté zástavbě obytných domů, malou šanci uprostřed zemědělských usedlostí. Daný parametr tedy svědčí rodině Tomášových,“ tvrdí Ombudsman Blesku a pokračuje: „Nejsilnějším argumentem pro soud bude skutečnost, že se na »obtěžovaném« pozemku nacházejí děti alergici. Tuto skutečnost by měli tedy Tomášovi v žalobě zdůraznit a samozřejmě i doložit příslušnými důkazy.“

Ombudsman Blesku Roman Moussawi
Autor: Foto Blesk - Mária Rušínová

Opatření

Během případného soudu se pak bude posuzovat, jaké konkrétní opatření obtěžovatel – tedy soused – učinil, aby obtěžování snížil. „V daném případě bude soud určitě hodnotit skutečnost, že pan Stárek nevystavěl zábrany, které by snížily množství včel, neposkytl včelám přístup k vodě, což vede k jejich většímu výskytu na sousedních pozemcích, a měl by posoudit i skutečnost, že nepřijal možnost včely chovat na vhodnějších pozemcích, které mu nabízel pan Tomáš. Všechny tyto skutečnosti hovoří ve prospěch Tomášových,“ dodává Moussawi.

Cedule nepomůže

Poté, co se o případ začal Blesk zajímat, objevila se na zahradě souseda cedule, kde informuje o tom, kdy se bude o včely starat. Vyhradil si sobotu dopoledne a neděli odpoledne. „Ceduli tam pan Stárek pravděpodobně dal proto, že chtěl demonstrovat, že komunikuje a informuje sousedy. Ale vzhledem k časovým rozsahům na ceduli uvedeným si myslím, že to je pro něj kontraproduktivní a takovou snahu soud určitě »neocení« a spíš by mu to mohlo v soudním řízení přitížit, protože rozsah údajného starání se o včely je opravdu dlouhý a potvrzuje nutnost sousedy na včely upozorňovat,“ myslí si Roman Moussawi.

»Včely u soudu«

Podle Ombudsman Blesku Romana Moussawiho byl v praxi řešen případ, kdy včelstva jednoho vlastníka, žalovaného, zalétávala na zahradu druhého vlastníka, žalobce, který měl na zahradě bazén a zahradní posezení. „Navíc zde byly malé děti a jejich otec byl alergik. Po podání žaloby, žalovaný vystavěl 3,5 metru vysoký plechový plot, aby včelám zabránil, omezil lítání na žalobcovu zahradu. Počet včel klesl na polovinu a soudem bylo konstatováno, že při podání žaloby (bez plotu) byla žaloba důvodná, ale nyní již není,“ uvádí jako příklad. 

 

Video
Video se připravuje ...

„Ať obchody odhalí své marže.“ Šéf Zemědělského svazu je pro snížení DPH na potraviny Markéta Volfová, Lukáš Červený

Fotogalerie
10 fotografií