Za svou pětibarevnost vděčí tento tok na okraji obrovské amazonské džungle místním vodním rostlinám. Hlavními původci barevné palety jsou řasy rodu Macarenia clavigera. V období od června do listopadu se koryto řeky rozzáří pestře zbarvenou řasou, přičemž ve stinných částech toku má barvu světle či tmavě zelenou. Pod slunečními paprsky se pak mění na růžovou, červenou nebo dokonce oranžovou a žlutou.

Caño Cristales je poměrně mělká říčka, avšak s rychlým tokem, který zde vytvořil i množství zajímavých geologických útvarů, včetně kruhových ploten, a nespočet vodopádů různých velikostí.

Celá oblast byla zpřístupněna pro turisty až roku 2009. Předtím se nacházela pod nadvládou drogových kartelů. Dnes je pro jistotu pod stálým dohledem vojáků pro zajištění bezpečnosti turistů. Kvůli nerozvinuté infrastruktuře není snadné se sem dostat. Jedinou rozumnou možností zůstává transport letadlem z Bogoty nebo Villavicencia. Ke vstupu do tohoto přírodního ráje je potřeba získat povolení. V národním parku pak musí mít turisté průvodce, kteří jim ukážou místa, kde je dovoleno se koupat. Není zde určitě přelidněno jako třeba na Karlově mostě v Praze, denní limit je 200 návštěvníků...

Fotogalerie
9 fotografií