Maminky a očkováníDoba se mění a s ní i společenský názor na vakcinaci. Dříve bylo očkování pro všechna miminka samozřejmostí a až v posledních několika letech toto téma vzbuzuje vášnivé debaty na dětských hřištích, internetových debatách i v televizi. Ovšem studie prokazují, že výhody očkování jednoznačně převažují nad případnými nežádoucími účinky.

Bez očkování nejsou táborové radovánky

Podmínkou pro přijetí dítěte na tábor je mimo jiné platný očkovací průkaz nebo doložení zákonné výjimky z povinného očkování. S touto podmínkou podle aktuálního průzkumu souhlasí šest z deseti maminek, které ve většině rodin řeší otázku vakcinace. Tuto legislativní normu vnímají pozitivně, zejména v souvislosti s tzv. kolektivní imunitou a obecnou ochranou ostatních účastnících se dětí.

Autor: iStock

Síla kolektivní imunity

Kolektivní imunita znamená, že většina populace podstoupí povinné očkování, aby se zmenšil celkový výskyt konkrétních nemocí. Jednoduše řečeno cílem je, aby nebylo od koho se nakazit. Podle nedávného průzkumu souhlasí s povinným očkováním celých 88 % žen! Tento průzkum dále potvrdil, že více než šest z deseti žen plně podporuje také podmínku, že na tábory, školy v přírodě a zotavovací akce mohou být přijímány pouze proočkované děti, a to z důvodu ochrany ostatních účastníků. „Očkování je důležité celospolečensky, v zájmu udržení kolektivní imunity, nikoliv jen pro konkrétního jedince. Zvlášť v případě dětí není vhodné zohledňovat pouze individuální zájmy. Je třeba si uvědomit, že při pobytu v kolektivu riziko nákazy stoupá,“ říká Mgr. Eva Gottwaldová, hlavní hygienička ČR.

Přijetí na dětský táborNež své ratolesti odvezete před táborové brány, je třeba odeslat elektronickou přihlášku se všemi potřebnými údaji, složit zálohu nebo uhradit plnou částku a pak už jen zabalit věci a připravit spacák. Doporučujeme překontrolovat očkovací průkaz – a je hotovo!

*O aktuálním průzkumu - Průzkum byl realizován s využitím platformy Ipsos Instant Research. Sběr dat probíhal on-line formou v dubnu 2017. V on-line dotazníku odpovídalo celkem 525 respondentek v ČR, v reprezentativním zastoupení podle věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.