Historická část města je chráněna jako městská památková rezervace, po pražské druhá nejvýznamnější v ČR. Mezi národní kulturní památky patří Olomoucký hrad, klášter Hradisko, kostel svatého Mořice, sloup Nejsvětější Trojice a mariánský sloup se souborem barokních kašen a vila Primavesi.

Areál Olomouckého hradu tvoří kromě dómu svatého Václava a Zdíkova paláce na východě, na jihu Dům zvoníků, kaple Panny Marie Opatrovnice, domek s ateliérem malíře Jindřicha Lenharta a jeho syna sochaře Karla Lenharta. Na západě pak najdete dómskou faru, vikářskou rezidenci a sídlo kapitulního notáře. Na severní straně je komplex tvořen kapitulním děkanstvím s hospodářským dvorem (nyní sídlo Arcidiecézního muzea), kostelem svaté Anny a kaplí svaté Barbory. Uprostřed areálu se tyčí barokní socha svatého Jana Nepomuckého.

Patronkou Olomouce je svatá Pavlína

Klášter Hradisko se stal součástí vojenské nemocnice, takže není jeho vnitřek veřejnosti běžně přístupný. Kostel sv. Mořice je významnou pozdně gotickou halovou stavbou, kterou tvoří dvě asymetrické hranolové věže a bohatě klenuté trámové trojlodí. Jeho varhany jsou sedmými největšími ve střední Evropě. Sloup Nejsvětější Trojice se svými 35 metry představuje nejvyšší sousoší České republiky. Jeho součástí je malá kaple. Mariánskému sloupu s barokními kašnami vévodí socha Panny Marie Immaculaty. V jeho spodní části uvidíte osm světců, mj. patronku města svatou Pavlínku a ochránce proti moru.

V historickém jádru města, obklopeném rameny řeky Moravy, jehož výstavba započala v 11. století, nepřehlednete několik velkých náměstí, z nichž na Horním náměstí stojí radnice s orlojem z 15. století a nacházejí se tam Herkulova, Ariónova a Caesarova kašna. Těch najdete v Olomouci ještě několik, stejně jako nespočet paláců, honosných vil a řady s citem udržovaných parků.

Do Velkých Losin za pálením čarodějnic

K známým turistickým lokalitám kraje patří hrady Šternberk a Bouzov. Ve stejnojmenném městě kromě hradu Šternberk najdete kostel Zvěstování Panny Marie s přilehlým augustiniánským klášterem, v němž je umístěna Handkeho galerie. Nachází se zde také zbytky městského opevnění či mariánský morový sloup a řada hodnotných měšťanských domů. I hrad Bouzov se nachází ve stejnojmenné vesnici. Je zajímavou kombinací původní středověké části a části postavené nově na konci 19. století. Pod jeho východní hradbou ve strmém svahu najdete kostel svatého Gottharda. Ves zdobí ještě kostel svaté Máří Magdalény.

Zámek Náměšť nejdete ve stejnojmenné městyse. Zhruba v jeho prostředku se nachází tzv. dolní zámek, a to na místě původní tvrze. Na jeho jihovýchodním okraji stojí tzv. horní zámek, který je chráněnou kulturní památkou. Za zmínku stojí též rozhledna na vrcholu Velké Košíře nebo kostel svaté Kunhuty. V okrese Prostějov láká Plumlov, původně hrad přestavený na zámek. Dochovala se mj. část budovy brány a v ní zazděná branka pro pěší, stopy vpadlin pro padací most a hrotitý portál pocházející až z období romantismu. Zajímavá je též do kruhu vytvořená zámecká zahrada.

Renesanční zámek Velké Losiny stojí na místě středověké tvrze. To nechvalně proslulo čarodějnickými procesy, které se zde odehrávaly koncem 17. století a staly se předlohou pro knihu spisovatele Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice.

Jánský Vrch ukrývá na dva tisíce dýmek

Jedním z tamních skvostů je někdejší sídlo vratislavských biskupů a arcibiskupů, nynější státní zámek Jánský Vrch, který leží v obci Javorník. V mnoha prostorách zámku se zachovala historická nástěnná výmalba a tapety, stejně jako početný mobiliář. K vidění je též sbírka hudebních nástrojů, jakož i obrazy a jiné umělecké předměty.

Nejcennější z nich se nacházejí v zámecké kapli, zejména pozdně gotické sochy sv. Barbory, sv. Heleny a Panny Marie z roku 1491. Za zmínku stojí též oltář kaple z počátku 17. století, dílo neznámého nizozemského mistra. V Jánském Vrchu se můžete těšit i na jedinečnou sbírku na dvou tisíc dýmek z nejrůznějších zemí světa, která je největší svého druhu ve střední Evropě.

Fotogalerie
18 fotografií