Chráněná krajinná oblast Slavkovský les v nadmořské výšce 374 až 983 m byla na rozloze 606 km2 vyhlášena 3. května 1974. Zasahuje do krajů Karlovarského a Plzeňského. Ve znaku CHKO se skví arnika horská, již zdobí úbor žlutooranžových květů. Přestože je jedovatá, stala se vyhledávanou léčivou bylinou používanou zevně, a to především jako tinktura na drobná poranění a otoky. Vyskytuje se pouze v Evropě. V ČR patří k ohroženým a zákonem chráněným druhům.

CHKO Slavkovský les má zhruba tvar trojúhelníku. Jeho nejvýchodnějším bodem je přírodní památka Šemnická skála, znělcová kupa s neobvykle tvarovanými skalisky, v jejichž podivuhodných útvarech se daří cenným bylinám, jako je lilie zlatohlavá. Stala se též útočištěm zvláště chráněného výra velkého, dále pak sokola stěhovavého a kulíška nejmenšího.

Šemnické skále (tento název se ujal až v 19. století) se dříve říkalo Panenský skok, a kvůli pověsti o dívce, která tam uprchla před zlým pánem. Aby si ho nemusela vzít, prý předstírala skok ze skály. Údajně z ní spadl po ženitbě toužící kruťas.

Naučná stezka Smraďoch své jméno nezapře

Stezka Mnichvské hadce (dlouhá 12 km) nabízí prohlídku největším hadcovým komplexem v Čechách, což je jedna z nejzajímavějších částí CHKO Slavkovský les. Hadec, respektive serpentinit, tedy druh horniny, je ve svých světlejších částech vyzdobena atraktivními vzory, které připomínají kůži hada. Trasa vede centrální částí CHKO.

Naučná stezka Kladská se vine národní přírodní rezervací Kladské rašeliny. Koncem 19. století se Kladská stala druhým největším mysliveckým revírem v Čechách. Trasa dlouhá 2,4 km začíná a končí u loveckého zámečku. Na 12 informačních panelech se dozvíte především o vzniku a historii osady Kladská. Není nijak náročná, tedy vhodná jak pro pěší turisty, tak pro rodiny s dětmi. Navíc je bezbariérová.

Necelých 80 metrů ujdete po naučné stezce Smraďoch ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Na jejím konci byla vybudována vyhlídková plošina, z níž dobře uvidíte, jak smradlavý oxid uhličitý probublává v jezírku. Z tamních tůněk plných různě zbarvených řas se line i pach sirných plynů.