Historie Zoo Praha sahá až do roku 1881, kdy v novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka k zřízení zoologické zahrady v Praze, a to u příležitosti sňatku prince Rudolfa a belgické princezny Štěpánky.

V roce 1891 byl zřízen výbor k ustavení zoologické zahrady v Královské oboře (neuskutečnila se). Pak nastaly roky hledání vhodného prostoru pro zoo. Uvažovalo se mj. o zahradě Kinských na Smíchově, dále pak o Štvanici. Problém vyřešil velkostatkář Alois Svoboda, který na její zřízení roku 1922 věnoval pozemky v Troji.

Koncem roku 1927 bylo oploceno 8 hektarů budoucí zoo. A začalo se se stavbou výběhu a postupně s tím i přibývalo jejích zvířecích obyvatel.

Zoologická zahrada zažila také těžké časy. Třeba válečné roky 1939 až 1945 silně omezily její vývoj, a to jak ve výstavbě, tak i v opatřování zvířat. V tomto období nebylo prakticky žádné obchodní ani jiná spojení s ostatními zoologickými zahradami na světě. Finanční prostředky si zoo opatřovala všelijak, a to jednak příspěvky od města i státních orgánů, jednak různými dary, peněžitými i jinými, třeba v podobě krmiv či drobného technického vybavení.

Pohromou pro zoo byla srpnová povodeň roku 2002, která zasáhla téměř polovinu jejího území. Ale také její uzavření kvůli koronavirové epidemii 2020, kvůli níž tratila desítky milionů roku.

Co v Zoo Praha uvidíte

Zoo nabízí mnoho mimořádných pavilonů, desítky expozic i množství dalších zajímavých staveb. Navštivte prostřednictvím multimédií Indonéskou džungli, Pavilon goril nebo Údolí slonů! Celkem můžete vidět 5375 zvířat 678 druhů (čísla jsou ke konci roku 2019). O té doby přibyla řada mláďat, která jsou atraktivní podívanou nejen pro ty nejmenší návštěvníky.

Zoo v číslech

Celková rozloha zoo: 58 ha

Rozloha expozic: 50 ha

Počet pavilonů: 13

Počet expozic: víc než 150

Počet zaměstnanců: 235

Počty druhů zvířat

557 druhů ohrožených podle Červeného seznamu IUCN

274 CITES druhů uvedených v příloze A nařízení Rady (ES) (zákaz mezinárodního obchodu)

74 druhů zařazených do evropských záchovných programů (EEP)

45 druhů vedených v mezinárodních plemenných knihách (ISB)

62 druhů vedených v evropských plemenných knihách (ESB)

37 druhů zvláště chráněných živočichů České republiky

Na postu šéfa zoologické zahrady se od roku 1931 vystřídalo 15 mužů (ani jedna žena). Posledním, tedy šestnáctým ředitelem byl od 1. ledna 2020 jmenován Miroslav Bobek.

Otevírací doba

Leden - únor: 9:00 - 16:00

Březen: 9:00 - 17:00

Duben - květen: 9:00 - 18:00

Červen - srpen 9:00 -19:00

Září, říjen 9:00 - 18:00

Listopad, prosinec 9:00 - 16:00

Běžné vstupné

Kvůli vládním nařízením v důsledku koronavirové pandemie není možné si zakoupit vstupenky u pokladen. Návštěvníci si musí pořídit elektronickou vstupenku na stránkách zoo. Vstupenky lze koupit na aktuální den, po 17:00 i na následující den.

 • Dospělí: 250 Kč
 • Děti (od 3 do 15 let**) 200 Kč, 600 Kč (12 vstupů za rok – max. 1 vstup denně)
 • Studenti (po předložení platného průkazu***) 200 Kč
 • Důchodci, ZTP, ZTP/P**** 150 Kč
 • Důchodci od 70 let (po předložení dokladu s datem narození***) 1 Kč
 • Rodiny (2 dospělí + 2 děti od 3 do 15 let**) 800 Kč + 100 Kč za každé další dítě
 • psi 100 Kč

Předplacené vstupné

Roční vstupenka do Zoo Praha je vystavena na jméno a je nepřenosná.

 • Dospělí: 1 000 Kč (12 vstupů za rok – max. 1 vstup denně)
 • Děti: 600 Kč (12 vstupů za rok – max. 1 vstup denně)
 • Studenti: 600 Kč (12 vstupů za rok – max. 1 vstup denně)
 • Důchodci, ZTP, ZTP/P: 450 Kč (12 vstupů za rok – max. 1 vstup denně)
 • Rodiny: 2 500Kč (48 vstupů za rok – max. 4 osoby denně) + 300 Kč za každé další dítě
 • psi: 350 Kč (12 vstupů za rok – max. 1 vstup denně)
 • firmy 5 000 Kč (48 vstupů za rok – max. 4 osoby denně)

** Ode dne dosažení uvedeného věku / do dne předcházejícího dni dosažení uvedeného věku. Děti do 15 let do zoo nemohou bez doprovodu dospělé osoby.

*** Pro přiznání slevy je nutné předložení platného průkazu – u studentů platný studijní průkaz, index, ISIC, žákovská knížka, studentský průkaz na dopravu apod., u důchodců do 70 let potvrzení o statusu důchodce, u seniorů od 70 let doklad s datem narození.

Fotogalerie
77 fotografií