„Zřejmě jsou to kousky lastur, písek a různé nerosty, které se tlakem vody v hlubinách spojily a ztvrdly okolo obrázku madony,“ domnívá se paní Vlasta, jež Blesku ukázala svůj nález. „Kdyby samotný medailonek ležel v písku, vůbec bych si ho nevšimla. Takže považuji za štěstí, že jsem ho takhle našla právě já,“ raduje se a dodává, že jej nyní nosí stále u sebe.

Obrázek na mosazném medailonku představuje patronku Jižní Ameriky, Pannu Marii z Guadalupe (dnes předměstí Mexico City – pozn. autorky). „Zatím se mi nepodařilo zjistit, jak dlouho mohl ve vodě být,“ říká Vlasta Fišrová. Z New Yorku, kde byla s manželem Zdeňkem (55), se vrátila před dvěma týdny. „Cesta byla dárek od manžela, který vše potajmu zařídil už na podzim. A já vůbec nechtěla jet,“ prozrazuje.

New York totiž znala jen z filmů a bála se lidnatosti, okradení. „Řeč neumíme ani jeden. Nakonec jsem ráda, že jsem našla odvahu a s mužem odletěla. Když jsem našla medailonek, řekla jsem si, že je to dobré znamení,“ věří. Po historii záhadného medailonku chce teď pátrat u odborníků. Pověst o Panně Marii z Guadalupe pochází ze 16. století. Zjevila se indiánovi, který přijal křesťanství. Požádala ho, aby biskupa přiměl k postavení kostela. Když biskup žádal o důkaz, zbožný indián rozevřel svůj plášť, na kterém se náhle objevil obraz madony.

Fotogalerie
3 fotografie