Hrad byl založen ve 2. polovině 13. století Oldřichem Zajícem z Valdeka nedaleko důležité obchodní stezky z Prahy do Bavorska. Velká přestavba a rozšíření hradu proběhlo za vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. Po požáru v roce 1395 dal Václav IV. vystavět na nedalekém kopci nový hrad Točník a význam Žebráku postupně klesal. V 16. století už byl pustý…

Základní otvírací doba:

Duben: 10.00-16.00 (víkendy, svátky)
Květen: 10.00-17.00 (víkendy, svátky)
Červen: 10.00-18.00 (víkendy, svátky)
Červenec, srpen: 9.00-18.00 (kromě pondělí)
Září: 10.00-17.00 (víkendy, svátky)
Prohlídka je bez průvodce.

Více informací o hradu Žebrák naleznete zde!

»Hradní okruh«

V paláci na Žebráku se nachází model hradu v podobě z 13. století a model po královské přestavbě na konci 14. století. Pohlédnout můžete i do hluboké hladomorny, kde byly v minulém století nalezeny lidské kostry. Za krásným výhledem vystoupejte až na vrchol dvacetimetrové věže.

Vstupné: Dospělí: 80 Kč; děti od 6 let, senioři nad 65 let, studenti, invalidé: 60 Kč.

Pověst o tajné komnatě

Ve věži hradu Žebrák je prý tajná komnata, která se otevírá vždy jednou do roka na sv. Rufa (tedy 26. srpna). Kdo do ní vejde, uzří krále Václava IV., jak hoduje se svou družinou. Král se návštěvníka otáže, co se děje nového ve světě a kterak že o něm lid smýšlí. Pakliže dostane dobré zprávy, bohatě se poslovi odmění, pohostí jej a vyjeví mu tajemství svého pokladu. Jestliže ovšem příchozí přináší špatné zvěsti, král ho ztrestá a uvězní v hladomorně, která se otevře opět až za rok…